Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»
Mida töötaja saab iseteeninduses teha ja näha, saate reguleerida rollile antavate õiguste kaudu. Selleks liikuge Personas järgmiselt: Seaded > Rollid > Muuda
Image
 • Õigus "Minu andmed" eraldiseisvana ei anna ühtegi õigust. See aitab korraga ära märgistada alamõigused.
 • Õigus "Avaldused" annab iseteeninduses paneeli "Avaldused" nägemise õiguse.
 • Õigus "Koormuse muudatuse avaldus" annab uue avalduse lisamisel avalduseliigi rippmenüüsse valiku "Koormusemuudatus".
 • Õigus "Töösuhte lõpetamise avaldus" annab uue avalduse lisamisel avalduseliigi rippmenüüsse valiku "Töösuhte lõpetamine".
 • Õigus "Hüved" annab uue avalduse lisamisel avalduseliigi rippmenüüsse valiku "Hüve".
 • Õigus "Vabas vormis avaldused" annab uue avalduse lisamisel avalduseliigi rippmenüüsse valiku "Vabas vormis avaldus".
 • Pangakonto muutmise õigus toob sektsioonis "Minu andmed" paneelil "Pangakonto andmed" nähtavale muutmise nupu. Loe lisaks.
 • Pildid iseteeninduse andmetest leiate SIIT - see aitab paremini kokku viia, millised paneelid erinevate õiguste lisamisel nähtavale tulevad.
Kinnitaja saab iseteeninduses avaldusi kinnitada, kui tema rollile on antud õigus "Avalduste kinnitamine".
ImagePersonalitöötaja saab iseteeninduses avaldusi rakendada, kui tema rollile antud õigus "Avalduste rakendamine (kõik üksused).
 • Vajalik on ka Töö lehe muutmise õigus, kui personalitöötaja soovib rakendada töösuhte lõpetamise ja koormusemuudatuse avaldusi.

Image
Image
 • Avalduse rakendajal peavad olema andmete TÖR-i saatmise õigused. Muidu ei lähe andmed TÖR-i.
 • Personalitöötaja näeb lehel "Avaldused" kogu asutuse töötajate avaldusi, kuid saab rakendada ainult nende töötajate avaldusi, kelle nägemise õigus tal on kasutaja juurde märgitud hallatava üksuse järgi (Seaded > Kasutajad > Muuda > Hallatavad üksused)

Oluline teada!
Kui teil on juba kasutuses Persona vana iseteeninduse "Minu andmed" leht, siis pärast ISTE mooduli ehk laiendatud iseteeninduse sisse lülitamist kasutajad enam neid andmeid ei näe. Lisage iseteeninduse rollile vastavaid õigused, et kasutajad näeksid oma ametikoha, kohto ja kontaktide kohast informatsiooni.Seotud teemad
Tagasi / Iseteeninduse sisukorda