Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Isikuandmed

RSS

Isikukood
Pärast isikukoodi sisestamist täidab süsteem automaatselt ära väljad sünniaeg, vanus ja sugu. Süsteem kontrollib sisestatud isikukoodi korrektsust ja annab teate, kui isikukoodi sisestamisel on tehtud viga. Persona ei luba sama isikukoodiga isikut teist korda Personasse lisada, et ei tekiks duplikaatseid andmeid. Teatud juhtudel (kui hallatakse mitme ettevõtte andmeid) on vaja siiski sama isikut Personasse mitu korda sisestada. Isikukoodikontrolli eemaldamiseks palun pöörduge Persona kasutajatoe poole. Kasutajatugi saab seda teha järgmise koodi abil: OnDuplikaatIsikukoodLubatud.

Muude riikide koodid
Siia tuleb sisestada välismaalase isikukoodiga isikud. Isikukoodi korrektsust ei kontrollita.


Töötaja number
genereeritakse automaatselt kõikidele Personasse lisatavatele töötajatele. Persona otsib teie asutuse töötajate numbrite seast üles kõige suurema töötaja numbri ja pakub Personasse lisatavale töötajale töötaja numbriks ühe võrra suuremat numbrit.


Palgateatise keel - reguleerib, mis keeles töötaja palgateatist kuvatakse (lehel "Palgateatised", iseteeninduses ja e-mailile saadetud pdf failis).

Teavituse keel - tehke see valik, kui töötaja soovib avaldusi puudutavaid teavitusi saada vene keeles. Kui töötaja kasutab Personat eesti või inglise keeles, siis võib jätta teavituse keele valimata. Persona võtab teavituse keele selisel juhul seadete alt kasutaja juurest. Oluline on teada, et teavituse keele valik toimib ainult avaldustele (koormusemuudatuse, töösuhte lõpetamise ja hüve avaldus). Puhkusetaotluste ja muud laadi teavituste keelt see seadistus ei reguleeri.

GDPR nõustunud - Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega tutvumise ja nõustumise kuupäev (GDPR ehk General Data Protection Regulation).

Koolikohustus kuni - Kui väli on täitmata, loetakse töötaja kuni 18-aastaseks saamise kuupäevani koolikohuslaseks. Kui väli on täidetud, loetakse ta alates sellele kuupäevale järgnevast päevast mittekoolikohuslaseks (nt sisestatud on koolikohustus kuni 06.05.2017, alates 07.05.2017 hakkab kehtima uus norm). See mõjutab normiarvestust lehel „Töögraafik“.


Avalehele lähenevate sünnipäevade meeldetuletuse lisamiseks liikuge järgmiselt: Seaded > paneel "Avalehe meeldetuletused" > Lisa uus .


Isikuandmete lehele saate soovi korral lisada lisavälju (vt pilti). Lisaväljade lisamise kohta lugege lähemalt SIIT.

Image
Pildil kollasega toodud 1-3 on kasutaja poolt lisatud sisestusväljad. Teie saate luua nende asemel endale vajalike nimedega sisestusväljad ja rippmenüüd.


Isiku põhiandmete alla on võimalik lisada ka märkeruut "On kinnipeetav" ja tekstiväli "Viitenumber" (seda arvestatakse palkade väljamaksmisel). Antud seadistuse tegemiseks pöörduge palun kasutajatoe poole persona@ee.fujitsu.com.


Kui Sünnikuupäev on sisestatud paneelile "Perekond" ning lapse vanuse järgi on lapsevanemal õigus kolmele või kuuele lapsepuhkuse päevale, siis näitab Persona saadaolevaid lapsepuhkuse päevi ka lehel "Puhkus" oleval paneelil "Saadaolevad puhkused" paneelil.


Kui töötaja jääb isapuhkusele enne lapse sündi ja õige sünniaeg pole sellest tulenevalt teada, siis isapuhkuse nägemiseks paneelil "Saadaolevad puhkused" tuleb sisestada lahtrisse "Sünniaeg" oletatav sünniaeg. Et aga oleks meeles see hiljem õigeks muuta, on soovitatav märkuse lahtrisse sisestada info, et tegemist on oletatava sünniajaga.


Kui paneelile "Perekond" lapse andmete juurde on tehtud märge Puudega laps ja sisestatud on lapse sünnikuupäev, siis pakub Persona lapsevanemale lehel "Puhkus" paneelil "Saadaolevad puhkused" 12 päeva puudega lapse puhkuse päeva
Image

Konkreetsesse vanusegruppi jäävaid lapsi võimaldab välja võtta aruanne "Perekond".Paneel "Isikut tõendavad dokumendid"
Dokumendi väljaandja - selle menüü valikud tulevad püsiandmetest (vt. Asutuse valimine)Seotud teemad

Töötaja valik

Lisaväljad

Meeldetuletused

Teavitused

Rippmenüüdesse valikute lisamine

Rippmenüüd - valikute järjestamise võimalus


MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Kas käsunduslepinguga töötaja sisestamisel Personasse on vajalik eemaldada töötaja number?
  Töötaja number Personas on töötaja unikaalne tunnus. See aitab eristada näiteks nimekaime ja on selliselt vajadusel abiks ka tasude impordil. Muud see number Personas ei reguleeri (sh ei reguleeri koosseisuliste töötajate arvu vms). Samas, kui te eelistate, et käsunduslepingutega töötajatel seda numbrit aruannetes ei oleks, siis võite selle lahtri lehel "Isikuandmed" tühjaks kustutada.
 • Persona annab teate, et samade andmetega isik on juba olemas.
  • Valige lehel "Töötajad" menüüst "Kõik" ja trükkige otsingu lahtrisse isiku nimi, et leida baasis olev isik. Kui isik on juba olemas, siis tuleks uued andmed talle lisada. Eraldi sama isikut lisada üldjuhul ei ole vaja. Kui te kasutate baasi, kus on mitme asutuse andmed, siis ei näe te mõningaid töötajaid seetõttu, et nad töötavad või on töötanud mõnes teises asutuses. Taolisel juhul saab uue isiku teile nähtavaks teha Persona kasutaja, kes näeb kõikide asutuste andmeid.
  • Harvadel juhtudel ongi baasis vaja hoida ühte ja seda sama töötajat mitme sisestusena. Taolisel juhul võib valida välja neist ühe isiku, kelle korral sisestatakse isikukood lahtrisse "Muude riikide koodid", kus puuduvad Eesti isikukoodi kontrollid.
 • Töötaja pildi üleslaadimine ebaõnnestub või õnnestub probleemselt.
  Salvestage pilt oma arvutisse teise nimega ja proovige siis seda teise nimega faili Personasse laadida. Kui see ei lahenda probleemi, siis muutke veidi pildi suurust ja laadige Personasse uute mõõtmetega pilt.
 • Isiku lisamisel Personasse ei tekkinud kogumispensioni infot.
  Kogumspensioni infot ei teki, kui isikuandmete lehel on märge "Kinnipeetav".

Tagasi / Personali sisukorda