Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

API aruanded ja veebiteenused - täiendavad selgitused

RSS


API aruanded

API aruandeid on Personal lai valik. API aruanded saadavad Personast välja infot sellisel kujul nagu neid kasutajaliidese kaudu kuvatakse. Aruandes on väljade nimetustes täpitähed (ehk masinaga kehvem lugeda) ja lisaks seal on muud üleliigset informatsiooni (alati tulevad kaasa kõik standardväljad), mida pole tegelikult vaja näha või ei tohiks mingis kontekstis näha.


API aruanded, mis muidu Persona kaudu avades otse Excelis avanevad, tulevad erandina API-st ainult XML formaadis.

API aruannete jaoks piisab, kui loote uue rolli, millele märgite ära vaid konkreetsete teid huvitavate aruannete õigused. Seejärel loote API kasutaja, millele annate vastava rolli õigused.NÄIDE.
Soovitakse luua API kasutajat isikut tõendavate dokumentide jaoks selliselt, et see väljastaks andmed mingi kindla struktuuriüksuse kohta.


1. Lisada uus roll api jaoks (Seaded > Rollid > Lisa uus).
 • Sisestada nimetus (N: API)
 • Valida aruanne, mille tulemust API kaudu soovitakse saada

  Image


  Image

2. Luuakse API kasutaja, millel on vastava aruande õigus.
 • Sisestada kasutajanimi kujul API_firmanimi
 • Sisestada parool
 • Valida hallatav üksus


  Image


3. Logida antud API kasutaja Personasse ja avada link https://persona.fujitsu.ee/persona/api/reports/overview

4. Avanenud aknast võtta aruande link ja kopeerida Postmani.

Image


5. Postmani seadistused
Image


6. Näidisvastus:
[
{
  "ReportName": "Isikut tõendavad dokumendid",
  "Results": [
    {
      "Eesnimi": "Ave",
      "Keskmine nimi": "",
      "Perekonnanimi": "Aabik",
      "Isikukood": "",
      "Muude riikide koodid": "",
      "Töötaja number": "",
      "Töölepingu number": "",
      "Sugu": "Naine",
      "Vanus": 45,
      "Sünnikuupäev": "1976-08-27T00:00:00",
      "Kodakondsus": "Taani",
      "Sünnikoht": "",
      "Haridustase": "Kõrgharidus",
      "Kontonumber": "",
      "Konto omanik": "",
      "Asutusse tuleku kuupäev": "2005-05-05T00:00:00",
      "AK nimetus": null,
      "AK kood": null,
      "Tör Id": null,
      "Ametikoht": "spetsialist",
      "Asukoht struktuuris": "Tore Firma AS/Personaliosakond",
      "Ametikoha alguskuupäev": "2005-05-05T00:00:00",
      "Ametikoha lõppkuupäev": null,
      "Koormus": 1.0000,
      "Töötundide arv nädalas": 40.0000,
      "Töösuhte tüüp": "Põhiametikoht",
      "Töötaja grupp": null,
      "Katseaja lõpp": null,
      "Teenistustähtaeg": null,
      "Profiil": "Ametnik 28",
      "Lühendatud tööaeg (3h)": "",
      "Töötelefon": null,
      "Lühinumber": null,
      "Mobiil": null,
      "Isiklik telefon": null,
      "Töö e-post": null,
      "Isiklik e-post": "rauno-sten.reile@ee.fujitsu.com",
      "Töö aadress": null,
      "Asukoht": null,
      "Isiklik aadress": null,
      "Töökoha aadress": "Kase tn 12, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond",
      "Aadress (vabatekst)": null,
      "IsikId": 16592,
      "ToosuheId": 24505,
      "YksusId": 3659,
      "Dokumendi liik": "Eesti kodaniku pass",
      "Dokumendi number": "A1540",
      "Dokumendi väljastamise kuupäev": "2019-05-05T00:00:00",
      "Kehtib alates": null,
      "Kehtib kuni": "2024-05-05T00:00:00",
      "Väljastanud asutus": "Kodakondsus- ja migratsiooniamet",
      "Tööstaaž": "16a. 6k. 14p. ",
      "Lisaväli(Töö) Lisainfo": "Asendab Liis Kaldmat 05.05.2015-04.05.2016",
      "Lisaväli(Töö) KULUKOHT": null,
      "Lisaväli(Töö) Employment activity ": "",
      "Lisaväli(Töö) Kulukoht2": null,
      "Lisaväli(Töö) Väljamakse keelatud": null,
      "Lisaväli(Töö) töötaja nr": "",
      "Lisaväli(Töö) SapCostCenter": "",
      "Lisaväli(Töö) SapWBS": "",
      "Lisaväli(Töö) SapPartnerNo": "",
      "Lisaväli(Töö) Uksekood Valnes": "",
      "Lisaväli(Isik) Termination employer or employee": null,
      "Lisaväli(Isik) KULUKOHT": null,
      "Lisaväli(Isik) SAP lühend": null,
      "Lisaväli(Isik) Tööloa kehtivusaeg": "",
      "Lisaväli(Isik) Case-i tähtsus": null,
      "Lisaväli(Isik) Parkimiskoha number": "",
      "Lisaväli(Dokument) Lisainfo": ""
    }
  ]
}
]

7. Vajadusel saab seadistada ka parameetreid
Image
Infot, milliseid parameetreid saab milliste aruannete korral kasutada, leiad API juhendi pealehelt.

Veebiteenused

Veebiteenuseid on kitsam valik, kuid need on paremini masintöödeldavad.
Veebiteenuste jaoks tuleb anda õigused rolli juures API sektsioonis. Seejärel loote API kasutaja, millele annate vastava rolli õigused.
Image

Tagasi / Avaleht