Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Minu seaded

RSS
Seaded > Minu seaded

Versiooniuuenduse teade Sinu e-maili peale

Versiooniuuenduste teateid on võimalik saada e-mailile Persona kõikides moodulites tehtud uuenduste kohta (palk, personal, töögraafik, iseteenindus). Selleks tuleb lehel "Seaded" sektsioonis "Minu seaded" teha linnuke märkeruutu "Versiooniteavitus e-postile". Kui see märkeruut on täidetud, siis saadetakse teile alati pärast versiooniuuendust vastav teade teie kasutajaga seotud töö e-mailile või kui see puudub, siis isiklikule e-mailile.

NB! Veenduge, et lehel "Kasutajad" on teie kasutaja info juures täidetud ka lahter "Isik". Lahtrisse "Isik" sisestatud isiku otsib Persona töötajate seast üles ning kontrollib, mis e-mail on sisestatud antud isiku kontaktide lehele. Kui puudub nii töö kui ka isiklik e-mail, siis teavitusi ei saadeta.


Puhkusetaotluste kinnitamise teavitused

Kui on valitud „Puhkusetaotluste teavitused e-postile: Koheselt“, siis see tähendab, et Persona saadab teile iga puhkusetaotluse puhul eraldi emaili kohe, kui see on lisatud ning see jääb ainsaks korraks kui te selle puhkuse kohta emaili saate. Kui teie valik on "Iga päev" saate eelmisel päeval esitatud ning varasemate puhkusetaotlusega seotud e-mailid korraga iga päev kell 08:00 hommikul. Teavitust ei saadeta koheselt, kui puhkusetaotlust esitatakse. Teavitust kinnitamata puhkuse kohta saadetakse seni, kuni puhkus on kinnitatud ehk kui ma ei ole veel puhkust ära kinnitanud, siis Persona tuletab mulle seda ka järgmistel päevadel meelde. Kui teie valikuks on variant "Iga nädal" saadetakse email esmaspäeviti kl 08:00 hommikul.

Juht saab e-maili, kui tema nimi on mõnele uuele puhkusetaotlusele või tühistamise taotlusele kinnitajaks märgitud.
Kui töötaja kustutab puhkusetaotluse, siis selle kohta juhile teavitust ei saadeta.

Töötajale saadetakse e-mail, kui
* töötaja puhkusetaotlus on juhi poolt tagasi lükatud
* puhkusetaotlus või tühistamise taotlus on personalitöötaja poolt plaani kantud või tagasi lükatud
* asendaja lükkab puhkuse asendamise taotluse tagasi

Asendaja saab e-maili teavituse, kui töötaja on tema nime asendajaks märkinud ja taotluse esitanud


Plaani lisamata puhkusetaotluste teavitused

See teavitus on mõeldud puhkuseid kinnitavatele ja plaani lisavatele kasutajatele. Kasutajale saadetakse teavitus juhul, kui puhkusetaotluste lehel on vähemalt 1 plaani lisamata taotlus, kus kõik kinnitajad on kinnitanud või kus pole ühtegi kinnitajat. Teavituse tellimise võimalus on nähtav kõigil kasutajatel, kelle rollil on puhkuse muutmise õigus. E-mail saadetakse töötaja töö e-maili aadressile ja kui see puudub, siis isiklikule e-maili aadressile.Tagasi / Avaleht