Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Juhatuse liikme tasu

RSS
Sisestusvõimalus 1
 • Lehel "Töö" ametikoha andmete juures on töösute tüübiks "Juhatuse liikme leping"
 • Lehel "Palk ja lisatasud" paneelile "Palk" on sisestatud Kuupalk ja palgamäära lahtrisse on sisestatud summa, mida juhatuse liige saama peab
  Sisestatud tasu näidatakse TSD-l koodiga 21 ja palgateatisel kuvatakse palga liigi nimetust "Kuupalk".

Sisestusvõimalus 2
 • Lehel "Töö" ametikoha andmete juures on töösute tüübiks "Juhatuse liikme leping"
 • Lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Palk" on sisestatud Kuupalk, kus palgamäära lahter on tühi, kuid maksuvaba miinimumi lahter on täidetud. Kuupalga rida on vaja sisestada selleks, et Persona oskaks juhatuse liikme tasule tulumaksuvaba miinimumi ja vajadusel puhkusereservi arvestada.
 • Lehele "Palk ja lisatasud paneelile "Lisatasud ja hüvitised" on sisestatud lisatasu "Juhatuse liikme tasu" koos summaga, mida juhatuse liige saama peab
  Juhatuse liikme tasu näidatakse TSD-l koodiga 21 ja palgateatisel kuvatakse tasu nimetuseks "Juhatuse liikme tasu".
 • Persona suudab puhkusetasu välja arvutada ka muutumatu tasu alusel (isegi, kui püsiandmetes puudub märge "Muutumatu tasu arvestusse:").

Juhatuse liikme põhipuhkus
 • Selleks, et Persona näitaks aruandes "TSD" puhkusetasu summat koodiga 21 peab olema lehel "Töö" ametikoha andmete juures töösuhte tüübiks valitud „Juhatuse liikme leping“. Kui isik saab ainult juhatuse liikme tasu, siis Persona selle isiku puhkuselt töötuskindlustusmakseid ei arvesta
 • Juhatuse liikmele peab olema sisestatud põhipuhkus koodiga pohipuhkus. Eraldi puhkuse liiki (N: „Juhatuse liikme puhkus“ koodiga pohipuhkus) juhatuse liikmete jaoks teha ei saa, kuna siis arvestab Persona juhatuse liikme puhkusele töötuskindlustuse makseid.

Juhatuse liige aruandes "Palk ja tööjõud"
Kui puhkuseõigusega juhatuse liikmele teha lehel "Töö" ametikoha andmete juurde märge "On koosseisuväline", siis sellisel juhul ta aruandes "Palk ja tööjõud" ei kajastu. Kui aga lehel "Töö" ametikoha andmete juurde märget "On koosseisuväline" ei tee, siis kajastub puhkuseõigusega juhatuseliige aruandes.Sisestusvõimalus 2: Ainult juhatuse liikme tasu saava isiku korral tuleb veenduda järgmises:1. Töö lehel ametikoha andmete juures on töösuhte tüübiks valitud „Juhatuse liikme leping“
Image


2. Püsiandmetes on juhatuse liikme tasu tüübiks valitud „Proportsionaalselt töötatud ajale“, et Persona vähendaks juhatuse liikme tasu puhkusel oleku aja võrra
 • Maksmise kord: iga kuu
 • Väljamakse kood 21

  Image


3. Juhatuse liikme tasu saavale isikule peab olema sisestatud palga rida (0 või tühi rida), et palgaarvestus maksuvaba miinimumi õigesti arvestada oskaks
Image


4. Töötajale on sisestatud juhatuse liikme tasu paneelile "Lisatasud ja hüvitised".
Image
Kui te valite püsiandmetes lisatasu tüübiks "Proportsionaalselt töötatud ajale" pärast seda, kui isikule on tasude lehel tasu välja arvestatud, siis tuleb teil teostada veel ka järgnevad toimingud:
 1. Avage palgaarvestuse osas leht „Tasude arvutus“
 2. Veenduge, et tasude arvutuse lehel on näha ainult antud isiku juhatuse liikme tasu (sisestage otsingusse isiku nimi ja juhatuse liikme tasu; näide: Kaili Astelpaju Juhatuse liikme tasu)
 3. Vajutage nupule „Kustuta tasud“
 4. Vajutage nupule „Arvuta“


Selgitus: Kui püsiandmetes teha taolisi muudatusi, siis need ei rakendu varem sisestatud andmetele. Uus püsiandmete valik rakendub vaid uutele sisestustele. Kui vajutatakse nupule „Arvuta puuduvad tasud“, siis kontrollib Persona püsiandmetes tehtud valikuid ja arvutab vastavalt sellele summa välja.
Tagasi / Palga sisukorda