Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Hüve avalduste kasutusele võtmise juhend

RSS

Hüvede funktsionaalsus võimaldab teha järgmisi toiminguid:
 • töötaja saab iseteeninduses esitada hüve avaldusi
 • juht saab hüve avaldusi kinnitada ja tagasi lükata
 • personalitöötaja saab hüve avaldusi rakendada (ehk lõplikult kinnitada), muuta ja tagasi lükata
 • püsiandmetesse on võimalik lisada hüve liike, mis ilmuvad töötajale iseteeninduses hüvede valikusse

E-mailile saadetavad teavitused:
 • Kinnitajale saadetakse teavitus, kui töötaja esitab iseteeninduses avaldused
 • Kinnitajale saadetav teavitus, kui avaldus kustutatakse
 • Esitajale saadetakse teavitus personalitöötaja poolsel avalduse kustutamisel
 • Endisele kinnitajale saadetakse teavitus avalduse kinnitaja muutmisel
 • Esitajale saadetakse teavitus avalduse staatuse muutumisel
 • HR töötajale saadetakse teavitus avalduse kinnitamisel

Kasutusele võtmise sammud:
 1. Lisage lehel "Püsiandmed" alaliiki "Hüved" teie asutuses pakutavad hüvede liigid.
  • Hüve reegli lubatud tähemärkide arv on 4000.
  • Pilte üldiselt lisada ei saa (ainult imepisikese pildi lisamine on võimalik).
  • Kehtib alates
   • kui tühjaks jätta, siis pakub Persona töötajale hüve sisestamisel lahtrisse "Kehtib alates" kuupäevaks sisestamise hetke kuupäeva (st tänast päeva).
   • kui ära täita (näiteks sisestada majandusaasta alguskuupäev), siis pakub Persona töötajale hüve sisestamisel lahtrisse "Kehtib alates" antud kuupäeva (seda aga juhul, kui see kuupäev asub tulevikus). Kui püsiandmetesse hüve liigi juurde märgitud "Kehtib alates" kuupäev asub sisestamise hetke kuupäeva suhtes minevikus, siis pakub Persona töötajale hüve sisestamisel lahtrisse "Kehtib alates" andmete sisestamise hetke kuupäeva (st tänast päeva). Küll aga on oluline teada, et kui te sisestate lahtrisse "Kehtib alates" kuupäeva, siis tuleb teil igal aastal seda kuupäeva ise käsitsi muuta (st edasi lükata), et Persona oskaks järgmisel aastal töötajatele hüve sisestamisel juba järgmist õiget alguskuupäeva pakkuda.
  • Kehtib kuni
   • kui tühjaks jätta, siis pakub Persona töötajale hüve sisestamisel hüve lõppkuupäevaks sisestamise aasta viimast päeva (31. detsembrit).
   • kui ära täita (näiteks sisestada majandusaasta lõppkuupäev), siis pakub Persona hüve sisestamisel lahtrisse "Kehtib kuni" antud kuupäeva. Küll aga on oluline teada, et kui te sisestate lahtrisse "Kehtib kuni" kuupäeva, siis tuleb teil igal aastal seda kuupäeva ise käsitsi muuta (st edasi lükata), et Persona oskaks järgmisel aastal töötajatele hüve sisestamisel juba järgmist õiget lõppkuupäeva pakkuda.


    Image

    Peagi tulemas:

    Image


 2. Lisage vajaduse korral hüvede kasutamise üldreeglid (Seaded > Hüvede üldreeglid).
  Image
 3. Lisage iseteeninduse kasutaja rollile hüve muutmise õigus. Kui teie asutus avab töötajatele avalduste esitamise võimaluse esmakordselt, siis lisage iseteeninduse kasutaja rollile ka õigus "Avaldused".
  Image
 4. Juhtide rollile täiendavaid õigusi ei ole vaja lisada, kui teie asutuse töötajad on avaldusi iseteeninduses juba varasemalt teinud. Kui avalduste funktsionaalsust hakatakse kasutama esmakordselt, siis tuleb juhi rollile lisada õigus "Avalduste kinnitamine".
 5. Personalitöötaja rollile täiendavaid õigusi ei ole vaja lisada, kui teie asutuse töötajad on avaldusi iseteeninduses juba varasemalt teinud. Kui avalduste funktsionaalsust hakatakse kasutama esmakordselt, siis tuleb personalitöötaja rollile lisada õigus " Avalduse rakendamine (kõik üksused)".

Õigus "Avaldused" annab iseteeninduses paneeli "Avaldused" nägemise õiguse.
Õigus "Hüved" annab uue avalduse lisamisel avalduseliigi rippmenüüsse valiku "Hüve".


Kui lehel "Palk ja lisatasud" kustutada ära hüve, siis see ei kustu ära töötaja iseteenindusest paneelilt "Avaldused".

Avalduse esitamine, kinnitamine, tagasi lükkamine ja rakendamine


Hüvedest palgaarvestajale

Tagasi / Iseteeninduse sisukorda