Töötaja tegevused

  • Puhkuse vormistamine paberil asendub töötaja digitaalse avaldusega Persona iseteenindusmoodulis.
  • Puhkuseplaani koostamine ja selles muudatuste tegemine on lihtsam.
  • Töötaja saab vaadata puhkuse jääki ja esitada puhkuse taotlust

Juhi tegevused

  • Juht saab puhkuseid kinnitada.

Selge ülevaade puhkustest

  • Personas on kasutajal puhkustest suurepärane ülevaade.
  • Persona kasutajal pole tarvis puhkuse andmeid mitu korda sisestada.