Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kollektiivpuhkus

RSS
Persona võimaldab sisestada kindlate kuupäevadega põhipuhkuse ehk kollektiivpuhkuse kõikidele Sinu poolt valitud töötajatele korraga.
Kollektiivpuhkuse sisestamise võimalus on lehel "Puhkusetaotlused" paneelil "Kollektiivpuhkus".
Image


Kollektiivpuhkuste sisestamiseks peab kasutaja rollil olema 2 õigust: kollektiivpuhkuste muutmise õigus ja puhkuste muutmise õigus.

ImageTabeli ridade ja veergude selgitused
 • Töötajad - töötajaid näidatakse vastavalt teie poolt sisestatud alguskuupäevale ja lõppkuupäevale. Kui töötaja töösuhe kehtib valitud kuupäevadel vähemalt ühe päeva, siis tuuakse töötaja tabelis välja.
 • Järgmise palgaga - kui märget ei ole tehtud, siis saab töötaja puhkusetasu eelviimasel tööpäeval. Kui märge on tehtud, siis järgmise palgaga.
  • Märge "Makstakse järgmise palgaga" tuleb valida ka juhul, kui sisse on lülitatud üle kuuvahetuse ulatuvate puhkuste tasude maksmine mitmes osas, vastavate arvestuskuude palgapäevadel. Persona tükeldab nupule "Sisesta kollektiivpuhkus" vajutamise järel sisestatud puhkuse ise ära.
 • Kollektiivpuhkus - näidatakse puhkuseid, mis on paneeli "Kollektiivpuhkused" kaudu töötajatele juba sisestatud lehele "Puhkused"(st äraolekud on näha lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" või "Puhkusetaotlused").
 • Muu puhkus - näidatakse puhkuseid ja muid äraolekuid, mis ei ole töötajale paneeli "Kollektiivpuhkus" kaudu sisestatud.
 • Exceli nupp - prindib tabeli sisu Excelisse. Kui kollektiivpuhkuse ja muu puhkuse all on rohkem kui üks rida, siis kõikide puhkuste kuupäevad on näha Exceli nupule vajutamise järel.

ImageKollektiivpuhkuse sisestamine
 1. Filtreerige struktuuriüksuse ja isiku valiku abil välja isikud, kellele soovite kollektiivpuhkust lisada.
 2. Sisestage lahtrisse "Alguskuupäev" kollektiivpuhkuse alguskuupäev.
 3. Sisestage lahtrisse "Lõppkuupäev" kollektiivpuhkuse lõppkuupäev.
 4. Tehke märge "Makstakse järgmise palgaga", kui puhkusetasu makstakse järgmise palgaga.
 5. Tehke märge isikute ette, kellele plaanite kollektiivpuhkuse lisada ja eemaldage märge isikute eest, kellele te kollektiivpuhkust sisestada ei soovi.
 6. Vajutage nupule "Sisesta kollektiivpuhkus".
 7. Nupule "Sisesta kollektiivpuhkus" vajutamise peale sisestab Persona teie poolt kirjeldatud puhkuse kõikidele teie poolt valitud isikutele lehele "Puhkus" paneelile "Puhkused ja töökatkestused" (ja lehele "Töögraafikud", kui kasutuses on töögraafikute moodul).

Image

Image

 • Kui töötajal juba on kattuvate kuupäevadega kollektiivpuhkus või muu puhkus, siis Persona antud isikule kollektiivpuhkust ei sisesta, isegi kui isiku ette on märge tehtud. Persona annab kollektiivpuhkuse sisestamise järgselt teada, kellele kollektiivpuhkuse sisestamine ebaõnnestus. Nende isikute korral tuleb muudatused teha käsitsi lehel "Puhkused" paneelil "Puhkused ja töökatkestused".
  ImageErijuhtude selgitused
 • Kui töötajale on sisestatud koormusemuudatus või üleviimine, mis jääb ajaliselt enne või pärast kollektiivpuhkust, siis lisab Persona kollektiivpuhkuse töötajale edukalt ära.
 • Kui töötajale on sisestatud koormusemuudatus või üleviimine, mis jääb ajaliselt sisestatava kollektiivpuhkuse keskele. Persona ei lisa töötajale kollektiivpuhkust ja annab teate "Isikutel ... algab töösuhe peale kollektiivpuhkuse algust (2 isikut).
 • Kui töötajale on sisestatud samasse vahemikku muu puhkus või töökatkestus (paneelile "Puhkused ja töökatkestused" või "Puhkusetaotlused"), siis Persona näitab antud isikut tabelis, kuid kollektiivpuhkust temale ei sisesta. Persona annab teate: "Isikutel ... on vahemikus kattuvaid puhkuseid (2 isikut).
 • Kui töötaja töösuhe algab pärast sisestatavat kollektiivpuhkust, siis Persona ei näita antud isikut tabelis. Seega temale kollektiivpuhkust sisestada ei ole võimalik.
 • Kui töötaja töösuhe algab kollektiivpuhkuse keskel, siis Persona kuvab tabelis antud töötajat, kuid antud isikule kollektiivpuhkust ei sisesta.
 • Kui töötaja lahkub kollektiivpuhkuse keskel, siis on isik tabelis välja toodud, kuid Persona töötajale kollektiivpuhkust ei lisa. Persona annab teate "Isikutel ... lõpeb töösuhe enne kollektiivpuhkuse lõppu (1 isikut)".
 • Kui töötaja lahkub enne kollektiivpuhkust, siis Persona tabelis isikut ei näita, mistõttu temale ka kollektiivpuhkust ei lisata.
 • Kui kollektiivpuhkus algab pärast teenistustähtaega, siis kuvatakse isikut tabelis ja talle kollektiivpuhkuse sisestamine õnnestub.
 • Kui töötaja ei ole saada piisavalt saadaolevaid puhkusepäevi kollektiivpuhkuse ajaks teenitud, siis sisestab Persona talle siiski kollektiivpuhkuse täies ulatuses ära.
 • Kui töötaja ei ole saada piisavalt saadaolevaid puhkusepäevi seoses peatse asutusest lahkumisega, siis sisestab Persona talle siiski kollektiivpuhkuse täies ulatuses ära.
 • Isikul on töösuhte tüübiks "Täiendav" või "Juhatuse liikme leping" ja see on tema ainuke ametikoht, siis sisestab Persona talle kollektiivpuhkuse edukalt ära.
 • Kui püüda kustutada kollektiivpuhkust, mille tasu on juba välja makstud, ja sisse on lülitatud parameeter, mis ei luba välja makstud puhkuseid kustutada, siis Persona puhkust ära ei kustutada ja annab Persona teate "Isikutel ... on puhkus väljamakselehel (2 isikut). "
 • Kui töötajal on olnud hiljuti olnud töösuhte tüübi muudatus (näiteks põhiametikoht muutub juhatuse liikme lepinguks või põhiametikoht täiendavaks ametikohaks) ja töötajale sisestatakse kollektiivpuhkus, mis jääb juba uue töösuhte tüübi kehtivuse aega, siis võtab Persona puhkused maha uue töösuhte tüübi raames teenitud saadaolevatest puhkustest. Seda ka siis, kui antud töösuhte tüübiga ei ole töötaja kollektiivpuhkuse jagu puhkust veel välja teeninud. Varasema töösuhte tüübi ajal välja teenitud puhkusest päevi maha ei arvestata.
 • Kui töötajal on olnud hiljuti olnud profiili muudatus (näiteks profiil põhipuhkus 28 muutub profiiliks põhipuhkus 35) ja töötajale sisestatakse kollektiivpuhkus, mis jääb juba uue profiili kehtivuse aega, siis võtab Persona puhkused maha uue profiili raames teenitud saadaolevatest puhkustest. Seda ka siis, kui antud profiili raames ei ole töötaja kollektiivpuhkuse jagu puhkust veel välja teeninud. Varasema profiili ajal välja teenitud puhkusest päevi maha ei arvestata.
 • Kui töötajal on mitu ametikohta, siis arvestatakse kollektiivpuhkuse päevad maha põhiametikoha jäägist.Kollektiivpuhkuste kustutamine
Kui teil läks kollektiivpuhkuse sisestamisel midagi ekslikult valesti, siis te saate kõikidel isikutel või teie valitud isikutel kollektiivpuhkuse ära kustutada. Kollektiivpuhkuse kustutamine ei kustuta ära muud liiki puhkuseid.
 1. Tehke märge isikute ette, kelle kollektiivpuhkuse te plaanite kustutada.
 2. Vajutage nupule "Kustuta kollektiivpuhkus".

NB! Kui te asute kollektiivpuhkust kustutama, siis on oluline teada, et Persona kontrollib, mida on vaja kustutada, teie sisestatud algus- ja lõppkuupäeva suhtes. Kui teie sisestatud vahemikku jääb mitu puhkust (näiteks ühe puhkuse lõppkuupäev ja teise puhkuse alguskuupäev), siis kustutab Persona ära mõlemad puhkused.

Konkreetsele isikule sisestatud kollektiivpuhkuse saate soovi korral ära kustutada ka lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" ja lehel "Puhkusetasud".

ImageOluline teada:
 • Kollektiivpuhkusena saab sisestada ainult põhipuhkust. Teisi puhkuse liike ei saa kollektiivpuhkuse paneeli kaudu sisestada.
 • Kui lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" kustutada puhkus ära, siis kustub see ära ka lehelt "Puhkusetaotlused ja kollektiivpuhkus" paneelilt "Kollektiivpuhkus".
 • Konkreetse isiku kollektiivpuhkust saab muuta ka lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused".
 • Lehel "Puhkused" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" ning lehel "Puhkusetasud" on kollektiivpuhkused märgistatud sinise 3 isikuga ikooniga.
 • Kui isikul on teie sisestatud vahemikus mitu puhkust, siis nende puhkuste täpsemat infot näeb, kui liikuda hiirega +... peale.
  Image

Tagasi / Iseteeninduse sisukorda