Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Asendaja määramine

RSS
Kui puhkusetaotlust esitades on nõutud ka asendaja määramine, siis asendajaks saab määrata VAID isikuid, kelle põhiametikoht on asendatavaga samas üksuses. Isikule, keda määratakse asendajaks, tuleb kasutajakonto külge lisada hallatav üksus kus asendatav töötab. Kui eelpool mainitud tingimused on täidetud, siis ilmub isik asendajana valikusse.

Juhul kui asendaja ja asendatav ei tööta samas üksuses ning puhkusetaotlust esitades ja asendajat lisades, isik ei ilmu valikusse, on võimalik administraatori õigustega kasutajal lisada asendaja puhkusetaotlusele ise. Seda saab teha Puhkusetaotluste TABi-l, töötaja poolt esitatud puhkusetaotluse juures, vajutades MUUDA ning sisestades Asendaja juurde soovitud nime.

Image