Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Avalduste staatuste selgitused

RSS

  • Kinnitamisel - avaldus on töötaja poolt tööandjale esitatud. Avaldus ootab juhi poolset kinnitamist.
  • Kinnitatud - juht on avalduse kinnitanud. Avaldus ootab personalitöötaja kinnitust.
  • Menetletud - personalitöötaja on avalduse rakendatuks märkinud ehk kinnitanud. Avalduse menetlemine on edukalt lõppenud. Avalduses toodud tingimused hakkavad kehtima avalduses toodud ajal.
  • Tagasi lükatud - avaldus on juhi või personalitöötaja poolt tagasi lükatud. Avalduses toodud tingimusi ei rakendata. Töötajal on võimalik avaldus muudetud kujul uuesti esitada. Vana avaldust ära kustutama ei pea, aga see võimalus on olemas.Tagasi / Iseteeninduse sisukorda