Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Iseteeninduse seadistamine

RSS

 1. Töötajate jaoks tuleb Personasse luua roll (N: Puhkusetaotluste esitamine), mis lubab ainult puhkusetaotluste esitamist. Üheski teises mooduli plokis linnukesi olla ei tohi, vastasel juhul rakendub kasutajale teistsugune kuutasu.
  Image

  4 - pange linnuke, kui te soovite, et töötajad näeksid iseteeninduses ka kollegide puhkuseid puhkuste ajakava vaatena.

  5 - pange linnuke, kui te soovite, et töötajad näeksid iseteeninduses oma isikuandmeid

  Töötaja töögraafik - pange linnuke, kui te soovite, et töötaja näeks iseteeninduses oma töögraafikut. Kuna kõik iseteeninduse töötajad ei ole graafiku alusel tööl käijad, siis tõenäoliselt on mõistlik teha antud iseteeninduse õiguse lisamiseks eraldi roll ja lisada see õigus vaid nendele isikutele, kes käivad graafiku alusel tööl.

 2. Töötajate rollilt tuleb eemaldada aruannete nägemise õigus.
  Image
 3. Juhtide rollile tuleb anda puhkusetaotluste kinnitamise ja puhkusetaotluste esitamise õigus
  Image

 4. Töötajatele tuleb luua Personasse kasutajakontod ja nendele tuleb valida rolliks "Puhkusetaotluste esitamine". NB! Tühista dokumendikaustade nägemise õigus.
  Image

  Salvesta vajutamise järel luuakse valitud isikutele ees- ja perekonnanime sisaldavad kasutajanimed ning parooliga autentimise korral saadetakse valitud isikute töö e-mailile link, mille abil töötaja saab endale Persona parooli määrata.

 5. Juhtide rollil tuleb kontrollida üle, milliste aruannete nägemise õigus neil on (et nad ei näeks aruannete abil andmeid, mida nad ei tohi näha).
 6. Puhkuseid saab plaani lisada töötaja, kellel on puhkusetaotluste kinnitamise õigus (Iseteeninduse sektsioonis) ja ka puhkuste muutmise õigus (Personalihalduse sektsioonis)NB! Kui te soovite iseteeninduse moodulit katsetada enne, kui te selle töötajatele kasutusse annate, siis
 • soovitame ülaltoodud juhendis punkti 3 asemel luua kasutajakontod ühekaupa (st sekstioonis "Kasutajakontod" tuleks panna täpp "Üks" ette, sisestada kasutajanimi, sisestada/valida töötaja nimi lahtris "Isik", tühista dokumendikaustad, vali roll ja salvesta andmed).
 • on oluline teada, et Persona saadab töötaja töö e-mailile teavituse, kui juht peale puhkuse kinnitamist lisab puhkuse puhkuseplaani või lükkab puhkuse tagasi. Samuti saadab Persona teavituse juhi e-mailile, kui töötaja on iseteenindusmoodulis puhkusesoovi esitanud.Katsetamisel on oluline teada, et all toodud puhkuse liigid tulevad iseteeninduses nähtavale siis, kui isikul on saadaolevate puhkuste paneelil vastavate puhkuste õigus:
Lapsepuhkus
Töövõimetuspuhkus
Õppepuhkus
Õppepuhkus kooli lõpetamiseks


Hinnastamine:
 • Kasutaja on iseteenindaja hinnaga, kui tal on järgmised õigused:
  • Puhkusetaotluste esitamine
  • Tööaja registreerimine
 • Kasutaja on vaataja hinnaga, kui tal on järgmised õigused:
  • Lisaks iseteeninduse sektsiooni õigustele on antud üks või mitu vaatamise õigust teistes sektsioonides
  • Puhkusetaotluste kinnitamine
 • Kasutaja on muutja hinnaga, kui tal on järgmised õigused:
  • Lisaks iseteeninduse sektsiooni õigustele on antud üks või mitu muutmise õigust teistes sektsioonides

MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Kas selleks, et juht näeks puhkuste ajakava ja saaks kattuvusi võrrelda, tuleb anda juhile aruande "Puhkuste ajakava" õigus.
  Juhile aruande "Puhkuste ajakava" õigust ei ole vaja anda. Juht saab lehel "Puhkusetaotlused" vajutada lingile "Vaata puhkuste ajakava".

Tagasi / Iseteeninduse sisukorda