Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Iseteeninduse e-maili teavituste selgitused

RSS

Teavitus kujul "Teie puhkus(t)e staatus(ed) on Personas muutunud:" saadab Persona puhkuse taotlejale siis, kui puhkuse taotlus lisatakse puhkuse plaani või kui kinnitaja või asendaja taotluse tagasi lükkab.

Persona ei saada taotlejale teavitust, kui kinnitaja või asendaja on puhkusele kinnituse andnud.


Tagasi / Avaleht