Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona V3 töögraafikud

RSS


Oluline info:
* Kui isikul on mitu paralleelselt kehtivat ametikohta, siis summeerimise periood peab olema kõikidel ametikohtadel ühesugune
* Puhkuseid ei tohiks töötajale enne Personasse sisestada, kui isik on lehel "Töögraafik" nähtav (see tähendab, et isikule on lehel "Töö" tehtud märge "Planeeri tööaega" ja isik on lisatud projekti). Kui isik ei ole lehel "Töögraafik" nähtav, siis lehe "Puhkus" kaudu sisestatud puhkused lehel "Töögraafik" ei kajastu.
A

Alaealiste normtunnid graafikus

AruandedG

Graafiku automaatne täitmine (link "Täida töögraafik")

Graafiku täitmine

Graafiku vaatamine kellaaegadega ja kellaaegadetaH

Haiguslehtede sisestamine

Haiguslehest tulenev normivähendusI

Isikute filter

Isikute järjekorra muutmine projektisK

Keskmise tööaja arvestus

Kinnitamine

Kinnituse eemaldamine

Koolituste sisestamine

Kontrollid andmete sisestamisel

Kommentaari lisamine ja vaatamine

Kulukoha sidumine projektigaL

Lõuna reeglite sisestamine

Lõunate arvestamine öötöö korral

Lühendatud tööpäev ja öötöö

Lühendatud tööpäev ja palga liikM

Mitme tööposti sisestamine samale päevale

MusterN

Normtunnid - Tööaja normi arvutamine

Normtunnid - Perioodi normtundide selgitused + töötundide selgitused

Normtunnid - Selgitused normtundide vähendamise osas haiguslehe korral

Normtunnid - Haiguslehele normivähenduse sisestamine

Normtunnid - Puhkus nädalavahetusel ja normi vähendamine (graafiku alusel töötajad)

Normtunnid - Haiguslehtede sisestamine erinevate moodulite kasutamise korral

P

Projektide loomine

Projektide järjestamine

Puhkused ja haigused Persona Personali kasutamise korral

Puhkuse, haiguslehe või vaba päevaga isikute töögraafikute vaatamine

Puhkus nädalavahetusel ja normi vähendamine (graafiku alusel töötajate korral)

Päevavaade

Puhkeaja nõude rikkumiste vaatamine

Puhkuseliikide nimetuste seadistamine töögraafikute vaate ja aruannete jaoksR

Riigipühale eelnev lühendatud tööpäev 3h lühendatudS

Sessiooni pikkuse info

Summa rida

Summeerimise perioodi muudatus

T

Täida töögraafik

Töögraafiku automaatne täitmine

Töögraafiku käsitsi täitmine

Tööaja normi arvutamine

Töögraafiku kopeerimine ühest kuust teise

Töögraafiku kinnitamine

Töögraafiku kuuvaade

Töögraafiku päevavaade

Tööpostide liigutamine

Tööpostide/vahetuste loomine

Töötaja lisamine graafikusse

Töötajad

Töötajad graafikus

Töötaja ei ilmu graafikusse - miks?

Töötajate sidumine projektiga

Töötundide ja normtundide numbrid

Tükitööde funktsionaalsuse kasutusele võtmise juhendU

Uue töötaja lisamine Personasse ja töögraafikusseV

Veateadete selgitused

Vaikimisi tööpostide seadistamine

Värvide tähendused

Vaba päev

Valvetunnid ja valvetasuÕ

Õhtutunnid ja õhtutundide lisatasuMIDA VEEL TÄHELE PANNA?


 • Miks isik ei ilmu lehele "Töögraafik"?
  Tehke ametikoha andmete juurde märge "Planeeri tööaega" ja lisage isikule projekt lehel "Projektid".
  Image

 • Isiku tööposti ei saa ära kustutada ega muuta. Tööpost on mitteaktiivne.
  • Lehel "Projektid" tuleks avada tööposti andmed ja eemaldada märge "Peida valikutest".
  • Kui tegemist on öise tööpostiga, mis algas eelmisel kuul, siis saab seda kustutada, kui võtate lahti eelmise kuu.
  • Tööpost on tõenäoliselt sisestatud mõne teise projekti alt. Valige Persona ülaservast järjest teisi projekte ja vaadake, mille all tööpost on aktiivne. Sealt alt on see tööpost sisestatud ja sealt saab seda ka kustutada. Abiks võib olla ka see, kui vaatate lehel "Töö", millistes projektides isik on töötanud.
  • Kui isik on hiljuti liikunud ühest projektist teise, siis on tõenäoline, et see tööpost on sisestatud eelmise projekti alla. Eemaldage lehel "Töö" korraks eelmise projekti lõppkuupäev, valige lehel "Töögraafik" projektiks isiku eelmine projekt ja proovige tööposti kustutada.
  • Kui isik ei ole projekti muutnud, kuid on muutunud ametikoht lehel "Töö", siis on tõenäoline, et ametikoha kuupäevi on korrigeeritud käsitsi pärast üleviimise teostamist ja tööpost, mida ei saa kustutada, on seetõttu eelmise ametikohaga seotud. Et selliseid olukordi ei juhtuks, tuleb pärast isiku üleviimist ühelt ametikohalt teisele kuupäeva muudatus teostada kindlasti lingi "Muuda ametikoha alguskuupäeva" abil. Selliselt muutuvad kõik olulised seosed ja kuupäevad ka taustal. Kui aga olukord on juba juhtunud, siis on 2 varianti: tuleb lehel "Töö" ametikoha muutmise kuupäevad korraks tagasi korrigeerida või pöörduda abi saamiseks Persona kasutajatoe poole.
  • Kui isik on lisatud projekti, tema töögraafik on ära täidetud, kuid seejärel on projekti nimetus ära muudetud lehel "Töö" paneelil "Projektid".
   Korda saate selle, kui lisate isiku korraks uuesti ka esialgsesse projekti, võtate lehel "Töögraafik" esialgse projekti graafiku lahti ja kustutate sealt tööpostid ära. Seejärel saate lehelt "Töö" esialgse projekti rea ära kustutada. Taolise probleemi tekkimist saab vältida järgmiselt: kui te olete isiku pannud projekti ja tema töögraafiku ära täitnud ning seejärel tekib vajadus see isik ikkagi teise projekti lisada (esialgses projektis ta töötunde ei tee), siis enne ühe projekti nimetuse asendamist teisega tuleb lehel "Töögraafik" ära kustutada sinna lisatud tööpostid.

 • Vanemapuhkus või emapuhkus on töögraafikus topelt või samaaegselt.
  Salvestage isiku varasemad vanemapuhkused ning emapuhkused üle lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused". Avage vanemapuhkuse rida nupuga Muuda ja vajutage Salvesta.

 • "Täida töögraafik" ei täida ära isiku töögraafikut
  • Lehel "Töö" paneelil "Projektid" peab olema projekti andmete juures ära näidatud vaikimisi tööpost ja muster.
  • Automaatne täitmine ei täida töögraafikut juhul, kui tulevastesse kuudese on töögraafiku sisestusi juba tehtud.
  • Automaatne täitmine täidab graafikus ära vaid viimasele tööpostile järgnevad päevad. Tööpostide vahel olevaid tühje päevi automaatne täitmine ära ei täida.

 • Puudub link "Täida töögraafik"
  Töögraafik on tõenäoliselt kinnitatud. Kinnituse saab maha võtta Persona administraatori õigustega kasutaja, kes näeb lingi "Täida töögraafik" asemel linki "Eemalda töögraafiku kinnitus".

 • Töötaja töölepingu liik muutus ja ühes sellega muutus summeeritud tööaja arvestamise kuu, kuid nüüd näitab Persona normtunde palju rohkem kui peaks. Eelmise ametikoha juures on summeerimise periood ja algus määramata ehk võetakse asutuse üleste seadistuste järgi aga uue töösuhte juurde on summeerimise pikkus ja algus märgitud.
  Kui muutub töölepingu liik, siis tuleks alati panna vanale töösuhtele märge "Töötaja lahkub asutusest". Seda ka siis, kui isik järgmisel päeval juba uue lepingu liigiga tööl on (N: VÕS muutub Töölepinguks). Kui märge "Töötaja lahkub asutusest" jääb panemata, siis ülal toodud juhul arvestab Persona mõlema ametikoha summeerimise süsteeme. On 2 võimalust: 1. Teha märge "Töötaja lahkub asutusest"; 2. Valida vana ametikoha juurde sama summeerimise periood, mis on uuel lepingul.

 • Kuidas tühistada projekti valikut?
  Jälgige, et märge "Rekursiivselt" oleks tehtud. Seejärel tehke märge projektide aknas oleva kõige ülemise projekti ette. Järgmise sammuna eemaldage äsja tehtud märge. Nüüd saate teha märke selle projekti ette, mille andmeid te tegelikult soovite näha.

  Image


 • Kuidas saab isikute järjekorda muuta?
  Administraatori õigustega kasutaja saab isikuid lehel "Töögraafik" lohistada nimekirjas üles ja alla. Sama saavad teha ka kasutajad, kellel on lehe "Projektid" muutmise õigus.

  Töötajate järjekorda on võimalik muuta ka lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" siniste noolekeste abil.

  Persona võimaldab märkeruudu "Näita tähestikulises jrk-s" abil valida, kas te soovite lehel "Töögraafikud" järjestada isikuid ühe projekti raames tähestikulises järjekorras (esmalt perekonnanime järgi ja seejärel eesnime järgi järjestatuna) või soovite näha töötajaid vastavalt sellele, kuidas te töötajad varasemalt järjekorda pannud olete (lehel Töögraafik lohistamise läbi või lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" isikute noolekeste abil järjestamise teel). Kui te soovite, et märkeruut "Näita tähestikulises jrk-s" oleks ka teil lehel "Töögraafik" näha, siis palun pöörduge kasutajatoe poole. Kood: TgJarjestaIsikudTahestikJrk

 • Isik töötab osalise koormusega. Detsembris töötab isik kahel lühendatud tööpäeval. Kuidas Persona normtunnid leiab?
  Isiku koormusele vastavad normtunnid saab Persona nii: (Kuu maksimaalsed normtunnid*koormus)-6 (N:176*0,75=132; 132-6=126).

 • Lisasin projektide alla projekti, kuid lehel "Töögraafik" projektide valikus seda projekti ei ole
  Kas võib olla, et projekti alguskuupäevaks ei ole kuu esimene päev? Palun avage lehel "Projektid" konkreetne projekt ja muutke projekti alguskuupäeva selliselt, et see oleks kuu esimene päev.

 • Isik on mitmes kuus olnud kenasti graafikus ja tema andmed ei ole muutunud, kuid järgmise kuu graafikus isikut enam ei ole. Miks?
  Kui märge "Planeeri tööaega" on lehel "Töö" ametikoha andmete juures olemas, töötaja ametikohale ja projektile ei ole pandud lõppkuupäeva ning ametikoht ei ole struktuurist likvideeritud, siis võib olla tekkinud probleem seoses lehel "Struktuur" ametikoha andmete juures oleva koormuse muudatuse lingi kasutamisega. Kasutajatugi saab järgi kontrollida ega lehel "Struktuur" ei ole ametikoha koormus jäänud ekslikult lõpetatuks.

 • Persona näitab rohkem alatunde, kui peaks. Miks? Persona üle-/alatundide lahter ei arvuta alatunde selliselt: normtunnid miinus töötatud tunnid.
  Kas võib olla, et tööpostile on pandud koodnimetuseks E? E tähistab Personas erakorralisi tunde, mida ei arvestata ületundide hulka. Täiendav lisainfo erakorraliste tundide osas: erakorralised tunnid ei tule eraldi reana palgaarvestuses välja.

 • Kuidas kadusid graafikust tööpostid?
  Kui kasutusel on ainult töögraafikute moodul (personalimoodulit ei ole kasutuses), siis koormuse muudatuse tegemiseks on vaja sisestada olemasolevale reale lõppkuupäev ja sisestada uus rida. Lõppkuupäeva sisestamise peale kustutab ka Persona ära kõik peale seda kuupäeva jäävad tööpostid. Selleks, et töögraafik kaotsi ei läheks, tuleb enne isiku koormuse muudatust teha väljavõtte isikule ette sisestatud tööpostidest, et pärast oleks võimalik need tagasi sisestada. Kui kasutusel on personalimoodul ja töögraafikute moodul, siis saab üleviimisel kasutada linki "Üleviimine teisele ametikohale". Selliselt on ette sisestatud tööpostid kenasti alles ka pärast üleviimist.

 • Miks Persona ei arvesta isikule kuupalka töögraafiku järgi?
  Persona arvestab töötajale palga välja töögraafiku järgi siis, kui lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Palk" on sisestatud palk järgmiste liikidega: Kuupalk (summeeritud), Tunnipalk, Tunnipalk (summeeritud).

 • Töötaja viidi üle ühest osakonnast teise (vanal projektil on lõpp- ja uuel alguskuupäev sisestatud). Nüüd ei õnnestu vana projekti tööposte kuidagi graafikust ära kustutada.
  Võtke lehel "Töögraafik" korraga lahti nii uus projekt kui ka vana projekt (tehke märge mõlema projekti ette). Nii ilmuvad vanad tööpostid nähtavale, saate need kustutada ning siis eemaldada märke vana projekti eest. Seejärel saate täita uues projektis töötaja töögraafiku õigete tööpostidega..

 • Puhkusetaotlus sai plaani lisatud enne, kui kuupäevad said õigeks muudetud. Puhkuse kuupäevad on praeguseks korrigeeritud ja tööpostid tagasi lisatud, kuid tekkisid veidrad ületunnid. Kuidas seda korda saada?
  Kuna puhkus oli esialgu pikem, siis hõlmas see suuremat normivähendust. Kuupäevade väiksemaks muutmisel jäi aga lehel "Töögraafik" puhkuse andmete juurde esialgne normivähendus. Tehke lehel "Töögraafik" puhkusel topelt hiirklikk ja muutke korrektseks normivähenduse lahtris olev number.

 • Töötaja oli pikalt haiguslehel aga Persona näitab talle normtundideks väga suurt arv. Kuidas see õigeks saada?
  Lehel "Töögraafik" tuleks teha topelt hiireklik Haiguslehe peal ja sisestada normivähenduseks õige number.

 • Kas töötajale lõpparve tegemiseks peab graafiku kinnitama?
  Ei. Graafikut ei sulgeta üldjuhul enne, kui kuu on läbi ja kõikide töötajate tunnid on graafikus üle vaadatud.


 • Miks töötajal on tohutu hulk alatunde, kui tegelikult on isik kenasti tööle planeeritud?
  Kontrollige ega töötajal ei ole tööposte, mille nimetuseks ja koodnimetuseks on E.Seotud teemad


Tagasi / Avaleht