Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Koormusemuudatuse ja töösuhte lõpetamise avalduste kasutusele võtmise juhend

RSS

Koormusemuudatuse ja töösuhte lõpetamise avalduste funktsionaalsus võimaldab teha järgmisi toiminguid:
 • töötaja saab iseteeninduses esitada koormusemuudatuse avaldust ja töösuhte lõpetamise avaldust.
 • juht saab avaldusi kinnitada ja tagasi lükata
 • personalitöötaja saab avaldusi rakendada (ehk lõplikult kinnitada), muuta ja tagasi lükata
  • avalduse rakendamise peale toimub muudatus ka lehel "Töö". Koormuse muudatuse korral lõpetatakse lehel "Töö" vana koormusega ametikoht ja luuakse uue koormusega ametikoht. Töösuhte lõpetamise korral lõpetatakse lehel "Töö"
   ametikoht ja ametikohale pannakse ka märge "Töötaja lahkub asutusest".

E-mailile saadetavad teavitused:
 • Kinnitajale saadetakse teavitus, kui töötaja esitab iseteeninduses avalduse
 • Kinnitajale saadetav teavitus, kui avaldus kustutatakse
 • Esitajale saadetakse teavitus personalitöötaja poolsel avalduse kustutamisel
 • Endisele kinnitajale saadetakse teavitus avalduse kinnitaja muutmisel
 • Esitajale saadetakse teavitus avalduse staatuse muutumisel
 • HR töötajale saadetakse teavitus avalduse kinnitamisel

Oluline on teada, et koormusemuudatuse ja töösuhte lõpetamise avalduste funktsionaalsuse kasutuselevõtmise korral
 • viiakse ka "Minu andmete" sektsioon üle uuele kujule, kui see on teil praegu veel vanal kujul. (Vana / Uus)
 • lisandub võimalus soovi korral kuvada töötajale iseteeninduses ka töösuhtega seonduvaid andmeid, kui teil seda vareme ei olnud. (Vaata pildilt töösuhete paneeli andmeid)


Kasutusele võtmise sammud

 1. Pöörduge hüvede funktsionaalsuse sisse lülitamiseks Persona kasutajatoe poole persona@ee.fujitsu.com. Kood: MdIste.
 2. Lisage iseteeninduse kasutaja rollile järgmised õigused:
  • Avaldused
  • Töösuhte lõpetamise avaldus
  • Koormuse muudatuse avaldus
   Image

 3. Juhtide rollile lisage õigus "Avalduste kinnitamine"
  Image

 4. Personalitöötaja rollile lisage õigus "Avalduste rakendamine (kõik üksused)"
  Image

 5. Persona püsiandmete lehel sektsioonis "Töösuhete lõpetamise alused" tuleb teha märge "Näita iseteeninduses" nende aluste juurde, mida tuleb iseteeninduses kuvada.
  ImageAvalduse esitamine, kinnitamine, tagasi lükkamine ja rakendamine
Tagasi / Iseteeninduse sisukorda