Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona uuenduste nimekiri

RSS


 • NB! Kuna mitmetel Persona kasutajatel on jäänud kogumispensioni andmed aegsasti uuendamata, siis tuletame meelde, et kogumispensioni andmeid tuleb Personas seadete all asutuse seadete lehel uuendada 3 korda aastas, et kogumispensioni maksed lõpetanud isikutel kogumispensioni enam ei võetaks. Kui uuendamine on jäänud tegemata, siis ümberarvestuste juhendi leiate siitNädal 26 / 2024


 • Parendasime haiguslehe sisestamist kui puhkus kestab üle kuuvahetuse.
 • Parendasime lisatasusude kuvamist palgaarvestuses, mis ei ole loodud tunnitasuna.


 • Nädal 25 / 2024


  • Parendasime tükitasude arvestust sisselülitatud tükitööde funktsionaalsuse korral.
  • Täiendatud III samba tasude valideerimist ning eemaldatud vea viide maksekorralduse koostamise puhul.
  • Täiendasime veebiteenuste funktsionaalsuseid uuest iseteenindusest - lisandunud hariduse ja koolituste võimalused.


  Nädal 24 / 2024


  • Täiustasime palgaarvestuses maksude arvutamist ning maksuarvestuse kontrolli.
  • Täiendasime uue iseteeninduse funktsionaalsust - peagi on Töötajal võimalik lisada ka oma hariduskäigu andmeid, mida HR töötaja oma töölaual siis kinnitada saab (hetkel on tehtud sellekohane visuaal). Juba varasemalt on olemas võimalus perekonnaliikme, kontaktide või kompetentside lisamiseks või muutmiseks. Uusi funktsionaalsuseid lisandub aja jooksul. Saate neid sisse lülitada Rollide alt, Iseteeninduse plokis.
  • Lisasime Persona rakendusse võimaluse saata klientide välistele süsteemidele teavitusi mitmesuguste sündmuse kohta (süsteemi uue töötaja lisamine, töötajale esimese ametikoha lisamine, töötaja kustutamine jne). Teavituselt saadud info põhjal saab väline süsteem ise Persona rakenduse poole tagasi pöörduda ning vajalikud andmed Persona veebiteenuste abil kokku pärida.


   Nädal 23 / 2024


  • Parendasime puhkuse- ja haigustasude arvestust ettevõttesse tagasi pöördunud või ühest jur.üksusest teise liikunud töötaja puhul.
  • Täiendasime veebiteenust GET @ /yksused, et saaks pärida ka struktuuriüksuste järjekorranumbreid.


  Nädal 22 / 2024


  • Täiendasime valvetundide tasustamise funktsionaalsust tunnipalgaliste töötajate puhul. Valvetundide funktsionaalsus on lähemalt kirjas viidatud lingil.
  • Võimaldame vajadusel panka saata 0 summaga maksekorraldust, kui 0 summa on tekkinud kohtutäituri kinnipidamise tulemusena.
  • Parendasime graafiku täitmist kuu esimesele kuupäevale, kui ees on eelmise kuu kinnitatud graafiku kirje, mis ulatub üle südaöö.


  Nädal 19 / 2024


  • Täiendasime aruannet "Tasu hüvitamine riigieelarvest", kuhu lisasime automaatse funktsionaalsuse ka negatiivse puhkusekompensatsiooni kohta.


  Nädal 18 / 2024
  Nädal 17 / 2024


  • Lisasime Tööajatabelisse uue veeru "Nädalavahetuse tunde". Tundide hulka loetakse KÕIK nädalavahetuse tunnid, alates L 00:00 - P 24.00, sh öötöötunnid. Antud uuendus hõlbustab tervishoiutöötajate uue kollektiivlepingu alusandmete kontrollimist.
  • Täiendasime Iseteenindust funktsionaalsusega, kus töötaja saab avaldada soovi pereliikme lisamiseks või tema andmete muutmiseks
  • Lisandunud on ka kompetentsi avalduse lisamise funktsionaalsus.
  • Viimaste punktide Kasutuselevõtu juhendid on leitavad märgitud lingilt.
  • Parendatud on TÖÖTUNDIDE impordi järgselt käsitsi muudetud tundide arvestamist Tasude arvutuse lehel. Alamleht TÖÖTUNNID ning sealne töötundide import on võimalik juhul, kui Persona graafikuid ei kasutata, kuid soovitakse töötundide väärtused importida csv failiga kas Begini või Ektaco programmist.


  Nädal 16 / 2024


  • Täiustasime maksuarvutuste toimimist väljamakselehel, kui sinna lisatakse ühe töötaja mõlema (nii töölepingulise kui juhatuse liikme lepingu) tasud korraga.
  • Täiendasime suhtlust TÖRiga. Nüüd saadetakse tasustamata puhkuste teavitus TÖRi vaid siis, kui see kestab terve kalendrikuu või kauem. Sellekohane Maksu- ja Tolliameti info on leitav siin: TASUSTAMATA PUHKUS


   Nädal 15 / 2024


  • Lisasime jõudluse täiendusi nii tasude arvutuse kui aruande TSD toimimisse.
  • Parandasime avalehe meeldetuletusi 1960.a sündinud naiste pensioni saabumise tähtaja osas (lähenevad vanaduspensionid).


  Nädal 13 / 2024


  • Täiendasime Iseteenindust funktsionaalsusega, kus Töötaja saab ise oma Personas hoitavat pangakonto teavet muuta.
  • Parendasime Iseteeninduses esitatud lepingu lõpetamise avalduse rakendamist, kus täiustasime vahemälu värskendamise funktsionaalsust.
  • Täiendasime Swedbank maksekorralduse faili seoses Euroopa Maksenõukogu uuendatud nõuetega ISO20022 raames.
  • Täiendasime puhkeaja nõuete teavitusi graafikusse tööpostide lisamisel.


  Nädal 11 / 2024


  • Parendasime päevatasu arvutust aruandes "Puhkusekohustused", mis nõudis lisatähelepanu mitme samaaegse töösuhte korral.


  Nädal 10 / 2024


  • Täiendasime lähedaste ning hariduse veebiteenuseid nende lisamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks.


  Nädal 9 / 2024


  • Tööposti (ja projekti) lisatasu ilmub nüüd Tasude arvestusse eristuva ikooniga, lisaks tuleb rida nähtavale ka siis, kui koormus on 0.
   Tasu võib jääda välja arvutumata, kui püsiandmetes ei ole sellele lisatud koefitsienti 1 või kui puudub vastava töösuhte PALK kirje.


  Nädal 8 / 2024


  • Ilma koodita loodud puhkus arvutatakse püsiandmete juures määratud arvutusviisil.
  • Parendasime aruande TSD funktsionaalsust, kui samas kuus on nii haigusleht kui tasustamata puhkus


  Nädal 7 / 2024


  • Lisasime tööposti ja projekti tunnipõhistele lisatasudele funktsionaalsuse, et Persona võtaks tasu palga paneelilt ning korrutaks ise vastava koefitsiendiga läbi.
  • Lisasime parameetri, millega saab kinnipidamistel jätta kulukoha pearaamatukannetesse kuvamata. Selle parameetri sisselülitamiseks palume pöörduda Persona kasutajatoe poole.


  Nädal 6 / 2024


  • Täiendasime lisatasude liike koefitsiendi võimalusega - koodide"lisatasu" ja "ohtutunnid" puhul.
  • Täiendasime Tervisekassa liidese funktsionaalsust Haiguslehe broneeringu korral.
  • Parendasime osalise koormusega (kolm komakohta) töötaja normtundide kuvamist graafikus.


  Nädal 5 / 2024


  • Parendasime alaealise lisapuhkuse jäägi arvutust.
  • Täiendasime pereliikmete aruannet mõningate uute veergude/väljadega.
  • Uuendasime Riigikantselei aruanded uutele põhjadele.
  • Täiendasime puhkeaja nõude hoiatuse sisu.


  Nädal 3 / 2024


  • Lisasime Kollektiivpuhkuse sisestamise funktsionaalsuse, vastava õiguse saate lisada Rollide alt.
  • Lisasime vabas vormis avalduste esitamise funktsionaalsuse - Juhend vabas vormis avalduste kohta
  • Täiendasime normtundide funktsionaalsust, kui Töögraafikute moodul ei ole kasutuses.
  • Täiendasime vaikimisi tunnitasu kuvamise funktsionaalsust "lisatasu" koodiga tasuliikide juures.
  • Täiendasime lisatasude / kinnipidamiste impordi funktsionaalsust, kui on valitud "import töötaja numbri alusel".
  • Parendasime saadaoleva puhkuse jäägi kuvamist ametikoha muutmise puhul, kui samal ajal muutus ka ametikoha profiil.


  Nädal 2 / 2024


  • Täiendasime hüvede kehtivuse funktsionaalsust, kui Töötaja lahkub asutusest
  • Täiendasime Töögraafiku valideerimise funktsionaalsust
  • Lisasime aruandele Pearaamatukanded D365.csv formaadile võimaluse muuta tulpade järjestusi. Ümberjärjestamise sooviga saate pöörduda Persona kasutajatukke
  • Täiendasime BNP Paribas panga maksekorralduse faili
  • Ajakohastasime aruannet "Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlus" 2024 andmetega
  • Mugandasime ID-kaardi, Smart-ID ja Mobiil-ID'ga sisselogimist


  Nädal 1 / 2024


  • Kiirendasime TSM aruande avanemist
  • Parendasime Palgateatiste kuvamist Iseteeninduses
  • Täiendasime veebiteenuseid Lisatasude sissekirjutamiseks


  Nädal 52


  • Parendasime detsembri III samba jaanuarikuise väljamakse funktsionaalsust


  Nädal 51


  • Suurendatud komakohtade arvu tööposti juures olevale lisatasule. Nüüd saab lisatasule määrata seal 4 komakohta


  Nädal 50


  • Parendasime maksekorralduse funktsionaalsust koondmakse ning väljamakse kuupäeva osas
  • Lisasime kontakt emailile kontrolli, et vähendada ebaõigeid emaile ning sellest tulenevaid saamata jäänud puhkusetaotluste teavitusi
  • Parendasime puhkuse jäägi päevade kuvamist tulba "pühi" lisamisega 


  Nädal 49


  • Täiendasime "lähtuvalt seadusest" puhkusetasu arvutamise aluseks arvatavaid tasuliike. 
  • Uuendasime LHV panga maksekorralduse faili nende kasutatavaks formaadiks. 
  • Maksekorralduse faili lisatud Deutsche Bank eripärad 


  Nädal 48


  • Parendasime mitme korraga kehtiva töösuhte puhkusetasu arvestamist
  • Täiustasime Töövõimetuspuhkuse taotlemist Iseteeninduses
  • Uuendasime ADS aadressi kuvamist ka töötajate KONTAKTID lehel
  • Täiendasime aruannet ""Tasu hüvitamine riigieelarvest"
  • Veebiteenuse kaudu saab nüüd lisada ja kustutada Töösuhteid. Saab kaasa anda ka koormusemuudatuse, ametikohalt üleviimise ja töösuhte lõpetamise


  Nädal 47


  • Lisasime Asutuse seadete alla uue puhkusetasu arvutusviisi variandi - Lähtuvalt seadusest: Lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamise järel kontrollib Persona, kas 6 kuu jooksul on töötaja tasu muutunud või mitte. Kui tasu on muutunud, siis valib Persona arvutusviisiks "Keskmise tasu alusel" ja kui tasu ei ole muutunud, siis "Säilita muutumatu tasu". Automaatne valik toimib põhi- lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu korral.Kui soovite seda kasutada, peaksite olemasoleva seadistuse uuega asendama
  • Elimineerisime aruandest Tööajatabel vea, kus teatud puhkuseliikide tähised kippusid kaduma
  • Lisasime API otspunktid Puhkused POST ja Puhkused DELETE


  Nädal 46


  • Uuendasime aruannet Töö > Tööajatabel
  • Korrigeerisime puudega lapse vanema puhkuse kehtivust
  • Täiendasime teavituste saatmist puhkusetaotluse muutmise ja kustutamise korral
  • Parendasime kinnipidamiste impordi funktsionaalsust
  • Lisasime rolliga seotud muudatuste logimise
  • Lisasime kontrolli PALK muudatuste puhul
  • Lisasime Aruandesse pearaamatukanded formaadi SAP(csv), mis on vastavalt kliendi soovile teatud määral reguleeritav
  • Lisasime vajaliku koodiga alaealise puhkuse tööajatabelisse
  • Parendasime põhipuhkuse jäägi kuvamise aastaid kui töötaja on lapsehooldus- või vanemapuhkusel
  • Parendasime töövõimetuspuhkuse arvutamist töö peatumise korral
  • Parendasime haiguslehe ümberarvestamise kuvamist palgateatisel
  • Lisasime Avokaado liidesega töötaja numbri genereerimise isikuandmete ankeedi kinnitamisel
  • Lisasime Avokaado liidesega andmete liikumise korral aruannetesse ka välja "sugu"
  • Coursy isikute andmetega liigub nüüd kaasa ka töötaja Juhi info


  Nädal 45


  • Parendatud uue puhkeaja arvestust
  • Taastasime aruande "Tööl olevad isikud" täieliku toimimise
  • Täiendasime veebiteenuseid POST@palgad; GET@väljamakseperioodid; PUT@ametikohad ja DELETE@ametikohad


  Nädal 44


  • Uuendasime aruande Pearaamatukanne päringu formaati rippmenüüks
  • Lisasime Asutuse Seadete all Haiguspäevade protsentide alla 1.haiguspäeva hüvitamise % võimaluse
  • Täiendasime veebiteenuseid POST@töösuhted; POST@ametikohad ja GET@profiilid
  • Parendasime suunamist uuest iseteenindusest Persona kodulehele


  Nädal 43


  • Täiendasime puhkuste veebiteenuseid, täiendasime GET@puhkused otspunkti
  • Täiendasime palkade ja maksude veebiteenuseid
  • Täiendasime väljamakseperioodide veebiteenuseid


  Nädal 42


  • Täiendasime kinnipidamiste veebiteenuseid
  • Täiendasime väljamakseridade ja -lehtede veebiteenuseid
  • Täiendasime tasude ja puhkusetasude veebiteenuseid


  Nädal 41


  • Persona saadetavale sünnipäevaõnnitlusele on võimalik lisada pildifailina tervituskaart
  • Täiendasime ametikohtade ja tööseoste veebiteenuseid
  • Täiendasime veebiteenust GET@töösuhted ja GET@töösuhted/ID
  • Täiendasime andmevahetust Coursyga


  Nädal 40


  • Lisasime uuele puhkeaja kontrollile mõeldes lisa-klahvikombinatsiooni Ctrl + “,” (koma), mis valideerib graafikut juba 47-tunnilise puhkeajanõudega kuni 31.12.2023 ning hiljem 36-tunniga, alates 1.1.2024 graafikutes.
   Klahvikombinatsioon Ctrl + B valideerib graafikut tolles kuus kehtiva seadusandlusega (kas 36h või 47h nädalas).
  • Parendasime tulumaksuvaba summa arvestust teatud olukordades mitme väljamakse puhul
  • Parandasime puhkusejäägi miinuspäevade tekkimise aastat töösuhte lõppemisel
  • Lisasime alaealise lisapuhkuse kompensatsiooni aruandesse “Riigieelarvest hüvitatavad puhkused”
  • Lisasime Tööajatabel “Excel” aruande API kihti filtri “Näita ka täiendava ametikoha tunde”
  • Täiendasime API otspunkte


  Nädal 37


  • Täiendasime pankade maksekorralduse numbrit unikaalsuse nõudega


  Nädal 36


  • Parendasime ühekordse lisatasu impordi funktsionaalsust, et töölepingulise ja VÕS kirjete korral valitaks automaatselt õige töösuhe


  Nädal 35


  • Täpsustasime, et riigipüha tasu oleks palgamuudatuse korral arvutatud täpselt sel päeval kehtiva töötasu järgi


  Nädal 34


  • Lisasime võimaluse tähtajatu hüve sisestamiseks


  Nädal 32


  • Parendasime Vabapäev koodiga puhkuse lisamist töögraafikulisele töötajale


  Nädal 30


  • Isapuhkus30 taas Tööajatabelis nähtav
  • Uuendatud aruande põhja "Tasu hüvitamine riigieelarvest"
  • Uuendused peatseks Tervisekassa liidese toimimiseks


  Nädal 29


  • Töösuhete lõpetamise alused on nüüd API kaudu kättesaadavad.


  Nädal 28


  • Täiendatud parameetrit "Yletunni alustasu perioodist" ka tasuliigi Tunnitasu (summeeritud) korral
  • Parandatud puhkusetaotluse kinnitamise lingi teksti, kui otselingiga kinnitamine ei ole lubatud


  Nädal 27


  • Lisasime võimaluse kuvada lisatasu juurde kirjutatud märkust Töötaja palgateatisel. Varasemalt on võimalus kuvada märkust, mis on kirjutatud kehtiva palga juurde. Kui soovite neid funktsionaalsuseid kasutusele võtta, informeerige palun kasutajatuge, kes vastavad parameetrid sisse lülitab
  • Lisasime teavitus-emaili puhkuse kinnitajale, kui Töötaja tühistab Kinnitaja kinnitatud puhkuse


  Nädal 26


  • Täiendatud veebiteenust GET@Toosuhted töösuhte lõpetamise info kuvamisega


  Nädal 25


  • Täiendatud veebiteenust GET@Toopostid lõunareeglite kuvamisega


  Nädal 24


  • PENSION kaardile lisatud III samba sissemaksete funktsionaalsus
   Sissemaksete protsent on maksimaalselt 15. Kinnipeetud III samba summat kuvatakse ka palgateatisel ning see on nähtav ka TSD-l koodiga 25. Lähemalt saab lugeda III sammas lingil
  • Parendatud lisatasude impordi funktsionaalsust, kui isikukoodi on baasis dubleeritud
  • Parendatud puhkuste ajakava funktsionaalsust Iseteeninduses, eemaldatud viga seoses hallatavate üksustega
  • Aruannetest "Töö → Tööajatabel","Töögraafikud → Tööajatabel (Excel)" ja "Tööajatabel koolidele" eemaldatud tulp pühade eelne päev


  Nädal 23


  • Lisatud uus töökatkestuse liik "Reservõppekogunemine", mis on nähtav ka Tööajatabelis
   Selle liigiga lisatud töökatkestus ei muuda puhkusearvestust, ei lükka puhkuse aegumist edasi nagu liik "Ajateenistus" ega tee kannet ka Töötamise registrisse


  Nädal 22


  • Uuendused Persona ladusamaks toimimiseks


  Nädal 21


  • Lisatud Tervisekassa TAB, kus saab hiljem teha päringuid töövõimetuslehtede kohta


  Nädal 20


  • Täiendatud jagatud puhkusetasu arvestuse maksmise viisi kuvamist


  Nädal 19


  • Parendatud põhiametikoha ja käsunduslepingu samaaegsel kehtivusel Iseteeninduse parimat toimimist


  Nädal 18


  • Tööajad alamleht on lisatud ka vasakpoolsesse menüüsse


  Nädal 17


  • Uuendused Persona ladusamaks toimimiseks


  Nädal 16


  • Parendatud funktsionaalsust kus Persona oskab kontrollida üle kuuvahetuse ulatuvate puhkuste puhul, kas puhkusele eelneval kalendripäeval kestis sama puhkuseliigiga puhkus ning selle puhul rakendab puhkusetasu arvestusviisiks sama viisi, mis oli eelmise puhkuseosa küljes
  • Parendatud puhkeaja kontrolli töögraafikus kui tööpostide vaheline puhkeaeg on vähem kui 11h


  Nädal 14


  • Kasutajaõiguste avavaadet täiendatud veeruga Isikukood, et hõlbustada selle alusel erinevate aruannete kokkupanekut
  • Täiendatud iseteenindusse logimist, kui muud õigused puuduvad
  • Täiendatud on juriidilise Struktuuriüksuse andmeid väljaga Palgateatise kontakt e-post. E-posti lisamise hetkeks palume maha võtta TÖR-i ühendus, vastasel juhul teeb Persona status bariga andmete uuendamise.
  • Uues iseteeninduses (ISTE) on nüüd võimalik töötajale tema palgateatist kuvada


  Nädal 13


  • Aruanne Puhkusetaotlused täiendatud veeruga Päevi
  • Täiendatud (ISTE) iseteenindust kuupäevade vahemikuga avalduste esitamisel
  • Parendatud dokumentide lisamise funktsionaalsust
  • Täiendatud kuvatav info emapuhkuse kohta aruandes Tööajatabel
  • Parendatud iseteeninduse vaates, puhkuste ajakavas isikute lisamist


  Nädal 12


  • Parendatud staažiarvestust kui töötaja naaseb ettevõttesse peale pikemat eemalolekut


  Nädal 9


  • Täiendatud Persona hinnakirja
  • Täiendatud Iseteenindust (ISTE) palgateatise vaatamise õigusega


  Nädal 8


  • Lisatud võimalus pearaamatukonto väljale sisestada ka teksti
  • Aruandes "Saadaolevad puhkused" järjestatud kasutusmugavuse tõstmiseks veerge ümber.


  Nädal 7


  • Lisatud tasude protsentuaalse jaotuse funktsonaalsus aruande "Pearaamatukanded" jaoks
  • Pearaamatukannete aruandesse lisatud väli isikukoodi jaoks.
  • Parendatud valve tööposti käitumist graafikus kuu viimasel päeval
  • Täiendatud avalehe meeldetuletuste funktsionaalsust tööle asunud isikute puhul. Neid kuvatakse Personasse kandmise hetkest, mitte tööle asumisest.
  • Lisatud arusaadav teavitus, kui X-tee serveriga ei õnnestu ühendust saada.


  Nädal 6


  • Täiendatud TÖR liidestuse funktsionaalsust, mis võimaldab ühendada eelneva EMTAsse saadetud lihtsustatud kande Persona sisestusega
  • Lisatud puhkuseperioodide kuu kaupa jagamise ning tasumise funktsionaalsus üle kuuvahetuse kestvate puhkuste puhul. Loe lisa.


  Nädal 5


  • Parendatud Hüvede funktsionaalsust
  • Koondamishüvitise päevade arvu parendus pikema puhkuse või haiguse korral


  Nädal 4


  • Uuendatud Palk ja Tööjõud aruannet uuele põhjale
  • Palga aruannetesse lisatud pankade Swift-BIC koodi, nime ja koodi veerud
  • Täiendatud Hüvede aruannet
  • Parendatud maksuvaba tulu komakohtade ümardamist kahe komakoha raames


  Nädal 3


  • Parendatud TSD vanaduspensionäride töötasu maksuvaba tulu koodi 610lt 650le
  • Täiendatud aruandeid Tööajatabel ja Tööajatabel Excel, veeruga Erakorralised tunnid


  Nädal 1


  • Parendatud TSD Lisa2 sotsiaalmaksu suurendust kui ka väärtuste kuvamist
  • Täiendatud Hüvede funktsionaalsust ja hüvede aruannet

  Varasemate aastate täiendused


  Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda