Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Avalduste menetlemise protsessist üldiselt

RSS
Avalduse menetlemise etapid on järgmised:
  1. Töötaja esitab avalduse (N: koormuse muutmise või töösuhte lõpetamise avalduse).
  2. Juht kinnitab või lükkab avalduse tagasi.
  3. Personalitöötaja märgib avalduse rakendatuks või lükkab avalduse tagasi.
  4. Kui avaldus on tagasi lükatud, siis saab töötaja selle sama avalduse muudetud kujul uuesti esitada (menüüst valida "Esita uuesti").
  5. Kui avaldusel on staatus "Menetletud" ehk personalitöötaja on avalduse rakendatuks märkinud, siis on menetlemise protsess lõpetatud ja muudatus on näha ka paneeli „Töösuhte andmed“ alamosas "Ametikoha üldandmed".

Tagasi / Iseteeninduse sisukorda