Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kulukohad - kulukohtade prioriteetsus

RSS
  • Kui töötajal on täidetud töögraafik, siis võtab Persona pearaamatukandesse kulukohad projektide juurest (palga korral).
  • Töötajate korral, kellel ei ole seost töögraafikuga, võetakse kulukohad konkreetse lisatasu, palga või ametikoha juurest.
  • Kui projekti juures ei ole kulukohta, siis vaatab Persona kulukohta konkreetse lisatasu ja palga juurest ja kui seal ka ei ole, siis ametikoha juurest. Kui ei ole üldse määratud, siis näidatakse aruandes "Pearaamatukanded" tühja lahtrit.
  • Proportsionaalselt arvutatakse põhipalk ja ületunnid.
  • Otse graafikust vaatab Persona nädalavahetuse tasu, töötamine riigipühal ja öötööd. Persona vaatab, millises projektis ta nädalavahetusel või riigipühal või öötööd tehes oli ja need samad tunnid näidatakse selle kulukoha juurde, mis projektis ta neid töötunde teenis.
  • Näide: Töötas septembris kahes projektis (500 ja 600). Töötunde kokku oli 156 (500->100h; 600->56h) ja nädalavahetusel käis ta 8 tundi projektis 600. Töötasu jagatakse proportsionaalselt kahe kulukoha vahel, kuid nädalavahetuse tasu näidatakse 600 juurde.
  • Kui aruande "Pearaamatukanded" käivitamisel ei täideta linnukest "Näita töötajaid:", siis summeeritakse sama kulukohtadega read kokku. Kui täidetakse "Näita töötajaid:", siis näidatakse kõik read eraldi.
  • Kui kasutatakse töötajate gruppe (määratakse Töö juures), siis kõik kontod võetakse gruppide juurest. Esimene jagamine käib konto järgi ja seejärel jagatakse kulukoha järgi.
    Näide: Kui lisatasul "Nädalavahetuse tasu" on grupis seotud kontoga "1002 Töötasu kulu NV" ja töötaja on nädalavahetusel käinud kahes projektis, siis näidatakse selle tasu kohta kaks rida (sama konto) erinevate kulukohtadega.
Seotud teemad


Tagasi / Sisukorda