Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kulukohad - kõik kulukohtadest Personas

RSS
 1. Kulukohti saab juurde lisada püsiandmete lehel sektsioonis "Lisaväljad". Loe lisaks
 2. Töötajale kulukoha sisestamine. Loe lisaks
 3. Kulukoha muutmine. Kui isiku ametikoht ei muutu aga kulukoht muutub, siis kõige lihtsam on kasutada siiski linki "Üleviimine teisele ametikohale". Ametikoha andmed tuleb samaks jätta. Sisestada tuleb vaid kuupäev, mil uus kulukoht kehtima hakkab ja uus kulukoht. Kui kulukoha muudatus selliselt teha, siis säilib ajalugu, et varem oli sel ametikohal teine kulukoht.
 4. Rippmenüü "Kulukoht" nähtavaks tegemine palga, lisatasu, puhkuse või projekti juures. Loe lisaks
 5. Persona näitab kulukohti aruandes "Pearaamatukanded". Loe lisaks

Täpsemad selgitused (kulukohtade prioriteetsus):
 • Kui töötajal on täidetud töögraafik, siis võtab Persona pearaamatukandesse kulukohad projektide juurest.
 • Töötajate korral, kellel ei ole seost töögraafikuga, võetakse kulukohad konkreetse lisatasu, palga või ametikoha juurest.
 • Kui projekti juures ei ole kulukohta, siis vaatab Persona kulukohta konkreetse lisatasu ja palga juurest ja kui seal ka ei ole, siis ametikoha juurest. Kui ei ole üldse määratud, siis näidatakse aruandes "Pearaamatukanded" tühja lahtrit.
 • Proportsionaalselt arvutatakse põhipalk ja ületunnid.
 • Otse graafikust vaatab Persona nädalavahetuse tasu, töötamine riigipühal ja öötööd. Persona vaatab, millises projektis ta nädalavahetusel või riigipühal või öötööd tehes oli ja need samad tunnid näidatakse selle kulukoha juurde, mis projektis ta neid töötunde teenis.
 • Näide: Töötas septembris kahes projektis (500 ja 600). Töötunde kokku oli 156 (500->100h; 600->56h) ja nädalavahetusel käis ta 8 tundi projektis 600. Töötasu jagatakse proportsionaalselt kahe kulukoha vahel, kuid nädalavahetuse tasu näidatakse 600 juurde.
 • Kui aruande "Pearaamatukanded" käivitamisel ei täideta linnukest "Näita töötajaid:", siis summeeritakse sama kulukohtadega read kokku. Kui täidetakse "Näita töötajaid:", siis näidatakse kõik read eraldi.
 • Kui kasutatakse töötajate gruppe (määratakse Töö juures), siis kõik kontod võetakse gruppide juurest. Esimene jagamine käib konto järgi ja seejärel jagatakse kulukoha järgi.
  Näide: Kui lisatasul "Nädalavahetuse tasu" on grupis seotud kontoga "1002 Töötasu kulu NV" ja töötaja on nädalavahetusel käinud kahes projektis, siis näidatakse selle tasu kohta kaks rida (sama konto) erinevate kulukohtadega.

Kui töötaja kulu tuleb jagada kahe erineva osakonna vahel, siis kuidas seda teha? Variante on 3:
 • lisada põhi- ja täiendav ametikoht eraldi koormustega ning töötasudega (taolisel juhul arvutab Persona aga puhkuse tasu muutumatu tasu alusel põhiametikoha järgi, mitte mõlema ametikoha peale kokku; 6 kuu tasude korral võtab Persona arvesse kõik, mis on tasude arvutuse lehel välja arvutatud, olenemata ametikohast).
 • väiksema koormusega tööosa igakuise lisatasuna määramine (millel on teine kulukoht)
 • tööaja registreerimine vastavalt kahte erinevasse töögraafiku projekti, millel on erinevad kulukohad.
Seotud teemad
Tagasi / Sisukorda