Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kulukoht määrab ära, kuidas tuleb näidata töötaja palga kulusid aruandes "Pearaamatukanded" osakonna ja projekti lõikes. Loe lisa

Tagasi / Personali sisukorda