Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Valvetunnid ja valvetasu

RSS
ÜLDINE KIRJELDUS:
Töögraafikute ja palgaarvestuse mooduli kasutamise korral võimaldab Persona valvetundide ja valvetasu arvestust selliselt, et lehel "Töögraafik" arvestatakse valvetunnid töötatud tundide hulka, kuid lehel "Palgaarvestus" valvetunde palga liikide tunnipalk, tunnipalk (summeeritud) ja kuupalk (summeeritud) tundide hulka ei arvestata. Valvetundide lisatasu arvutatakse välja töögraafikusse lisatud valvetööpostide tundide, paneelile "Lisatasud ja hüvitised" sisestatud tunnitasu ja püsiandmetesse märgitud koefitsiendi järgi. Töötajate valvetunde saab üle vaadata ja korrigeerida eraldi lehel.

Kui te soovite valvetundide ja valvetasude funktsionaalsust kasutada, siis palun saatke vastavasisuline e-mail aadressile persona@ee.fujitsu.com ja me lülitame selle võimaluse teie asutusele sisse. Kood: FtValvetunnid

VALVETUNDIDE SEADISTAMISE SAMMUD:

1. Lisage püsiandmete lehel lisatasude alla uus lisatasu liik koodiga "ToopostValvetasu".
Püsiandmed > Lisatasude liigid > Lisa uus> sisestage andmed > Salvesta

Valvetasu korral on olulised järgmised sisestused:
 • Koodiks valige "ToopostValvetasu"
 • Sisestage koefitsient
 • Maksmise korraks valige "Iga kuu"
 • Tüübiks valige "Tunnitasu"

Image


2. Lisage lehel "Projektid" vastava projekti alla uus tööpost, millel on tööposti liigiks valitud "Valve"
Projektid > märgistage ära konkreetne projekt > paneel "Tööpostid" > Lisa uus > sisestage andmed > Salvesta

Valve tööposti korral on olulised järgmised sisestused:
 • Tööposti liigiks valige "Valve"
 • Sisestage lõunareegel
  • Persona kuvab valvetunde lehel "Töögraafik", lehel "Tasude arvutus" ja aruandes "Tööajatabel" lõunaid arvestavalt (lõunad arvestatakse tööajast maha). Lehel "Valvetunnid" arvestatakse lõunad kuvatavate töötundide sisse.
 • Lingitud tööpostiks valige tavatöö tööpost. Kui lehel "Valvetunnid" muudetakse valvetundide arvu väiksemaks, siis näitab Persona lehel "Töögraafik" ülejäänud tunnid lingitud tööpostiga.
 • Sektsiooni "Lisatasud" lisage eelnevalt püsiandmete alla sisestatud valvetasu.

Image


3. Sisestage töötajatele valvetundide tööpostid lehel "Töögraafik". Töögraafikusse lisatud tööpostil on servas telefoni ikoon.
Töögraafik > topelt hiireklikk kindlal päeval > valige rippmenüüst "Valve" > Salvesta

 • Valvetunnid sisalduvad töötatud tundide hulgas
 • Lehel "Palgaarvestus" valvetunde palga liikide tunnipalk, tunnipalk (summeeritud) ja kuupalk (summeeritud) tundide hulka ei arvestata

Image

4. Lehe "Valvetunnid" nägemiseks/muutmiseks tuleb Persona seadete all rollide lehel lisada rollile valvetundide lehe vaatamise/muutmise õigus
Seaded> Rollid > Muuda > lisa märge või märked sektsioonis "Valvetundide haldus"> Salvesta

Image
NB! Logige Personast korraks välja ja seejärel uuesti Personasse, et lisatud õigus saaks rakenduda.5. Töötajate konkreetse perioodi valvetunde on võimalik vaadata ja korrigeerida lehel "Valvetunnid"
Vajutage Persona ülamenüüs menüüpunkti "Töögraafik" kõrval olevale noolele > avanenud menüüst valige "Valvetunnid"

 • Persona näitab siin tunde koos lõunaga.
 • Kui te muudate tunde väiksemaks, kui tööposti kogutunnid, siis tekitab Persona lehele "Töögraafik" eraldi ajatöö tööposti nende tundidega, mis isik tegi valvetöö asemel ajatööd. Kui te muudate tunde suuremaks, siis lükkab Persona edasi valvetöö tööposti lõpu kellaaega.
 • Kui te pärast tundide muutmist ENTER klahvile vajutate, siis salvestab Persona tunnid ära ja näitab rohelist täpikest tundide kõrval. Kui tunnid salvestatud ei ole, siis näitab Persona tundide kõrval tärni. Kui tundide salvestamine ei ole lubatud (näiteks graafik on kinnitatud), siis näitab Persona tundide kõrval punast tärni. Tundide vahel saab liikuda noole klahvidega ja tab klahvi abil, kuid taolisel juhul tuleb andmete salvestamiseks vajutada ülevalt servast nuppu "Salvesta".
 • Antud lehel ei saa isikute valvetunde muuta, kui vastava kuu töögraafik on kinnitatud (lehel "Töögraafik" on vajutatud lingile "Kinnita töögraafik").
 • Kui lehel "Palgaarvestus" on valvetundide tasu välja arvutatud ja seejärel muudetakse valvetundide arvu lehel "Valvetunnid", siis tuleb palgaarvestuse lehel juba välja arvutatud tasu kustutada ja uuesti arvutada.

  Image
 • Näide. Kui lehel "Töögraafik" on planeeritud konkreetsele päevale 1 valvetunni tööpost 8h ja te muudate lehel "Valvetunnid" valvetundide arvu 8 pealt 5 peale, siis lehel "Töögraafik" näete te antud päeval kahte tööposti. Üks on 5 tunnine valvetööpost ja teine on 3 tunnine lingitud tööpost.
  Image6. Lisage isikule valvetasu lisatasu saamise õigus
Töötajad > vajutage isiku nimel > Palk ja lisatasud > paneelil "Lisatasud ja hüvitised" vajutage "Lisa uus" > sisestage andmed > Salvesta

Image


7. Arvutage lehel "Palgaarvestus" välja valvetasu.
Palgaarvestus > valige tasu liigiks valvetasu > Arvuta

 • Valvetasu tunnid ei sisaldu tunnipalk (summeeritud) tundide hulgas
 • Valvetasu arvutatakse: valvetasu tunnitasu * valvetasu graafiku järgsed tunnid * koefitsient, mis on lisatasu püsiandmetesse sisestatud.

Image


Võtmesõnad: Asendustasu Lisatasu

Seotud teemad:
Tagasi / Sisukorda