Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Hüve avalduse esitamine

RSS

Uue avalduse lisamiseks vajutage lehel „Avaldused“, vajutage + märgile, valige rippmenüüst avalduseliik "Hüve", tehke täpike soovitud hüve ette, täitke avanenud vormil lahtrid ja vajutage nupule "Esita".

Image

Image

 • Persona lubab sisestada mitu hüve avaldust korraga ja ei kontrolli hüvede sisestamisel varasemalt esitatud hüve avalduste kehtivust.
 • Avaldusele saab valida ainult ühe kinnitaja.
 • Kinnitaja valik on mitteaktiivne, kui töötaja andmeid on õigus kinnitada ainult ühel kinnitajal.
 • Avalduse salvestamise järel saadetakse kinnitajale vastavasisuline e-mail.
 • Kui Persona ei paku kinnitajate hulka seda isikut, keda teil on vaja valida, siis pöörduge oma otsese juhi poole. Juht saab Persona õiguste seadistamiseks pöörduda Persona peakasutaja poole, kelleks üldjuhul on personalitöötaja.
 • Avaldusel on lahter "Kehtib kuni" mitteaktiivne ja seda kuupäeva kasutaja muuta ei saa.
 • Hüve avaldust ei saa esitada mineviku alguskuupäevaga.Image

 • Teie poolt lisatud avaldust kuvatakse esialgu staatusega "Kinnitamisel".
 • Avaldusega on kõik toimingud tehtud, kui staatuseks on "Menetletud".Paneelile "Hüved" ilmub hüve rida siis, kui hüve avaldus on juhi poolt kinnitatud ja personalitöötaja poolt rakendatud.

Tagasi lükatud avalduse uuesti esitamine
 • Menüüpunktile "Esita uuesti" vajutamisel avaneb tagasi lükatud avalduse vorm, kus kasutaja saab sisse viia muudatused ja vajutada nupule "Esita uuesti".
 • Avaldus, mille juurest valiti "Esita uuesti", jääb alles ning avalduste hulka lisandub muudetud andmetega uuesti esitatud avaldus staatusega "Kinnitamisel".

ImageAvalduse kustutamine

Kustutada saab staatusega "Kinnitamisel" ja "Tagasi lükatud" avaldusi.


Image

MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

Iseteeninduses ei ole näha avalduste paneeli ja rollide all ei ole avalduste paneeli õigust.
 • Persona peakasutajale: Palun pöörduge kasutajatoe poole persona@ee.fujitsu.com. Kasutajatugi lülitab teie jaoks avalduste funktsionaalsuse sisse.

Iseteeninduses on paneel "Hüved" näha, aga miks avalduste paneeli ei ole näha?
 • Persona peakasutajale: Rollile tuleks lisada märge "Avaldused". Seaded > Rollid > Muuda.

Iseteeninduses saab avalduste paneelil valida avalduse liigiks "Hüve", aga peale seda ei tule hüvede liikide valik nähtavale.
 • Persona peakasutajale: Püsiandmetesse alajaotuse "Palk ja lisatasud" all olevasse sektsiooni "Hüved" tuleks lisada teie asutuse põhised hüve liigid. Seaded > Hüved > Lisa uus

Hüvele ei ole võimalik kinnitajat valida.
 • Persona peakasutajale: Kasutajate seas peab olema üks kasutaja, kellel on roll, millel on avalduste kinnitamise õigus. Seaded > Kasutajad > Muuda; Seaded > Rollid > Muuda.

Töötaja näeb iseteeninduses lehel "Avaldused" ja paneelil "Hüved" avaldust erinevalt.
 • Avaldust on pärast rakendamist muudetud lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Hüved".

Miks ma ei saa valida hüve kinnitajaks isikut, keda mul on vaja valida?
 • Kui Sa teed hüve avaldust ja soovid kinnitajaks valida iseennast, siis seda Persona ei võimalda. Kinnitajaks peab olema alati teine isik.

Ma ei saa muuta hüve "Kehtib kuni" kuupäeva.
 • Hüve "Kehtib kuni" kuupäeva avalduse esitaja tõepoolest muuta ei saa. Persona pakub hüve "Kehtib kuni" kuupäevaks alati käesoleva aasta viimast päeva. Küll aga saab hüve "Kehtib kuni" kuupäeva muuta avalduse rakendaja.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Miks Persona + nuppu ei kuva, kuigi kõik õigused on olemas?
  Taoline olukord võib tekkida, kui teie veebilehitseja kasutab näiteks Google Translate tõlkevahendit.

Seotud teemad


Tagasi / Iseteeninduse sisukorda