Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Pereliikme andmete lisamise ja muutmise avalduste kasutuselevõtmise juhend

RSS

Pereliikme andmete lisamise ja muutmise avalduse funktsionaalsus võimaldab teha järgmisi toiminguid:
 • töötaja saab iseteeninduses lisada uue pereliikme andmeid
 • töötaja saab iseteeninduses muuta pereliikmega seonduvaid andmeid
 • juht saab pereliikme andmete lisamise ja muutmise avaldusi kinnitada ja tagasi lükata
 • personalitöötaja saab pereliikme andmete lisamise ja muutmise avaldusi rakendada (ehk lõplikult kinnitada), muuta ja tagasi lükata

E-mailile saadetavad teavitused:
 • Kinnitajale saadetakse teavitus, kui töötaja esitab iseteeninduses avalduse
 • Kinnitajale saadetav teavitus, kui avaldus kustutatakse
 • Esitajale saadetakse teavitus personalitöötaja poolsel avalduse kustutamisel
 • Endisele kinnitajale saadetakse teavitus avalduse kinnitaja muutmisel
 • Esitajale saadetakse teavitus avalduse staatuse muutumisel
 • HR töötajale saadetakse teavitus avalduse kinnitamisel

Kasutusele võtmise sammud:
 • Lisage iseteeninduse kasutaja perekonna muutmise õigus. Kui teie asutus avab töötajatele avalduste esitamise võimaluse esmakordselt, siis lisage iseteeninduse kasutaja rollile ka õigus "Avaldused".

  Image
  • Õigus "Avaldused" annab iseteeninduses lehe "Avaldused" nägemise õiguse.
  • Perekonna muutmise õigus toob paneelil "Perekond" nähtavale lisamise nupu ja pereliikme andmete real muutmise nupu. Nende nuppude abil saab esitada pereliikme andmete lisamise ja muutmise avaldust. • Juhtide rollile täiendavaid õigusi ei ole vaja lisada, kui teie asutuse töötajad on avaldusi iseteeninduses juba varasemalt teinud. Kui avalduste funktsionaalsust hakatakse kasutama esmakordselt, siis tuleb juhi rollile lisada õigus "Avalduste kinnitamine":
  Image

 • Personalitöötaja rollile täiendavaid õigusi ei ole vaja lisada, kui teie asutuse töötajad on avaldusi iseteeninduses juba varasemalt teinud. Kui avalduste funktsionaalsust hakatakse kasutama esmakordselt, siis tuleb personalitöötaja rollile lisada õigus "Avalduse rakendamine (kõik üksused)".
  Image

  Loe õiguste kohta täpsemalt

Avalduse esitamine, kinnitamine, tagasi lükkamine ja rakendamine
Seotud teemad


Tagasi / Iseteeninduse sisukorda