Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona API kasutusjuhend

RSS
Persona API võimaldab RESTful veebiteenuste abil Personast andmeid pärida.
Vaikimisi väljastab API andmeid JSON kujul.

Uuenduste nimekiri

Värskeimat vaadet ja detailsemat juhendit näete siit API Postman

Olemas :

Lisandunud on (info on uues dokumentatsioonis olemas):

 • GET @ /isikprojektid
 • GET @ /liikumised
 • GET @ /liikumised/{:id}
 • POST@ /liikumised
 • GET @ /ToograafikKinnitused
 • GET @ /KlVaartusedInfo - dokumentatsioonis klassifikaatorite väärtuste info
 • GET @ /toopostid
 • GET @ /projektid
 • GET @ /lisavaljad
 • GET @ /toograafikud
 • GET @ /toograafikud/{id}
 • POST@ /toograafikud
 • GET @ /kontaktid
 • GET @ /staatused

Muudatused:
 • GET @/puhkused - lisandunud väli "OnTasuKoosPalgaga" - väärtused true või false
 • GET @ /toograafikud -> MuutAeg järgi filtreerimine ja järjestamine
 • GET @ /klvaartused - tulemusele väljade lisamine (väljad: String1, String2, String3, String4, String5, String6, Number1, Number2, Number3, Number4, Boolean1, Boolean2, Boolean3, Boolean4, Boolean5, Boolean6, Boolean7)
 • GET @ /isikud - lisandunud väli MuutAeg
 • GET @ /toosuhted - lisandunud väli MuutAeg
 • GET @ /yksused - lisandunud väli MuutAeg
 • GET @ /toosuhted - lisandunud väli TootajaGruppKl

04.02.2022

Uus:
 • GET @ api/failid/profiilipilt/{isikId}
  • Uus veebiteenus, mis tagastab isiku profiilipildi.

29.11.2021

Muudatused (mõned on breaking changes):
 • GET @ api/tootajad
  • Töötajate otspunkt veel vastab aga me lõpetame varsti selle toetamise (Wiki-st on dokumentatsioon juba eemaldatud). Palume edaspidi kasutada otspunkti /isikud. Põhjus on sellest, et kuna üle API on juba mitmel pool kasutusel parameeter 'isikud', siis "Töötajate"-nimeline otspunkt tekitas pigem segadust. Persona kontekstis Töötaja == Isik.
  • Väli KodakondsusKl.Kood on edaspidi KodakondsusKl.UnikaalneKood.
  • Väli SuguKl.Kood on edaspidi SuguKl.UnikaalneKood.
 • GET @ api/isikud
  • Sellest saab tulevikus asendus otspunktile /tootajad.
  • String andmeväli "KodakondsusKl" on nüüd klassifikaator-tüüpi objekt. Välja "KodakondsusKl" väärtus asub edaspidi sügavamal KodakondsusKl.UnikaalneKood.
  • String andmeväli "SuguKl" on nüüd klassifikaator-tüüpi objekt. Välja "SuguKl" väärtus asub edaspidi sügavamal SuguKl.UnikaalneKood.
 • GET @ api/toosuhted
  • Uus parameeter 'yksused'
  • Uus parameeter 'isikud'
  • Uued andmeväljad: "Koormus"; "NadalaTunnid", "OnToograafik", "ToograafikAlates", "OnLyhendatudTooaeg", "SumArvestusPerioodKestus", "SumArvestusPerioodAlgusKuu"
  • Väli ToosuhteTyypKl.Kood on edaspidi ToosuhteTyypKl.UnikaalneKood
 • GET @ api/puhkused
  • Uus parameeter 'isikud'
  • Uus parameeter 'toosuhted'
  • Uus andmeväli: "MuutAeg"
  • Väli PuhkusLiikKl.Kood on edaspidi PuhkusLiikKl.UnikaalneKood

Uus:
 • GET @ api/klassifikaatorid
  • Uus veebiteenus, mis tagastab asutuses kasutusel olevad klassifikaatorid.
 • GET @ api/klvaartused
  • Uus veebiteenus, mis tagastab asutuses kasutusel olevate klassifikaatorite väärtused.

22.08.2021

 • Tavaaruanded tagastavad nüüd ka süsteemsed väljad IsikId, ToosuheId ja YksusId

15.08.2021

 • Breaking changes. Persona API veebiteenused /yksused ja /isikud nõuvad edaspidi täiendavaid kasutajaõiguseid, mida saab seadistada Persona kasutajaliideses Rollide alt, plokis API. Muudatus ei puuduta aruandeid.
 • Lisatud uued otspunktid /tootajad, /toosuhted, /puhkused. Kirjeldused asuvad allpool. Eesmärk on vähendada vajadust kasutada tavaaruandeid, kuna neid pole väga hea masinaga lugeda.

Alustamine

API testimiseks sobib näiteks Postman

Tingimused

API kasutamiseks on vajalik Persona kasutajakonto.

Struktuuriüksuste ja projektide õiguseid saab Personas seadistada Avaleht -> Seaded -> Kasutajad
Image

API otspunktide ja aruannete õiguseid saab Personas seadistada Avaleht -> Seaded -> Rollid
Image
Image

Authorization

Persona API kasutab Basic Authentication-it

TYPE: Basic Auth
Username: Persona_kasutajanimi
Password: Persona_salasõna
Image

Headers (Optional)

Kui Persona kasutajakontol on ligipääs mitmele asutusele, siis tuleb päringule kaasa anda ka header x-asutus, mille väärtus on konkreetse asutuse 4-täheline kood. Võimalikud asutuste koodid on nähtaval veateates, mille Persona API sellisel juhul tagastab.

Image

Struktuuriüksused


Tulemusse tulevad kõik struktuuriüksused, mis on aktiivsed etteantud kuupäevade vahemikus.

Parameetrid:
 • alates : Struktuuriüksuse loomiskuupäev, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Vaikimisi väärtus 0001-01-01. Võib jätta tühjaks.
 • kuni : Struktuuriüksuse likvideerimiskuupäev, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Vaikimisi väärtus 9999-12-31. Võib jätta tühjaks.

Parameetrite kasutamine:
.../api/yksused?alates=2020-01-01
.../api/yksused?kuni=2020-01-31
.../api/yksused?alates=2020-01-01&kuni=2020-01-31

Näidisvastus:
[
  {
    "Id": 4686,
    "YlemYksusId": null,
    "Nimi": "Morna Linnavalitsus",
    "KehtibAlates": "1993-01-01T00:00:00",
    "KehtibKuni": null,
    "Registrikood": "12345678",
    "Aadress": "Pikk tn 13, Morna linn, Järva maakond",
    "JuhtIsikId": 23788,
    "MuutAeg": "2021-06-03T11:19:55"
  },
  {
    "Id": 4688,
    "YlemYksusId": 4686,
    "Nimi": "Kantselei",
    "KehtibAlates": "1993-01-01T00:00:00",
    "KehtibKuni": null,
    "Registrikood": "",
    "Aadress": "",
    "JuhtIsikId": null,
    "MuutAeg": "2021-06-10T15:36:51"
  },
  {
    "Id": 4701,
    "YlemYksusId": 4686,
    "Nimi": "Rahandusosakond",
    "KehtibAlates": "1993-03-01T00:00:00",
    "KehtibKuni": null,
    "Registrikood": "",
    "Aadress": "",
    "JuhtIsikId": null,
    "MuutAeg": "1933-10-10T15:36:51"
  }
]

Isikud


Tulemusse tulevad kõik isikud, kellel on etteantud kuupäevade vahemikus vähemalt üks aktiivne ametikoht. Kasutaja näeb ainult neid isikud, kes asuvad talle nähtavates struktuuriüksustes.

Parameetrid:
 • yksused : Struktuuriüksuste Id-d, eraldatud komadega. Võimalikud struktuuriüksuste Id-d saab kätte API otspunktist /yksused. Võib jätta tühjaks.
 • alates : Ametikoha alguskuupäev, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Vaikimisi väärtus 0001-01-01. Võib jätta tühjaks.
 • kuni : Ametikoha lõppkuupäev, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Vaikimisi väärtus 9999-12-31. Võib jätta tühjaks.

Parameetrite kasutamine:
.../api/isikud?alates=2020-01-01
.../api/isikud?kuni=2020-01-31
.../api/isikud?alates=2020-01-01&kuni=2020-01-31
.../api/isikud?yksused=4686,4688,4701&alates=2020-01-01&kuni=2020-01-31

Näidisvastus:
[
  {
    "Id": 23788,
    "Eesnimi": "Ervin",
    "Perekonnanimi": "Tamm",
    "Isikukood": "35701134235",
    "ValismaaIsikukood": "",
    "KodakondsusKl": {
      "UnikaalneKood": "YlRiik|EST|1",
      "Nimetus": "Eesti"
    },
    "SynniKp": "1957-01-13T00:00:00",
    "SuguKl": {
      "UnikaalneKood": "IsSugu|Mees|1",
      "Nimetus": "Mees"
    },
    "TootajaNr": "1001",
    "MuutAeg": "2021-03-01T13:46:18",
    "OnResident": false
  },
  {
    "IsikId": 21008,
    "Eesnimi": "Tiina",
    "Perekonnanimi": "Sarapuu",
    "Isikukood": "48306125616",
    "ValismaaIsikukood": "",
    "KodakondsusKl": {
      "UnikaalneKood": "YlRiik|EST|1",
      "Nimetus": "Eesti"
    },
    "SynniKp": "1983-06-12T00:00:00",
    "SuguKl": {
      "UnikaalneKood": "IsSugu|Naine|1",
      "Nimetus": "Naine"
    },
    "TootajaNr": "1002",
    "MuutAeg": "2021-03-11T13:46:18",
    "OnResident": true
  }
]

Profiilipilt


Tulemusse tuleb isiku profiilipilt kujul byte array.

Näidisvastus:

ImageTöösuhted


Tulemusse tulevad kõik töösuhted, mis kehtivad etteantud kuupäevade vahemikus. Kasutaja näeb ainult neid töösuhteid, mis asuvad talle nähtavates struktuuriüksustes.

Parameetrid:
 • yksused : Struktuuriüksuste Id-d, eraldatud komadega. Võimalikud struktuuriüksuste Id-d saab kätte API otspunktist /yksused. Võib jätta tühjaks.
 • isikud : Isikute Id-d, eraldatud komadega. Võimalikud isikute Id-d saab kätte API otspunktist /isikud. Võib jätta tühjaks.
 • alates : Töösuhte alguskuupäev, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Vaikimisi väärtus 0001-01-01. Võib jätta tühjaks.
 • kuni : Töösuhte lõppkuupäev, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Vaikimisi väärtus 9999-12-31. Võib jätta tühjaks.
 • toosuhe_tyyp : Töösuhte tüübid, eraldatud komadega. Formaat on 'Kood|LisaId'. Näiteks: Pohitookoht|1, Taiendav|1, Kasundusleping|1 jne. Püstkriips '|' ehk pipe on enkodeeritult '%7C'. Võimalikud väärtused saab kätte API otspunktist /klvaartused, andes parameetrina kaasa 'klassifikaator_kood=TsToosuhteTyyp'. Võib jätta tühjaks.

Parameetrite kasutamine:
.../api/toosuhted?alates=2020-01-01
.../api/toosuhted?kuni=2020-01-31
.../api/toosuhted?alates=2020-01-01&kuni=2020-01-31
.../api/toosuhted?toosuhe_tyyp=Pohitookoht|1,Taiendav|1,Kasundusleping|1
.../api/toosuhted?toosuhe_tyyp=Pohitookoht%7C1,Taiendav%7C1,Kasundusleping%7C1

Näidisvastus:
[
  {
    "Id": 2342,
    "IsikId": 1664,
    "Ametikoht": {
      "Id": 532,
      "Nimetus": "Autojuht"
    },
    "Yksus": {
      "Id": 4701,
      "Nimetus": "Haldusosakond"
    },
    "AsukohtStruktuuris": [
      "Tore Firma OÜ",
      "Haldusosakond"
    ],
    "ToosuhteTyypKl": {
      "UnikaalneKood": "TsToosuhteTyyp|Pohitookoht|1",
      "Nimetus": "Põhiametikoht"
    },
    "LepingNr": "TL-5/2020",
    "KehtibAlates": "2020-01-04T00:00:00",
    "KehtibKuni": null,
    "Koormus": 0.7,
    "NadalaTunnid": 28.0000,
    "TootajaGruppKl": null,
    "OnToograafik": true,
    "ToograafikAlates": "2020-01-04T00:00:00",
    "OnLyhendatudTooaeg": true,
    "SumArvestusPerioodKestus": 3,
    "SumArvestusPerioodAlgusKuu": 1,
    "MuutAeg": "2021-01-08T15:09:53"
  },
  {
    "Id": 4005,
    "IsikId": 1803,
    "Ametikoht": {
      "Id": 1201,
      "Nimetus": "Kasutajatoe spetsialist"
    },
    "Yksus": {
      "Id": 5679,
      "Nimetus": "Kasutajatugi"
    },
    "AsukohtStruktuuris": [
      "Tore Firma OÜ",
      "IT osakond",
      "Kasutajatugi"
    ],
    "ToosuhteTyypKl": {
      "UnikaalneKood": "TsToosuhteTyyp|Pohitookoht|1",
      "Nimetus": "Põhiametikoht"
    },
    "LepingNr": "TL-23/2021",
    "KehtibAlates": "2021-02-08T00:00:00",
    "KehtibKuni": null,
    "Koormus": 1.0,
    "NadalaTunnid": 40.0000,
    "TootajaGruppKl": {
      "UnikaalneKood": "TsTootajateGrupp|Tippspetsialistid|1",
      "Nimetus": "Tippspetsialistid"
    },
    "OnToograafik": false,
    "ToograafikAlates": null,
    "OnLyhendatudTooaeg": true,
    "SumArvestusPerioodKestus": null,
    "SumArvestusPerioodAlgusKuu": null
    "MuutAeg": "2022-01-01T15:09:53"
  }
]

Puhkused ja töökatkestused


Tulemusse tulevad kõik puhkused ja töökatkestused, mis kattuvad kas osaliselt või täielikult etteantud kuupäevade vahemikuga. Kasutaja näeb ainult neid kirjeid, mis kuuluvad isikutele, kes asuvad talle nähtavates struktuuriüksustes.
Sisaldab tundlikke isikuandmeid. Veebiteenuselt saadavat infot ei tohiks agregeerimata kujul teistes süsteemides avaldada (nt. siseveeb, kasutajate staatused, infotahvlid, ekraanid).

Parameetrid:
 • isikud : Isikute Id-d, eraldatud komadega. Võimalikud isikute Id-d saab kätte API otspunktist /isikud. Võib jätta tühjaks.
 • toosuhted : Töösuhete Id-d, eraldatud komadega. Võimalikud töösuhete Id-d saab kätte API otspunktist /toosuhted. Võib jätta tühjaks.
 • alates : Puhkuse alguskuupäev, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Vaikimisi väärtus 0001-01-01. Võib jätta tühjaks.
 • kuni : Puhkuse lõppkuupäev, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Vaikimisi väärtus 9999-12-31. Võib jätta tühjaks.
 • puhkus_liik : Puhkuste liigid, eraldatud komadega. Formaat on 'Kood|LisaId'. Näiteks: Pohipuhkus|1, Haigusleht|1, Lapsepuhkus|1 jne. Püstkriips '|' ehk pipe on enkodeeritult '%7C'. Võimalikud väärtused saab kätte API otspunktist /klvaartused, andes parameetrina kaasa 'klassifikaator_kood=TsPuhkusLiik'. Võib jätta tühjaks.
 • on_kinnitatud : Tõeväärtus. Näitab, kas puhkus on puhkuseplaani lisatud. Puhkuseplaani lisatud puhkus tähendab, et puhkus on lõplikult kinnitatud ja töötaja võib puhkusele minna. Vaikimisi näidatakse kõiki puhkuseid (taotlused, kinnitamisel, plaani lisatud). Võib jätta tühjaks.

Parameetrite kasutamine:
.../api/puhkused?alates=2020-01-01
.../api/puhkused?kuni=2020-01-31
.../api/puhkused?alates=2020-01-01&kuni=2020-01-31
.../api/puhkused?puhkus_liik=Pohipuhkus|1,Haigusleht|1,Lapsepuhkus|1
.../api/puhkused?puhkus_liik=Pohipuhkus%7C1,Haigusleht%7C1,Lapsepuhkus%7C1

Näidisvastus:
[
  {
    "Id": 97258,
    "IsikId": 16284,
    "ToosuheId": 24123,
    "PuhkusLiikKl": {
      "UnikaalneKood": "TsPuhkusLiik|Pohipuhkus|1",
      "Nimetus": "Põhipuhkus 28"
    },
    "KehtibAlates": "2021-07-05T00:00:00",
    "KehtibKuni": "2021-07-25T00:00:00",
    "OnKinnitatud": true,
    "MuutAeg": "2021-06-13T00:00:00"
  },
  {
    "Id": 97274,
    "IsikId": 16284,
    "ToosuheId": 24123,
    "PuhkusLiikKl": {
      "UnikaalneKood": "TsPuhkusLiik|Haigusleht|1",
      "Nimetus": "Haigusleht"
    },
    "KehtibAlates": "2021-07-28T00:00:00",
    "KehtibKuni": "2021-07-30T00:00:00",
    "OnKinnitatud": true,
    "MuutAeg": "2021-07-27T00:00:00"
  },
  {
    "Id": 100654,
    "IsikId": 27654,
    "ToosuheId": 45987,
    "PuhkusLiikKl": {
      "UnikaalneKood": "TsPuhkusLiik|Ajateenistus|1",
      "Nimetus": "Ajateenistus"
    },
    "KehtibAlates": "2021-07-01T00:00:00",
    "KehtibKuni": "2022-05-31T00:00:00",
    "OnKinnitatud": true,
    "MuutAeg": "2021-05-30T00:00:00"
  }
]

Klassifikaatorid


Parameetreid ei ole.

Näidisvastus:
[
  {
    "Kood": "IsSugu",
    "Nimetus": "Sugu",
    "Selgitus": "Isiku sugu",
    "OnKonstant": true,
    "MuutAeg": "2014-01-06T16:24:22"
  },
  {
    "Kood": "TsPuhkusLiik",
    "Nimetus": "Puhkuste ja töökatkestuste liigid",
    "Selgitus": "Puhkuste ja töökatkestuste liigid",
    "OnKonstant": false,
    "MuutAeg": "2014-01-06T16:24:22"
  },
  {
    "Kood": "TsToosuhteTyyp",
    "Nimetus": "Töösuhete liigid",
    "Selgitus": "Töösuhete tüübid",
    "OnKonstant": false,
    "MuutAeg": "2014-01-06T16:24:22"
  },
  {
    "Kood": "YlRiik",
    "Nimetus": "Riigid",
    "Selgitus": "Riikide nimekiri 3-täheliste koodidega",
    "OnKonstant": false,
    "MuutAeg": "2014-01-06T16:24:22"
  }
]

Klassifikaatorite väärtused


Parameetrid:
 • klassifikaator_kood : Klassifikaatori kood. String. Võimalikud klassifikaatorite koodid saab kätte API otspunktist /klassifikaatorid -> andmeväljast 'Kood'. Võib jätta tühjaks.
 • kood : Klassifikaatori väärtuse kood. String. Võib jätta tühjaks.
 • lisa_id : Derivatiivi identifikaator. Täisarv. Võib jätta tühjaks.
 • on_konstant : Määrab, kas kirje on süsteemne enum või mõne kasutaja poolt dünaamiliselt lisatud. Tõeväärtus. Võib jätta tühjaks.
 • on_kehtiv : Määrab, kas kirje on aktiivne. Tõeväärtus. Võib jätta tühjaks.

Näidisvastus:
[
  {
    "UnikaalneKood": "TsPuhkusLiik|Pohipuhkus|1",
    "KlassifikaatorKood": "TsPuhkusLiik",
    "Kood": "Pohipuhkus",
    "LisaId": 1,
    "Nimetus": "Põhipuhkus 28",
    "Selgitus": "Põhipuhkus 28 päeva kalendriaastas",
    "JrkNr": 0,
    "OnKonstant": true,
    "OnKehtiv": true,
    "MuutAeg": "2018-09-07T17:07:20"
  },
  {
    "UnikaalneKood": "TsPuhkusLiik|Haigusleht|1",
    "KlassifikaatorKood": "TsPuhkusLiik",
    "Kood": "Haigusleht",
    "LisaId": 1,
    "Nimetus": "Haigusleht",
    "Selgitus": "",
    "JrkNr": 1,
    "OnKonstant": true,
    "OnKehtiv": true,
    "MuutAeg": "2018-09-07T17:07:20"
  }
]

Aruanded

Kasutaja saab käivitada neid aruandeid, mille nägemisõigus talle antud on. Aruande tulemuses kuvatakse kasutajale ainult need töötajad, kes töötavad kasutajale nähtavates struktuuriüksustes.

Läbi API on võimalik pärida 2-te tüüpi aruandeid:
 1. Tavaaruanded
 2. Eksportaruanded

Ülevaade kõigist aruannetest


Tagastab ülevaate kõigist võimalikest aruannetest. Igal kliendil on oma enda unikaalne komplekt aruandeid. Siit saab teada ka aruannete Id-d.

Näidisvastus:
[
  {
    "Id": {aruanne_tool_olevad_isikud_id},
    "Nimi": "Tööl olevad isikud",
    "Kirjeldus": "Näidatakse valitud perioodil töötavate isikute andmeid.",
    "Kaust": "Töö",
    "Tyyp": "Kasutaja päring",
    "HttpMeetod": "GET",
    "Url": "https://persona.fujitsu.ee/Persona/api/reports/get/{aruanne_tool_olevad_isikud_id}"
  },
  {
    "Id": {aruanne_isikuandmed_id},
    "Nimi": "Isikuandmed",
    "Kirjeldus": "Näidatakse hetkel töötavate isikute isikuandmeid.",
    "Kaust": "Isiku andmed",
    "Tyyp": "Kasutaja päring",
    "HttpMeetod": "GET",
    "Url": "https://persona.fujitsu.ee/Persona/api/reports/get/{aruanne_isikuandmed_id}"
  }
]

Tavaaruanded


Tavaaruanded avanevad Persona veebirakenduses HTML tabeli kujul. Näiteid:
 • Tööl olevad isikud
 • Isikuandmed
 • Kontaktandmed
 • Puhkused ja töökatkestused
 • Tasud ja kinnipidamised
 • jne.

Parameetrid:
 • yksused : Struktuuriüksuste Id-d, eraldatud komadega. Võimalikud struktuuriüksuste Id-d saab kätte API otspunktist /yksused. Saab kasutada ainult siis, kui veebirakenduses on aruande filtrite hulgas nähav filter "Üksuse valik". Võib jätta tühjaks.
 • isikud : Isikute Id-d, eraldatud komadega. Võimalikud isikute Id-d saab kätte API otspunktist /isikud. Saab kasutada siis, kui veebirakenduses on aruande filtrite hulgas nähav filter "Isikute valik". Võib jätta tühjaks.
 • alates : Kuupäevade vahemiku algus, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Saab kasutada siis, kui veebirakenduses on aruande filtrite hulgas nähtav filter "Kuupäevade vahemik".
 • kuni : Kuupäevade vahemiku lõpp, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Saab kasutada siis, kui veebirakenduses on aruande filtrite hulgas nähav filter "Kuupäevade vahemik".
 • kuu : Kuu ja aasta valik, ISO 8601 formaadis 'YYYY-MM-DD'. Väärtustage parameeter soovitud kuu esimese kuupäevaga. Väärtus '2020-01-01' tähistab 2020. aasta jaanuarikuud. Saab kasutada siis, kui veebirakenduses on aruande filtrite hulgas nähav filter "Kuu".

Parameetrite kasutamine:
.../api/reports/get/{Id}?yksused=4686,4688,4701
.../api/reports/get/{Id}?isikud=23788,21008
.../api/reports/get/{Id}?alates=2020-01-01&kuni=2020-01-31
.../api/reports/get/{Id}?kuu=2020-01-01
.../api/reports/get/{Id}?yksused=4686,4688,4701&alates=2020-01-01&kuni=2020-01-31
.../api/reports/get/{Id}?yksused=4686,4688,4701&kuu=2020-01-01
.../api/reports/get/{Id}?isikud=23788,21008&alates=2020-01-01&kuni=2020-01-31

Näidisvastus:
{
  "ReportName": "Tööl olevad isikud",
  "Results": [
    {
      "Eesnimi": "Ave",
      "Keskmine nimi": "",
      "Perekonnanimi": "Aabik",
      "Isikukood": "48409125226",
      "Muude riikide koodid": "",
      "Töötaja number": "123456789",
      "Töölepingu number": "TL-56/2018",
      "Sugu": "Naine",
      "Vanus": 36,
      "Sünnikuupäev": "1984-09-12T00:00:00",
      "Kodakondsus": "Eesti",
      "Sünnikoht": "",
      "Haridustase": "Kõrgharidus",
      "Kontonumber": "EE462200221001648115",
      "Konto omanik": "Ave Aabik",
      "Asutusse tuleku kuupäev": "2005-05-05T00:00:00",
      "AK nimetus": null,
      "AK kood": null,
      "Tör Id": null,
      "Ametikoht": "Personalidirektor",
      "Asukoht struktuuris": "Personaliosakond",
      "Ametikoha alguskuupäev": "2018-06-11T00:00:00",
      "Ametikoha lõppkuupäev": null,
      "Koormus": 1.0000,
      "Töötundide arv nädalas": 40.00,
      "Töösuhte tüüp": "Põhiametikoht",
      "Töötaja grupp": "Juhid",
      "Katseaja lõpp": null,
      "Teenistustähtaeg": null,
      "Profiil": "Töötaja 28",
      "Lühendatud tööaeg (3h)": "",
      "Töötelefon": null,
      "Lühinumber": null,
      "Mobiil": "55673321",
      "Isiklik telefon": null,
      "Töö e-post": null,
      "Isiklik e-post": "ave.aabik@hotmail.com",
      "Töö aadress": null,
      "Asukoht": "Tallinn, Akadeemia tee 21/6",
      "Isiklik aadress": "Pärna 16 - 9, Keila linn, Harju maakond, 16546",
      "Töökoha aadress": "",
      "Aadress (vabatekst)": null,
      "IsikId": 19644,
      "ToosuheId": 73956,
      "YksusId": 4375,
      "On koosseisuväline?": "Ei",
      "On kohusetäitja?": "Ei",
      "Staatus": "Põhipuhkus 28: 21.12.2020 - 28.12.2020",
      "Tööstaaž": "15a. 7k. 18p. ",
      "Juht": null,
      "Summeeritud arvestus": "",
      "Lisaväli Kulukoht 1": "082",
      "Lisaväli Rendifirmad": "Firma 1",
      "Lisaväli Tulemusjuht": "",
      "Lisaväli töö sisu": "",
      "Lisaväli Ressursikood": null,
      "Lisaväli Kulukoht 3": "",
      "Lisaväli(Isik) Auto number (lisaväli)": "123PER",
      "Lisaväli(Isik) Kabinet": "A77",
      "Lisaväli(Isik) Security check": "Done",
      "Lisaväli(Isik) Tutvunud sisekorra eeskirjadega": "22.09.2012"
    }
  ]
}

Seotud teemad


Tagasi / Avaleht