Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Avalduse muutmine, tühistamine ja kustutamine

RSS
  • Tühistamine. Avalduse tühistamiseks kustutage ära juba esitatud avaldus.
  • Muutmine. Avalduse muutmiseks kustutage ära juba esitatud avaldus ja lisage uus avaldus.
  • Tagasi lükatud avalduse uuesti esitamine. Avalduse uuesti esitamiseks vajutage avalduse rea lõpus oleval kolme täpiga nupul, valige „Esita uuesti“, muutke andmeid avanenud vormil ja vajutage "Esita uuesti".
  • Kustutamine. Avalduse kustutamiseks vajutage avalduse rea lõpus oleval kolme täpiga nupul ja valige „Kustuta“.
  • Avaldust saab kustutada paneelilt “Avaldused”, kui avaldusel on staatus “Kinnitamisel” või "Tagasi lükatud".
  • Kui teil on vaja avaldust muuta, tühistada või kustutada, kuid avaldus on juba staatuses „Kinnitatud“ või „Menetletud“, siis palun pöörduge juhiste saamiseks oma otsese juhi poole.

Tagasi / Iseteeninduse sisukorda