Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Miks lapsehoolduspuhkus kestab graafikus pikemalt kui lehel "Puhkus"?

RSS
Kuidas selline olukord tekib?
Lapsehoolduspuhkus kestab graafikus pikemalt kui lehel "Puhkus" tõenäoliselt seepärast, et lapsehoolduspuhkusel olijale on vahepeal projektis olemise lõppkuupäev pandud, et teda graafikusse ei ilmuks lapsehoolduspuhkuse ajal. Kui lapsehoolduspuhkus lõppeb, siis muudetakse lapsehoolduspuhkuse kuupäeva ja alles seejärel eemaldatakse projekti lõppkuupäev, et isik taas töögraafikus näha oleks. Kuna lapsehoolduspuhkuse lõppkuupäeva muutmise ajal ei olnud projekti lõppkuupäeva veel eemaldatud, siis Persona ei viinud muudatusi graafikusse sellesse perioodi, mis jäi pärast projekti lõpu kuupäeva.

Kuidas olukord lahendada?
Projekti lõppkuupäev tuleks eemaldada ja isiku lapsehoolduspuhkus üle salvestada ehk avada ja salvestada.

Kuidas seda olukorda ära hoida?
Enne lapsehoolduspuhkuse lõppkuupäeva muutmist tuleb veenduda, et paneelil "Projektid" ei oleks projektil lõppkuupäeva.

Tagasi / Sisukorda