Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tööposti põhine tükitasu

RSS
Lisatasu liiki, millel on püsiandmete all koodiks "ToopostTykitasu" kasutatakse olukorras, kus töötasu moodustub nii tükitööst kui ka ajatööst ja kasutusel on Persona tööaja planeerimise moodul ja palgaarvestuse moodul.

Tööposti põhise tükitasu kohta saate täpsemalt lugeda siit.


Püsiandmete lehel lisage lisatasu liikide alla tükitöö lisatasud koodiga "ToopostTykitasu".
Liikuge Personas järgmiselt: Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid > Lisa uus > täitke väljad > Salvesta.
Image
Need lisatasu liigid on ühtlasi ka tükitöö liigid, mille tehtud tükkide üle te arvet peate.
Sarnaselt lisage ka teised tükitöö lisatasu liigid. N: Pakendamine.


Isikule tükitöö lisatasude lisamine:
Töötaja > vajutage isiku nimel > Palk ja lisatasud > Lisatasud ja hüvitised > Lisa uus
Image


Tasude arvutuse lehel tükitöö lisatasude arvutamine
Palgaarvestus > Tasude arvutus > Arvuta
Image

1. Tunnipalk (summeeritud) koguseks näitab Persona kõikide ajatööpostide tunde kokku. Antud näites oli ajatööposte kuu peale kokku väga vähe (1) ja tundide kogus oli sellel 1.
2-3. Tükitöö lisatasude koguseks näidatakse lehel "Tükitööd" erinevatele päevadele sisestatud tükkide koguarvu, mille töötaja tegi vaadeldavas kuus. Antud näites on küll lehel "Töögraafik" näha palju tükitöö tööposte, kuid lehel "Tükitööd" on isikule sisestatud tükid ainult ühele päevale. Seepärast on tükkide arv antud näites väike.


Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda