Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kulukohtade seadistamine

RSS
Seaded > Püsiandmed

1 Kulukohtade lisamine püsiandmetesse
Image
Pearaamatukannetes kajastuvad ainult lisaväljad, millel on koodiks „Kulukoht“.

Image
2 Töötajatele kulukohtade märkimine
Kulukohad tuleb ära märkida isiku ametikoha andmete juurde. Kui teil kulukoha rippmenüü puudub, siis liikuge tagasi punkti 5 juurde ja veenduge, et kulukoha juurde on seotud tabelid on valitud.
Image

Kulukohad on näha pearaamatukannetes järgmiselt:

Image


Kui te ei näe kõiki kulukoha veerge, siis kontrollige, kas kõik aruande veerud on valitud.
Image


Tagasi / Palga sisukorda