Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Isiku ametikohale määramine, kui ametikohta struktuuris veel ei ole

RSS
 1. Avage leht "Töötajad"
 2. Vajutage nupule "Lisa töötaja"
 3. Sisestage isiku eesnimi
 4. Sisestage isiku perekonnanimi
 5. Sisestage isiku sünnikuupäev
 6. Vajutage nupule "Salvesta"
 7. Valige vasakpoolsest menüüst "Töö"
 8. Vajutage nupule "Määra ametikoht"

Image

Image

ImageAvanenud ametikoha lehel tuleb teostada järgmised toimingud:
 1. pange täpike "Loo struktuuri uus ametikoht"
 2. sisestage ametikohale asumise kuupäev
 3. sisestage loodava ametikoha nimetus
 4. üksuse/osakonna valimiseks vajutage lingil "Vali"
  • asukoha struktuuris saate kergesti valida ka kiirvalikuga. Selleks sisestage väljale "Asukoht struktuuris" üksuse nimetuse algustähed ja valige avanenud menüüst struktuuris asuv üksus, mille alla soovite antud ametikohta luua. Ametikoha andmete salvestamiseks vajutage nupule "Salvesta".
 5. avanenud struktuuri aknas otsige üles ja märgistage ära osakond/üksus, mille alla te uut ametikohta luua tahate
 6. vajutage nupule "Vali"
 7. sisestage AK nimetus ehk ametinimetus, mis saadetakse töötamise registrisse (seda juhul, kui teil on andmete saatmine TÖR-i sisse lülitatud).
 8. Valige ametikohale profiil
  • profiil määrab ära, kui palju põhipuhkust (N: 28 päeva, 35 päeva, vms) ja/või lisapuhkust (N: avaliku teenistuse staaži eest antav lisapuhkus, talvepuhkus, vms) on isikul õigus kalendriaasta/staažiaasta eest saada ning milliseid staaže antud isikul loetakse (N: avaliku teenistuse staaž, tööstaaž, vms)
  • Profiilide kohta saate täpsemalt lugeda SIIT
 9. sisestage koormus
 10. valige töösuhte tüüp
 11. vajutage nupule "Salvesta"

Image

Image

ImageSeotud teemad

Ametikoha kiirvalik

Töösuhte tüüp

On kohusetäitja

On koosseisuväline

Tulnud sektorist

Planeeri tööaega(4) Asukoha struktuuris saate kergesti valida ka kiirvalikuga. Selleks sisestage väljale "Asukoht struktuuris" üksuse nimetuse algustähed ja valige avanenud menüüst struktuuris asuv üksus, mille alla soovite antud ametikohta luua. Ametikoha andmete salvestamiseks vajutage nupule "Salvesta".Lisainfo

 • On kohusetäitja - antud märget arvestavad Riigikantselei statistilised aruanded

 • On koosseisuväline - antud märget arvestavad Riigikantselei statistilised aruanded ning tööjõu liikumise ja vabade ametikohtade aruanne
 • Tulnud sektorist - antud valikut arvestavad Riigikantselei statistilised aruanded

 • Planeeri tööaega - täidetud märkeruudu korral tulevad nähtavale töötaja tööaja planeerimist puudutavad väljad. Nendesse väljadesse sisestatud infot kasutab tööaja planeerimise moodul.Tagasi / Personal sisukorda / Palga sisukorda