Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Aruanne "Tööajatabel"

RSS
  • K- Koolitus
  • LÄH- Lähetus
  • PLP- Puudega lapse puhkus
  • TE- Tervisepäev

  • Kui isikul on mitu ühel ajal kehtivat ametikohta, siis näidatakse kõiki ametikohti eraldi ridadel.
  • Kui isikule on sisestatud nt puhkus, siis näidatakse seda äraolekut kõigile ametikohtadele.
  • TE, LÄH, K näidatakse nendele päevadele, mis kuupäevadel töötaja ära on (ka nädalavahetused).
  • TE, LÄH, K võetakse arvesse kui tööl oldud päeva. Töötunnid näidatakse tulpa „T(tunde)“ , päevi näidatakse „T(päevi) ja vastava tähise (TE, LÄH, K) tulpa. Töötundide juures arvestatakse ka ametikoha koormusega (8*koormus).

  • Tööajatabeli aruanne on aluseks aruandele "Tööaja kasutus perioodil".

Tagasi / Palga sisukorda