Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kulukoht - töötajale kulukoha lisamine

RSS
Kulukohti on võimalik sisestada:
 • töögraafiku projekti juurde - tuleb kulukoht märkida ära alati, kui töögraafiku järgi on vaja kulud ära jagada aruandes "Pearaamatukanded".
  • oluline on teada, et Persona kontrollib kõigepealt, mis projektis asub tööpost, mis isikule on sisestatud ja seejärel võtab selle projekti juurest kulukoha. Persona ei võta kulukohta ülemprojekti juurest ega alamprojekti juurest.
 • ametikoha juurde
  • kulukoht tuleb alati ära märkida.
  • Lehelt "Töö" ametikoha andmete juurest võtab Persona kulukoha puhkuste, haiguste, kinnipidamiste korral (kui puhkuse ja haiguse juurde kulukohta sisestatud ei ole).
  • Lehelt "Töö" ametikoha andmete juurest võtab Persona kulukoha palga ja lisatasu korral, kui palga, lisatasu ja töögraafiku projekti juurde ei ole kulukohta märgitud.
 • palga juurde
  • kulukoha võib valimata jätta
  • kulukoht tuleb lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Palk" ära täita ainult siis, kui palgal ei ole sama kulukoht, mis ametikoha juures on.
 • lisatasu juurde
  • kulukoha võib valimata jätta
  • kulukoht tuleb lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" ära täita ainult siis, kui lisatasul ei ole sama kulukoht, mis ametikoha juures on.
 • puhkuse või haiguslehe juurde
  • kulukoha võib valimata jätta
  • kulukoht tuleb lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" ära täita ainult siis, kui puhkusel või haigusel ei ole sama kulukoht, mis ametikoha juures on.


Töötajad > vajutada isiku nimel > Töö > paneelil "Ametikoht" vajutada nupule "Muuda"
Image

Projektid > märgista ära projekti nimi > Muuda
Image


Töötajad > vajutada isiku nimel > Palk ja lisatasud > paneelil "Palk" vajutada "Muuda
Image


Töötajad > vajutada isiku nimel > Palk ja lisatasud > paneelil "Lisatasud ja hüvitised" vajutada "Muuda
Image


Töötajad > vajutada isiku nimel > Puhkused > paneelil "Puhkused ja töökatkestused" vajutada "Muuda
Image
Kui te ei näe palga andmete, lisatasu andmete või projekti andmete juures kulukoha menüüd, siis selle saate sinna liikudes Personas järgmiselt:
Seaded > Püsiandmed > Lisaväljad > Lisaväljad > Kulukoht > Muuda
 • kui teil puudub kulukoha rippmenüü lisatasu andmete juures, siis tehke sektsioonis "Seotud tabelid" märge "Lisatasude liigid" ette
 • kui teil puudub kulukoha rippmenüü palga andmete juures, siis tehke sektsioonis "Seotud tabelid" märge "Palgaliigid" ette
 • kui teil puudub kulukoha rippmenüü ametikoha andmete juures, siis tehke sektsioonis "Seotud tabelid" märge "Ametikohad" ette
 • kui teil puudub kulukoha rippmenüü ametikoha andmete juures, siis tehke sektsioonis "Seotud tabelid" märge "Projektid" ette

Image • Selleks, et aruanne "Pearaamatukanded" kulukoha veergu näitaks, peab kulukohale olema koodiks valitud "Kulukoht". See seadistus on Persona kasutajatoe poolt juba ära tehtud.
 • Kulukoht peab olema klassifikaator ehk rippmenüü, et kulukohtade sisestamisel ei tekiks näpuvigu. See seadistus on Persona kasutajatoe poolt juba ära tehtud. Seda ei tohi muuta, kui mõnele isikule on rippmenüüst juba kulukoht valitud lehel "Töö" või mujal.
 • Kulukoha juures peavad olema ära märgitud seotud tabelid ehk lehed, millistel lehtedel ripmenüüd näidatakse.

Image

Tagasi / Sisukorda