Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona V3 personal

RSS


  • Juhendite inglise keelseks lugemiseks kopeerige abi link lehele https://translate.google.com/ või kasutage tõlkimiseks mõnda veebilehitseja tõlke laiendust (extensions).

A

Alustamine Personaga

Ametikoht - ametikohtade loomine

Ametikoht - ametikoha kiirvalik

Ametikoht - ametinimetuse muutmine

Ametikoht - asutusest lahkumise vormistamine

Ametikoht - üleviimine teisele ametikohale

Ametikoht - isiku määramine ametikohale, kui ametikoht on struktuuris olemas

Ametikoht - isiku ametikohale määramine, kui ametikohta struktuuris veel ei ole

Aruanded

Aruanded - mida teha, kui aruanne ei avane?

Aruannet ei ole aruannete puus - mida teha?

Aruannete nimekiri - nimekiri kõikidest Personas olevatest aruannetest

Aruanne 'Tööajatabel'

Asukoht struktuuris

Asutuse valimine

B

Blanketid

D

Dokumendid (kõik)

Dokumendid - mida teha, kui dokument ei avane

Dokumendid (isikuga seotud)

Dokumentide nägemise õigused

Dokumendimallid / blanketid

H

Haridus ja oskused

I

ID-kaardiga autentimine

ID kaardiga autentimine - mida teha, kui ID-kaardiga sisselogimine ebaõnnestub

ID: Mobiil-ID abi Personasse logimine

Isikuandmed

Isikule väljastatud esemed

K

Kasutajate loomine Personasse

Kasutajate halduse süsteem KOV-dele

Kogumispension

Kontaktid

Koolitused

KOV aruanded

Kulukoht

L

Lisapuhkuste arvestamise võimalused

Lähetused

Lisaväljad (haigekassa, auto nr, ohutusjuhendiga tutvumine, tööluba, vms )

M

Meeldetuletused

Menüüdesse valikute lisamine

Mobiil-ID abi Personasse logimine

Muud andmed

O

On kohusetäitja

On koosseisuväline

Osakondade/üksuste loomine

P

Palk ja lisatasud (palgamooduli korral)

Palk ja lisatasud (personalimooduli korral)

Pension

Persona teenusega alustamine ja lõpetamine

Planeeri tööaega

Projektid

Puhkus

Puhkus - profiilid

Puhkus - lapsepuhkus

Puhkus - õppepuhkus

Puhkus - õppepuhkus kooli lõpetamiseks

Puhkus - töövõimetuspuhkus (7p pikendatud põhipuhkus)

Puhkus - puhkuse liigid

Puhkus - puhkuse sisestamine

Puhkus - saadaolevad puhkused

Puhkus - kuidas saada saadaolevate puhkuse seis õigeks?

Puhkus - kollektiivpuhkus

Puhkus iseteeninduses - puhkusetaotluste esitamine

Puhkus iseteeninduses - puhkusetaotluste kinnitamine

Puhkus - aegunud rohelist värvi puhkus ja iseteenindus

Puhkuse lähenemise teavitus 7 päeva enne puhkuse algust töötaja e-mailile (kogu asutuse töötajatele enne puhkust)

Püsiandmed

R

Renditöötaja sisestamine

Rollid

Rollide õigused ja hinnakiri

Riigikantselei aruanded

Rippmenüüd - valikute järjestamise võimalus

Rippmenüüdesse valikute lisamine

S

Staaž

Struktuur - osakondade ja asutuste loomine

Struktuur - ametikohtade loomine

Struktuur - isiku määramine ametikohale

Struktuur- kuidas toimida veaolukorras?

Struktuur - linnavalitsused ja vallavalitsused

Struktuurimuudatuse teostamine

Struktuuris olevate ikoonide tähendused

T

Tasude arvutus ja väljamaks

Teavitused töötaja e-mailile

Teavituste seadistuste muutmine

Teenistustähtaeg

Tervis

Töö

Tulnud sektorist

TÖR liidese seadistamine

Töösuhte tüüp

Töötaja valik

Töötaja grupp

Töötajate nimekiri

Töötajad

U

Uute kasutajate loomine Personasse

V

Venemaa ja Persona

Versiooniuuenduse teade Sinu e-maili peale

Vestlused

VÕS lepinguga töötaja sisestamine

Õ

Õigused - seadista, mida kasutaja võib näha ja muuta


Tagasi / Avaleht