Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona uuenduste nimekiri

RSS


 • NB! Kuna mitmetel Persona kasutajatel on jäänud kogumispensioni andmed aegsasti uuendamata, siis tuletame meelde, et kogumispensioni andmeid tuleb Personas seadete all asutuse seadete lehel uuendada 3 korda aastas, et kogumispensioni maksed lõpetanud isikutel kogumispensioni enam ei võetaks. Kui uuendamine on jäänud tegemata, siis ümberarvestuste juhendi leiate siit

Nädal 8 / 2024


 • Ilma koodita loodud puhkus arvutatakse püsiandmete juures määratud arvutusviisil.
 • Parendasime aruande TSD funktsionaalsust, kui samas kuus on nii haigusleht kui tasustamata puhkus


Nädal 7 / 2024


 • Lisasime tööposti ja projekti tunnipõhistele lisatasudele funktsionaalsuse, et Persona võtaks tasu palga paneelilt ning korrutaks ise vastava koefitsiendiga läbi.
 • Lisasime parameetri, millega saab kinnipidamistel jätta kulukoha pearaamatukannetesse kuvamata. Selle parameetri sisselülitamiseks palume pöörduda Persona kasutajatoe poole.


Nädal 6 / 2024


 • Täiendasime lisatasude liike koefitsiendi võimalusega - koodide"lisatasu" ja "ohtutunnid" puhul.
 • Täiendasime Tervisekassa liidese funktsionaalsust Haiguslehe bronni korral.
 • Parendasime osalise koormusega (kolm komakohta) töötaja normtundide kuvamist graafikus.


Nädal 5 / 2024


 • Parendasime alaealise lisapuhkuse jäägi arvutust.
 • Täiendasime pereliikmete aruannet mõningate uute veergude/väljadega.
 • Uuendasime Riigikantselei aruanded uutele põhjadele.
 • Täiendasime puhkeaja nõude hoiatuse sisu.


Nädal 3 / 2024


 • Lisasime Kollektiivpuhkuse sisestamise funktsionaalsuse, vastava õiguse saate lisada Rollide alt.
 • Lisasime vabas vormis avalduste esitamise funktsionaalsuse - Juhend vabas vormis avalduste kohta
 • Täiendasime normtundide funktsionaalsust, kui Töögraafikute moodul ei ole kasutuses.
 • Täiendasime vaikimisi tunnitasu kuvamise funktsionaalsust "lisatasu" koodiga tasuliikide juures.
 • Täiendasime lisatasude / kinnipidamiste impordi funktsionaalsust, kui on valitud "import töötaja numbri alusel".
 • Parendasime saadaoleva puhkuse jäägi kuvamist ametikoha muutmise puhul, kui samal ajal muutus ka ametikoha profiil.


Nädal 2 / 2024


 • Täiendasime hüvede kehtivuse funktsionaalsust, kui Töötaja lahkub asutusest
 • Täiendasime Töögraafiku valideerimise funktsionaalsust
 • Lisasime aruandele Pearaamatukanded D365.csv formaadile võimaluse muuta tulpade järjestusi. Ümberjärjestamise sooviga saate pöörduda Persona kasutajatukke
 • Täiendasime BNP Paribas panga maksekorralduse faili
 • Ajakohastasime aruannet "Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlus" 2024 andmetega
 • Mugandasime ID-kaardi, Smart-ID ja Mobiil-ID'ga sisselogimist


Nädal 1 / 2024


 • Kiirendasime TSM aruande avanemist
 • Parendasime Palgateatiste kuvamist Iseteeninduses
 • Täiendasime veebiteenuseid Lisatasude sissekirjutamiseks


Nädal 52


 • Parendasime detsembri III samba jaanuarikuise väljamakse funktsionaalsust


Nädal 51


 • Suurendatud komakohtade arvu tööposti juures olevale lisatasule. Nüüd saab lisatasule määrata seal 4 komakohta


Nädal 50


 • Parendasime maksekorralduse funktsionaalsust koondmakse ning väljamakse kuupäeva osas
 • Lisasime kontakt emailile kontrolli, et vähendada ebaõigeid emaile ning sellest tulenevaid saamata jäänud puhkusetaotluste teavitusi
 • Parendasime puhkuse jäägi päevade kuvamist tulba "pühi" lisamisega 


Nädal 49


 • Täiendasime "lähtuvalt seadusest" puhkusetasu arvutamise aluseks arvatavaid tasuliike. 
 • Uuendasime LHV panga maksekorralduse faili nende kasutatavaks formaadiks. 
 • Maksekorralduse faili lisatud Deutsche Bank eripärad 


Nädal 48


 • Parendasime mitme korraga kehtiva töösuhte puhkusetasu arvestamist
 • Täiustasime Töövõimetuspuhkuse taotlemist Iseteeninduses
 • Uuendasime ADS aadressi kuvamist ka töötajate KONTAKTID lehel
 • Täiendasime aruannet ""Tasu hüvitamine riigieelarvest"
 • Veebiteenuse kaudu saab nüüd lisada ja kustutada Töösuhteid. Saab kaasa anda ka koormusemuudatuse, ametikohalt üleviimise ja töösuhte lõpetamise


Nädal 47


 • Lisasime Asutuse seadete alla uue puhkusetasu arvutusviisi variandi - Lähtuvalt seadusest: Lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamise järel kontrollib Persona, kas 6 kuu jooksul on töötaja tasu muutunud või mitte. Kui tasu on muutunud, siis valib Persona arvutusviisiks "Keskmise tasu alusel" ja kui tasu ei ole muutunud, siis "Säilita muutumatu tasu". Automaatne valik toimib põhi- lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu korral.Kui soovite seda kasutada, peaksite olemasoleva seadistuse uuega asendama
 • Elimineerisime aruandest Tööajatabel vea, kus teatud puhkuseliikide tähised kippusid kaduma
 • Lisasime API otspunktid Puhkused POST ja Puhkused DELETE


Nädal 46


 • Uuendasime aruannet Töö > Tööajatabel
 • Korrigeerisime puudega lapse vanema puhkuse kehtivust
 • Täiendasime teavituste saatmist puhkusetaotluse muutmise ja kustutamise korral
 • Parendasime kinnipidamiste impordi funktsionaalsust
 • Lisasime rolliga seotud muudatuste logimise
 • Lisasime kontrolli PALK muudatuste puhul
 • Lisasime Aruandesse pearaamatukanded formaadi SAP(csv), mis on vastavalt kliendi soovile teatud määral reguleeritav
 • Lisasime vajaliku koodiga alaealise puhkuse tööajatabelisse
 • Parendasime põhipuhkuse jäägi kuvamise aastaid kui töötaja on lapsehooldus- või vanemapuhkusel
 • Parendasime töövõimetuspuhkuse arvutamist töö peatumise korral
 • Parendasime haiguslehe ümberarvestamise kuvamist palgateatisel
 • Lisasime Avokaado liidesega töötaja numbri genereerimise isikuandmete ankeedi kinnitamisel
 • Lisasime Avokaado liidesega andmete liikumise korral aruannetesse ka välja "sugu"
 • Coursy isikute andmetega liigub nüüd kaasa ka töötaja Juhi info


Nädal 45


 • Parendatud uue puhkeaja arvestust
 • Taastasime aruande "Tööl olevad isikud" täieliku toimimise
 • Täiendasime veebiteenuseid POST@palgad; GET@väljamakseperioodid; PUT@ametikohad ja DELETE@ametikohad


Nädal 44


 • Uuendasime aruande Pearaamatukanne päringu formaati rippmenüüks
 • Lisasime Asutuse Seadete all Haiguspäevade protsentide alla 1.haiguspäeva hüvitamise % võimaluse
 • Täiendasime veebiteenuseid POST@töösuhted; POST@ametikohad ja GET@profiilid
 • Parendasime suunamist uuest iseteenindusest Persona kodulehele


Nädal 43


 • Täiendasime puhkuste veebiteenuseid, täiendasime GET@puhkused otspunkti
 • Täiendasime palkade ja maksude veebiteenuseid
 • Täiendasime väljamakseperioodide veebiteenuseid


Nädal 42


 • Täiendasime kinnipidamiste veebiteenuseid
 • Täiendasime väljamakseridade ja -lehtede veebiteenuseid
 • Täiendasime tasude ja puhkusetasude veebiteenuseid


Nädal 41


 • Persona saadetavale sünnipäevaõnnitlusele on võimalik lisada pildifailina tervituskaart
 • Täiendasime ametikohtade ja tööseoste veebiteenuseid
 • Täiendasime veebiteenust GET@töösuhted ja GET@töösuhted/ID
 • Täiendasime andmevahetust Coursyga


Nädal 40


 • Lisasime uuele puhkeaja kontrollile mõeldes lisa-klahvikombinatsiooni Ctrl + “,” (koma), mis valideerib graafikut juba 47-tunnilise puhkeajanõudega kuni 31.12.2023 ning hiljem 36-tunniga, alates 1.1.2024 graafikutes.
  Klahvikombinatsioon Ctrl + B valideerib graafikut tolles kuus kehtiva seadusandlusega (kas 36h või 47h nädalas).
 • Parendasime tulumaksuvaba summa arvestust teatud olukordades mitme väljamakse puhul
 • Parandasime puhkusejäägi miinuspäevade tekkimise aastat töösuhte lõppemisel
 • Lisasime alaealise lisapuhkuse kompensatsiooni aruandesse “Riigieelarvest hüvitatavad puhkused”
 • Lisasime Tööajatabel “Excel” aruande API kihti filtri “Näita ka täiendava ametikoha tunde”
 • Täiendasime API otspunkte


Nädal 37


 • Täiendasime pankade maksekorralduse numbrit unikaalsuse nõudega


Nädal 36


 • Parendasime ühekordse lisatasu impordi funktsionaalsust, et töölepingulise ja VÕS kirjete korral valitaks automaatselt õige töösuhe


Nädal 35


 • Täpsustasime, et riigipüha tasu oleks palgamuudatuse korral arvutatud täpselt sel päeval kehtiva töötasu järgi


Nädal 34


 • Lisasime võimaluse tähtajatu hüve sisestamiseks


Nädal 32


 • Parendasime Vabapäev koodiga puhkuse lisamist töögraafikulisele töötajale


Nädal 30


 • Isapuhkus30 taas Tööajatabelis nähtav
 • Uuendatud aruande põhja "Tasu hüvitamine riigieelarvest"
 • Uuendused peatseks Tervisekassa liidese toimimiseks


Nädal 29


 • Töösuhete lõpetamise alused on nüüd API kaudu kättesaadavad.


Nädal 28


 • Täiendatud parameetrit "Yletunni alustasu perioodist" ka tasuliigi Tunnitasu (summeeritud) korral
 • Parandatud puhkusetaotluse kinnitamise lingi teksti, kui otselingiga kinnitamine ei ole lubatud


Nädal 27


 • Lisasime võimaluse kuvada lisatasu juurde kirjutatud märkust Töötaja palgateatisel. Varasemalt on võimalus kuvada märkust, mis on kirjutatud kehtiva palga juurde. Kui soovite neid funktsionaalsuseid kasutusele võtta, informeerige palun kasutajatuge, kes vastavad parameetrid sisse lülitab
 • Lisasime teavitus-emaili puhkuse kinnitajale, kui Töötaja tühistab Kinnitaja kinnitatud puhkuse


Nädal 26


 • Täiendatud veebiteenust GET@Toosuhted töösuhte lõpetamise info kuvamisega


Nädal 25


 • Täiendatud veebiteenust GET@Toopostid lõunareeglite kuvamisega


Nädal 24


 • PENSION kaardile lisatud III samba sissemaksete funktsionaalsus
  Sissemaksete protsent on maksimaalselt 15. Kinnipeetud III samba summat kuvatakse ka palgateatisel ning see on nähtav ka TSD-l koodiga 25. Lähemalt saab lugeda III sammas lingil
 • Parendatud lisatasude impordi funktsionaalsust, kui isikukoodi on baasis dubleeritud
 • Parendatud puhkuste ajakava funktsionaalsust Iseteeninduses, eemaldatud viga seoses hallatavate üksustega
 • Aruannetest "Töö → Tööajatabel","Töögraafikud → Tööajatabel (Excel)" ja "Tööajatabel koolidele" eemaldatud tulp pühade eelne päev


Nädal 23


 • Lisatud uus töökatkestuse liik "Reservõppekogunemine", mis on nähtav ka Tööajatabelis
  Selle liigiga lisatud töökatkestus ei muuda puhkusearvestust, ei lükka puhkuse aegumist edasi nagu liik "Ajateenistus" ega tee kannet ka Töötamise registrisse


Nädal 22


 • Uuendused Persona ladusamaks toimimiseks


Nädal 21


 • Lisatud Tervisekassa TAB, kus saab hiljem teha päringuid töövõimetuslehtede kohta


Nädal 20


 • Täiendatud jagatud puhkusetasu arvestuse maksmise viisi kuvamist


Nädal 19


 • Parendatud põhiametikoha ja käsunduslepingu samaaegsel kehtivusel Iseteeninduse parimat toimimist


Nädal 18


 • Tööajad alamleht on lisatud ka vasakpoolsesse menüüsse


Nädal 17


 • Uuendused Persona ladusamaks toimimiseks


Nädal 16


 • Parendatud funktsionaalsust kus Persona oskab kontrollida üle kuuvahetuse ulatuvate puhkuste puhul, kas puhkusele eelneval kalendripäeval kestis sama puhkuseliigiga puhkus ning selle puhul rakendab puhkusetasu arvestusviisiks sama viisi, mis oli eelmise puhkuseosa küljes
 • Parendatud puhkeaja kontrolli töögraafikus kui tööpostide vaheline puhkeaeg on vähem kui 11h


Nädal 14


 • Kasutajaõiguste avavaadet täiendatud veeruga Isikukood, et hõlbustada selle alusel erinevate aruannete kokkupanekut
 • Täiendatud iseteenindusse logimist, kui muud õigused puuduvad
 • Täiendatud on juriidilise Struktuuriüksuse andmeid väljaga Palgateatise kontakt e-post. E-posti lisamise hetkeks palume maha võtta TÖR-i ühendus, vastasel juhul teeb Persona status bariga andmete uuendamise.
 • Uues iseteeninduses (ISTE) on nüüd võimalik töötajale tema palgateatist kuvada


Nädal 13


 • Aruanne Puhkusetaotlused täiendatud veeruga Päevi
 • Täiendatud (ISTE) iseteenindust kuupäevade vahemikuga avalduste esitamisel
 • Parendatud dokumentide lisamise funktsionaalsust
 • Täiendatud kuvatav info emapuhkuse kohta aruandes Tööajatabel
 • Parendatud iseteeninduse vaates, puhkuste ajakavas isikute lisamist


Nädal 12


 • Parendatud staažiarvestust kui töötaja naaseb ettevõttesse peale pikemat eemalolekut


Nädal 9


 • Täiendatud Persona hinnakirja
 • Täiendatud Iseteenindust (ISTE) palgateatise vaatamise õigusega


Nädal 8


 • Lisatud võimalus pearaamatukonto väljale sisestada ka teksti
 • Aruandes "Saadaolevad puhkused" järjestatud kasutusmugavuse tõstmiseks veerge ümber.


Nädal 7


 • Lisatud tasude protsentuaalse jaotuse funktsonaalsus aruande "Pearaamatukanded" jaoks
 • Pearaamatukannete aruandesse lisatud väli isikukoodi jaoks.
 • Parendatud valve tööposti käitumist graafikus kuu viimasel päeval
 • Täiendatud avalehe meeldetuletuste funktsionaalsust tööle asunud isikute puhul. Neid kuvatakse Personasse kandmise hetkest, mitte tööle asumisest.
 • Lisatud arusaadav teavitus, kui X-tee serveriga ei õnnestu ühendust saada.


Nädal 6


 • Täiendatud TÖR liidestuse funktsionaalsust, mis võimaldab ühendada eelneva EMTAsse saadetud lihtsustatud kande Persona sisestusega
 • Lisatud puhkuseperioodide kuu kaupa jagamise ning tasumise funktsionaalsus üle kuuvahetuse kestvate puhkuste puhul. Loe lisa.


Nädal 5


 • Parendatud Hüvede funktsionaalsust
 • Koondamishüvitise päevade arvu parendus pikema puhkuse või haiguse korral


Nädal 4


 • Uuendatud Palk ja Tööjõud aruannet uuele põhjale
 • Palga aruannetesse lisatud pankade Swift-BIC koodi, nime ja koodi veerud
 • Täiendatud Hüvede aruannet
 • Parendatud maksuvaba tulu komakohtade ümardamist kahe komakoha raames


Nädal 3


 • Parendatud TSD vanaduspensionäride töötasu maksuvaba tulu koodi 610lt 650le
 • Täiendatud aruandeid Tööajatabel ja Tööajatabel Excel, veeruga Erakorralised tunnid


Nädal 1


 • Parendatud TSD Lisa2 sotsiaalmaksu suurendust kui ka väärtuste kuvamist
 • Täiendatud Hüvede funktsionaalsust ja hüvede aruannet

Varasemate aastate täiendused


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda