Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkusetaotluste kinnitamine

RSS


JUHI VAADE

Image

Kuidas puhkust kinnitada ja tagasi lükata?
 • Puhkuse kinnitamiseks tuleb teha märge kinnitatava puhkuse ees olevasse märkeruutu ja vajutada nupule "Kinnita".
 • Puhkuse tagasilükkamiseks tuleb teha märge tagasi lükatava puhkuse ees olevasse märkeruutu ja vajutada nupule "Lükka tagasi".
 • Pärast puhkuse kinnitamist või tagasilükkamist Persona vastavat puhkust lehel "Puhkusetaotlused" ei kuva. Puhkuste infot on võimalik vaadata lingi "Vaata puhkuste ajakava" abil.


Puhkusejääk - puhkuse jäägist on maha arvatud vaadeldav veel kinnitamata puhkus.
Näide:
Töötaja saadaoleva puhkuse jääk on 17 päeva
Töötaja sisestab iseteeninduses 2 puhkuseavaldust:
14.07.2017-21.07.2017 8 päeva
06.11.2017-07.11.2017 2 päeva
Neid puhkuseid ei ole veel kinnitatud. Persona näitab lehel "Puhkusetaotlused" veerus "Puhkusejääk" mõlema puhkusetaotluse juurde päevade arvuks 7 ehk 17-8-2=7.


Miks ma puhkusetaotlust ei näe?
 • Juht näeb ainult neid töötajate poolt esitatud puhkusetaotlusi, mille kinnitajaks on tema nimi märgitud. Töötaja saab puhkusetaotluse esitamisel valida oma puhkuse kinnitajateks ainult neid juhte, kellel on Personas puhkusetaotluste lehe nägemise õigus.
 • Juht ei näe puhkusetaotlust, kui
  • töötaja on märkinud oma puhkuse kinnitajaks vale juhi nime
  • juht on töötaja puhkuse juba eelnevalt kinnitanud
  • kui puhkus ei jää valitud ajavahemikku
 • Kui juht on puhkusetaotluse kinnitanud, siis seda enam lehel "Puhkusetaotlused" ei näidata. Juht näeb enda poolt kinnitatud puhkusetaotlusi lingi "Vaata puhkuste ajakava" abil.Puhkuse tühistamise taotlus - mida nendega teha?

Image
 • Töötajate poolt tühistatud puhkuste ees näidatakse prügikasti ikooni.
 • Kui te kinnitate puhkuse tühistamise taotluse, siis nõustute sellega, et töötaja sellel ajal puhkama ei lähe.
 • Kui te lükkate puhkuse tühistamise taotluse tagasi, siis tuleb töötajal puhata varem planeeritud kuupäevadel.


Kuidas saan muuta e-maili teavituse sagedust?
 1. Vajutage "Välju iseteenindusest"
 2. Vajutage "Seaded"


Image

E-maili teavitused - mida pean teadma?
 • Juht saab e-maili, kui tema nimi on mõnele uuele puhkusetaotlusele või tühistamise taotlusele kinnitajaks märgitud.
  Kui töötaja kustutab puhkusetaotluse, siis selle kohta juhile teavitust ei saadeta.
 • Töötajale saadetakse e-mail, kui
  • töötaja puhkusetaotlus on juhi poolt tagasi lükatud
  • puhkusetaotlus või tühistamise taotlus on personalitöötaja poolt plaani kantud või tagasi lükatud
  • asendaja lükkab puhkuse asendamise taotluse tagasi
 • Asendaja saab e-maili teavituse, kui töötaja on tema nime asendajaks märkinud ja taotluse esitanudPERSONALITÖÖTAJA/RAAMATUPIDAJA VAADE

Image

 • Minule määratud taotlused - näidatakse kõiki töötajate poolt tehtud kinnitamata puhkusetaotlusi, mille kinnitajaks on töötaja märkinud minu (Personasse sisse loginud kasutaja).

 • Kooskõlastamisel taotlused - näidatakse kõiki töötajate poolt tehtud puhkusetaotlusi, mida kinnitajad ei ole veel kinnitanud.

 • Kinnitatud taotlused - näidatakse kõiki töötajate poolt tehtud puhkusetaotlusi, mille juhid on kinnitanud.Kuidas puhkust kinnitada?
 • Personalitöötaja/raamatupidaja ei pea juhtide poolt kinnitatud puhkusi eraldi kinnitama. Piisab puhkuse plaani lisamisest. Puhkuse plaani lisamine on kõige viimane kinnitus - peale seda töötaja teab, et võib antud puhkust puhata.
 • Lehel "Puhkusetaotlused" saab personalitöötaja/raamatupidaja kinnitatud puhkusetaotlused lisada plaani nupu "Lisa puhkuseplaani" abil.
 • Puhkuseliigi muutmist on lubatud teha VAID juba plaani kantud puhkustega, mis ei ole enam taotluse staadiumis.

Kuidas plaanis olev puhkus kajastub mujal?
 • iseteenindusmoodulis näeb töötaja seda puhkust rohelisel taustal ja staatusega "Kinnitatud". Varem oli valgel taustal staatusega "Kooskõlastamisel".
 • personalimoodulis lehel "Puhkus" näidatakse seda puhkust paneelil "Puhkused ja töökatkestused". Varem oli paneelil "Puhkusetaotlused".
 • tööajaplaneerimise moodulis on plaani lisatud puhkus näha. Kooskõlastamisel puhkuseid lehel "Töögraafik" ei näidatud.

Miks ma puhkusetaotlust ei näe?
Personalitöötaja/raamatupidaja ei näe puhkusetaotlust, kui
 • puhkus on juba eelnevalt plaani kantud. Plaani kantud puhkuseid on võimalik näha lingi "Vaata puhkuste ajakava" abil. Lisaks sellele kajastuvad need puhkused ka aruannetes "Puhkused ja töökatkestused" ja "Puhkuseplaan allkirjastamiseks".
 • puhkus ei jää kuupäeva filtris valitud ajavahemikku

Miks nupp "Lisa puhkuseplaani" ei ole aktiivne?
Nupp on aktiivne, kui kasutajate all on lahter "Isik" täidetud. (Seaded > Kasutajad > Muuda > Isik)

Miks mul nuppu "Lisa puhkuseplaani" ei ole?
Nupp "Lisa puhkuseplaani" on nähtav, kui kasutajal on roll, millel on iseteeninduse sektsioonis märge "Puhkusetaotluste kinnitamine" ja personalihalduse sektsioonis muutmise märge "Puhkus" ees. (Seaded > Rollid > Muuda)


Puhkuse tühistamise taotlus - mida nendega teha?

Image
 • Kui te nõustute sellega, et isik puhkama ei lähe, siis võite tühistamise taotluse ära kustutada. Pole vahet, kas te vajutate nupule "Lisa puhkuseplaani" (töötaja saab teavituse e-mailile) või nupule "Kustuta" (töötaja ei saa vastavasisulist e-maili). Mõlemal juhul kustutatakse puhkusetaotlus Personast täielikult ja seda pole enam ühelgi lehel näha.
 • Kui te lükkate puhkuse tühistamise taotluse tagasi, siis tuleb töötajal puhkus antud kuupäevadel ikkagi ära puhataE-maili teavitused - mida pean teadma?
 • Töötajale saadetakse e-mail, kui puhkusetaotlus või tühistamise taotlus on personalitöötaja poolt plaani kantud või tagasi lükatud.

Märkuste lahtrisse sisestatud laste andmed on hiljem võimalik välja võtta aruandega "Puhkused ja töökatkestused"

Kui juhil on puhkusetaotluste kinnitamise leht avatud ja keegi töötajatest teeb samal ajal puhkusetaotluse, siis uut lisandunud puhkusetaotlust näeb, kui teha täpike näiteks "Minule määratud taotlused" ette või vajutada Ctrl F5.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Saan e-maili teavitusi, et 1 konkreetne puhkusetaotlus vajab kinnitamist, kuid lehel "Puhkusetaotlused" seda puhkust ei ole. Miks Persona teateid saadab ja kuidas olukorda lahendada?
  Persona saadab kinnitajale teateid, et puhkus vajab kinnitamist, kuna puhkust ei ole veel kinnitatud. Lehel "Puhkusetaotlused" ei ole seda puhkust näha, kuna personalitöötaja on puhkuse juba plaani lisanud. Teavitused lakkavad tulemast, kui kinnitaja muudab Seaded > Minu seaded > puhkusetaotluste teavitused tiheduse „Iga päev“ pealt „Koheselt“ peale, ning siis uuesti tagasi „Iga päev“ peale. Nii saab Persona aru, et tolle töökatkestuse kohta on see üks e-mail juba läinud ning rohkem neid saata pole vaja. Teine variant oleks see katkestus kustutada ning uuesti sisestada, aga selliselt toimides kaob seos taotluse esitamisega ning see tekib täiesti uue töökatkestusena.Tagasi / Iseteeninduse sisukorda