Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»
Tervisekontrollide ja tõendite sisestamine

Personasse saab sisestada tervisekontrolle ning tervisetõendeid (näiteks toiduainete käitlemise tõend). Et teil oleks valikus just need, mis vaja, looge nende liigid (näiteks Tervisekontroll, esmane / Tervisekontoll, korduv) ning otsused varem püsiandmetesse valmis (Seaded> Püsiandmed > Tervisekontrolli otsused ning Tervisekontrollide liigid. Üsna põhjalik nimekiri otsuste kohta võib olla näiteks selline:

1) Võib töötada. 2) Võib töötada, vajab prille 3) Võib töötada, vajab prille, nägemisteravus on halvenenud 4) Võib töötada, vajab prille, nägemisteravus ei ole halvenenud 5) Võib töötada, ei vaja prille 6) Võib töötada, ei vaja prille, nägemisteravus ei ole halvenenud 7) Otsus peale täiendavaid uuringuid

Aruanne - Lähenevad tervisekontrollid

Aruanne Lähenevad tervisekontrollid toob välja tervisekontrollid, mille puhul järgmine tervisekontrolli kuupäev jääb päringu kuupäevade vahemikku. Välja tuuakse ka isikud, kes tervisekontrollis ei ole veel käinud, kuid ei tooda välja tervisekontrolle, mille tähtaeg on ületatud. Siinkohal on abiks aruanne Läbitud tervisekontrollid, lisades linnukese märkeruutu "Näita ainult kõige uuemat kirjet".

Aruanne - Läbitud tervisekontrollid

Näidatakse hetkel töötavate isikute läbitud tervisekontrollide infot.


Avalehel lähenevate tervisekontrollide ja aeguvate tõendite meeldetuletuste nägemiseks liikuge Personas järgmiselt: Seaded > paneel "Avalehe meeldetuletused" > Lisa uus.


Tagasi / Personali sisukorda