Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Pangakonto muudatuse avalduste kasutuselevõtmise juhend

RSS

Pangakonto muudatuse avalduse funktsionaalsus võimaldab teha järgmisi toiminguid:
 • töötaja saab iseteeninduses muuta ära oma pangakonto andmed
 • juht saab pangakonto muudatuse avaldusi kinnitada ja tagasi lükata
 • personalitöötaja saab pangakonto muudatuse avaldusi rakendada (ehk lõplikult kinnitada), muuta ja tagasi lükata

E-mailile saadetavad teavitused:
 • Kinnitajale saadetakse teavitus, kui töötaja esitab iseteeninduses avalduse
 • Kinnitajale saadetav teavitus, kui avaldus kustutatakse
 • Esitajale saadetakse teavitus personalitöötaja poolsel avalduse kustutamisel
 • Endisele kinnitajale saadetakse teavitus avalduse kinnitaja muutmisel
 • Esitajale saadetakse teavitus avalduse staatuse muutumisel
 • HR töötajale saadetakse teavitus avalduse kinnitamisel

Kasutusele võtmise sammud:
 • Lisage iseteeninduse kasutaja rollile pangakonto muutmise õigus. Kui teie asutus avab töötajatele avalduste esitamise võimaluse esmakordselt, siis lisage iseteeninduse kasutaja rollile ka õigus "Avaldused".

  Image
  • Õigus "Avaldused" annab iseteeninduses paneeli "Avaldused" nägemise õiguse.
  • Pangakonto muutmise õigus toob paneelil "Pangakonto andmed" nähtavale muutmise nupu ja võimaldab töötajal seda kaustades esitada pangakonto muutmise avaldust. • Juhtide rollile täiendavaid õigusi ei ole vaja lisada, kui teie asutuse töötajad on avaldusi iseteeninduses juba varasemalt teinud. Kui avalduste funktsionaalsust hakatakse kasutama esmakordselt, siis tuleb juhi rollile lisada õigus "Avalduste kinnitamine":
  Image

 • Personalitöötaja rollile täiendavaid õigusi ei ole vaja lisada, kui teie asutuse töötajad on avaldusi iseteeninduses juba varasemalt teinud. Kui avalduste funktsionaalsust hakatakse kasutama esmakordselt, siis tuleb personalitöötaja rollile lisada õigus "Avalduse rakendamine (kõik üksused)".
  Image

  Loe õiguste kohta täpsemalt

Avalduse esitamine, kinnitamine, tagasi lükkamine ja rakendamine
Seotud teemad


Tagasi / Iseteeninduse sisukorda