Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Iseteenindus - mida veel tähele panna?

RSS
Miks töötaja sai iseteeninduses valida puhkuse liiki, millele tal tegelikult õigust ei tohiks olla?
See puhkuse liik võib olla isikul iseteeninduse valikus olemas seetõttu, et tema isikul on kunagi see profiil olnud ja vastava profiili andmed on siiani tema isikul kasutuses. Kui te teete selle isiku saadaolevate puhkuste paneelil märke „Näita nullridu“, siis kas tulevad nähtavale vale puhkuse liigiga read? Kui jah, siis võib abi olla sellest, kui need ära kustutada ja isiku vale liigiga välja võetud puhkused uuesti õige liigiga sisse kanda.

Miks ma ei saa asendajaks või kinnitajaks teatud isikuid valida?
 • Konkreetse kinnitaja saan oma puhkusele valida, kui tema õiguste järgi mind Personas näeb (Seadete all kasutajate lehel on kinnitajale valitud hallatav üksus, mille alla kuulun ka mina).
 • Konkreetse asendaja saan oma puhkusele valida, kui mina õiguste poolest teda näen (Seadete all kasutajate lehel on minu kasutajale valitud hallatav üksus, mille alla kuulub ka asendaja).

Miks puhkus on puhkuste ajakavas kollast värvi, kuigi see on plaani lisatud ja töötaja näeb seda iseteeninduses rohelist värvi?
 • Tõenäoliselt on puhkus lisatud plaani enne, kui kõik kinnitajad on puhkuse kinnitanud. Kui kõik puhkuse juurde lisatud kinnitajad ei peagi puhkust kinnitama, siis tuleks enne puhkuse plaani lisamist eemaldada need kinnitajad, kes puhkust ei peagi kinnitama.
 • Korda saamiseks on 2 võimalust: 1. Puhkus kustutada ja uuesti kinnitusringile saata (töötaja sisestab puhkuse, juhid kinnitavad ja lõpuks lisatakse plaani); 2. Puhkus kustutada ja lisada otse puhkuste ja töökatkestuse paneelile (kuna puhkust kinnitusringile ei saadetud, siis jääb iseteeninduses selle puhkuse juurde ainult puhkuse sisestaja nimi).

Persona saadab juhile jätkuvalt teavitusi, et juht peaks puhkuse kinnitama, kuigi puhkus on juba plaani lisatud ja seda seetõttu enam puhkusetaotluste kinnitamise lehel näha ei ole.
 • Tõenäoliselt on puhkus lisatud plaani enne, kui kõik kinnitajad on puhkuse kinnitanud. Kui kõik puhkuse juurde lisatud kinnitajad ei peagi puhkust kinnitama, siis tuleks enne puhkuse plaani lisamist eemaldada need kinnitajad, kes puhkust ei peagi kinnitama. Antud juhul on 2 võimalust, kuidas jõuda selleni, et juht enam vastavasisulisi teavitusi ei saa:
  1. Puhkus kustutada ja paneelile "Puhkused ja töökatkestused" tagasi sisestada
  2. Juht märgib endale Persona seadete all teavituste saamise sageduseks "Koheselt". Järgmisel päeval muudab juht teavituste saatmise sageduse uuesti "Iga päev" peale.


Mitu päeva on tulnud e-mailile teavitus kinnitamata puhkusetaotluse kohta. Lingile vajutades ja sisse logides aga ei ilmu kuskile kohta, kus puhkust kinnitada saaksin. Kuhu pean puhkuse kinnitamiseks minema?
 • Liikuge Personasse ja valige Persona ülaservast "Puhkusetaotlused". Tehke märge "Minule määratud taotlused" ette ja seejärel peaksite saama puhkusetaotlust kinnitada.

Miks Persona näitab töötajale paari päevast saadaoleva puhkuse jääki, kui töötaja planeeris ära kogu saadaoleva puhkuse?
 • Tõenäoliselt jääb üks töötaja puhkuse osa uude aastasse, mistõttu 31.12 seisuga on see jääk siiski veel kasutamata ehk saadaval. Kui te klikkate iseteeninduses "Vaata täpsemalt", siis näete, et tegelikult on tema puhkusejääk 0.

Täiendavad kasutajatoe poolsed seadistusvõimalused:
 • Personat saab seadistada selliselt, et Persona annaks iseteeninduses puhkust sisestades hoiatuse, kui kasutatakse järgmis(t)e aasta(te) puhkusejääki ette. Salvestada lubab, kuid hoiatab. Kood: PuhTaotJargPerioodJaakEtteKasut
 • Uue taotluse esitamsel ei näidata asendajate valikut. Puhkusetaotluste tabelis ei näidata veergu 'Asendajad'. Puhkusetaotluste lehel kaob ära 'Asendamised' tab. Kood: PuhTaotNaitaAsendajateValik.
 • Uue taotluse esitamisel ei näidata linnukest 'Soovin puhkusetasu saada palgapäeval'. Puhkusetaotluste tabelis ei näidata veergu 'Puhkusetasu'. Kood: PuhTaotNaitaTasuKoosPalgagaValik
 • Persona oskab üle kuu jäävad puhkused mitmeks osaks jagada ja tasu maksta vastavate arvestuskuude palgapäevadel ning kuvab iseteeninduses valikuid: "Soovin kogu puhkusetasu saada eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust" ja "Soovin puhkusetasu saada kuude lõikes palgapäevadel" ning viimane on vaikimisi valitud. Loe lisaks. Koodid: PuhTaotTasuKoosPalgagaAsRadioBtn, PuhTaotTasuKoosPalgagaIsChecked

Tagasi / Avaleht