Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Toimingud lehel "Töö":
 1. Isiku määramine ametikohale, kui ametikoht on struktuuris olemas
 2. Isiku määramine ametikohale, kui ametikohta struktuuris veel ei ole
 3. Asutusest lahkumise vormistamine
 4. Üleviimine teisele ametikohale
 5. Kasutage linki "Muuda ametikoha alguskuupäeva", kui üleviimise kuupäevade osas on tekkinud apsakas või on õiged kuupäevad selgunud hiljem.
 6. Kasutage linki "Koormuse muutmine", kui töötaja asub tööle väiksema või suurema koormusega
 7. Kasutage linki "Töökoha aadressi muutmine", kui ametikoha aadress muutub
 8. Kasutage linki "Lisa täiendav ametikoht", kui isik asub tööle mitmel ametikohal korraga


 • Kui töötajal on mitu kehtivat töösuhet, siis ametikoha andmete vaatamiseks tuleb rippmenüüst valida õige ametikoht.
 • Kui teil on isiku üleviimisel ühelt ametikohalt teisele tekkinud kuupäevade osas apsakas või kui pärast muudatuste tegemist selgub, et need peavad olema teised, siis kasutage kindlasti selle korrigeerimiseks linki "Muuda ametikoha alguskuupäeva". See on väga oluline. Selle lingi kasutamisel muudab Persona ise õigeks ka palga ja lisatasude kuupäevad ning selle, millise ametikohaga on töögraafikus tööpost seotud. Ärge muutke eelmise ametikoha lõppkuupäeva ja seejärel uue ametikoha alguskuupäeva - taolisel juhul jäävad taustal mõned asjad vale ametikohaga seotuks.
  Image


  ImageAmetikoha andmete sisestamine lehel "Töö":
 1. Lõpp - jätke see pigem tühjaks kuni lingi "Ametikohalt vabastamine" kasutamiseni. Kui te aga siiski peate kuupäeva sisestama siis NB! tehke kindlasti ka märge "Töötaja lahkub asutusest".
 2. Aadress struktuurist - see on töökoha aadress, mis saadetakse TÖR-i.Persona võtab selle lehelt „Struktuur“ ametikohta andmete juurest.
 3. AK nimetus - see on ametinimetus, mis saadetakse TÖR-i. Persona võtab selle lehelt „Struktuur“ ametikohta andmete juurest. Lehel "Struktuur" tuleb iga ametikoha juures AK nimetus ära valida.
 4. ATS ametinimetus - avaliku teenistuse ametikohtade klassifikaator. Persona võtab selle lehelt „Struktuur“ ametikohta andmete juurest. Kui te taolist klassifikaatorit kasutate, siis tuleb lehel "Struktuur" iga ametikoha juures ATS ametinimetus ära valida.
 5. Profiil
 6. Katseaja lõpp - Persona tuletab avalehel meelde, kellel hakkavad katseajad lõppema. Seadistamiseks liikuge järgmiselt: Seaded > paneel "Avalehe meeldetuletused" > Lisa uus.
 7. Teenistustähtaeg - Persona tuletab avalehel meelde, kellel hakkavad lepingu tähtajad lõppema. Seadistamiseks liikuge järgmiselt: Seaded > paneel "Avalehe meeldetuletused" > Lisa uus.
 8. Töösuhte tüüp
 9. Tunnid ametikoha järgi - ametikoha andmete avamisel on märkeruut alati täidetud. Ametikoha andmete salvestamisel Persona ei salvesta andmebaasi, kas märkeruut "Tunnid ametikoha järgi" on tühi või täidetud. Kui märkeruut on täidetud, siis arvestab Persona koormusele vastavat nädala töötundide arvu lehele "Struktuur" ametikoha andmete juurde välja "Täiskoormuse nädalatunnid" sisestatud nädala töötundide järgi. Kui lehel "Struktuur" ametikoha juures ei ole väli "Täiskoormuse nädalatunnid" täidetud, siis arvestab Persona nädala töötundide arvuks 40. Märkeruudust "Tunnid ametikoha järgi" märke eemaldamine on abiks, kui teil on vaja sisestada töötundide arvu teisiti, kui Persona arvutab. Kui te olete eemaldanud märke "Tunnid ametikoha järgi" ja muudate andmeid lahtris "Koormus", siis Persona ei muuda andmeid lahtris "Töötundide arv nädalas". Sarnaselt, kui te olete eemaldanud märke "Tunnid ametikoha järgi" ja muudate andmeid lahtris "Töötundide arv nädalas", siis Persona ei muuda andmeid lahtris "Koormus". Ainult märkeruudust "Tunnid ametikoha järgi" märke eemaldamise või lisamise tulemusel ei muutu midagi (seal hulgas salvestamisel). Selleks, et märkeruudus tehtud valik andmeid mõjutaks, tuleb andmeid muuta lahtris "Koormus" või "Töötundide arv".
 10. On koosseisuväline
 11. On kohusetäitja
 12. Planeeri tööaega
 13. Summeeritud arvestus ja summeerimise algus
 14. Töötaja grupp
 15. Kulukoht
 16. Lisaväljad
 17. Paneel "Projektid"
MIDA VEEL TÄHELE PANNA?


 • Isik ei ilmu lehele "Töögraafik"?
  Tehke ametikoha andmete juurde märge "Planeeri tööaega"
  ja lisage isikule projekt lehel "Projektid".
  Image

Kui 3h linnuke ei salvestu, kontrollige, ega te pole Püsiandmetes peidetuks märkinud palgaliike "Kuupalk" ja "Tunnipalk" ning vajadusel muutke need uuesti nähtavaks.

 • Mida teha, kui Persona annab veateate "asutus.yksus.update-yksus.yksus.kehtib-range-must-be-within-ylemyksus-kehtib-range"?


  Tavaliselt tekib selline veateade siis, kui Persona avastab, et üksus (N: Personaliosakond) on loodud kuupäevaliselt varem, kui see üksus mille alla ta loodud on (N: Tore Firma Estonia). Antud näite puhul eksisteeris asutuses kõige esimesena Personaliosakond ning siis alles loodi Tore Firma AS ja Tore Firma Estonia. See tekitabki Personas segadust.


Näide:
Struktuur, kus on kuupäeva viga
Tore Firma AS (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Finland (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Estonia (loodud 05.05.2005)
Personaliosakond (loodud 04.05.2005)

Struktuur, kus kuupäeva viga on parandatud
Tore Firma AS (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Finland (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Estonia (loodud 05.05.2005)
Personaliosakond (loodud 07.05.2005)

Palun vaadake, millised kuupäevad teil struktuuris on ja kas asi võib selles olla.

 • Lehel "Töö" korrigeeritud nädala töötunde ei arvesta leht "Töögraafik"
  Palun pöörduge selle seadistuse sisselülitamiseks Persona kasutajatoe poole. Seadistuseks vajalik kood: OnNormNadalaTundidest

 • Miks Persona ei luba nupu "Muuda" abil koormust muuta?
  Tõenäoliselt on isikule selle ametikoha raames tasu välja makstud. Tasud tuleb väljamaksulehelt eemaldada. Seejärel on võimalik ametikoha koormust nupu "Muuda" abil muuta.

 • Ametikohal on vale profiil. Kuidas saan muuta?
  • Võtke enne muudatusi töötaja isikuandmete juurest ära märge „Andmed saadetakse TÖR-i“ ja lisage see pärast muudatusi tagasi.
  • Kui antud ametikohal ei ole varem ükski isik töötanud, siis saab ametikoha profiili ära muuta lehel "Struktuur", kui vajutate ametikoha nimetuse peal ja seejärel nupule "Muuda".
   • Kui antud ametikohal töötas kunagi varem keegi teine, siis profiili sedalaadi muutmine rikub ära antud ametikohal varasemalt töötanud isiku puhkusearvestuse.
  • Kui teil leidub struktuuris mõni teine sama nime ja sobiliku profiiliga ametikoht, siis saab isikul lehel "Töö" profiili ära muuta selliselt, et panete antud isiku sama nimetuse kuid teise profiiliga ametikohale. Selleks avage lehel "Töö" ametikoha andmed nupu "Muuda" abil, vajutada ametikoha nime lahtri järel olevale lingile "Vali", märgistage ära õige ametikoht ja vajutage nupule "Vali".
  • Kui struktuuris ei leidu sobiva nime ja profiiliga ametikohta, siis tuleks kõigepealt lehel "Struktuur" vastav ametikoht luua ja seejärel saate ametikoha ära muuta isiku "Töö" lehel. Kui varem kasutatud ametikohta enam vaja ei lähe, siis võib selle ära likvideerida.

 • Valisin lõpetamise aluseks koondamine aga miks ma ei näe tasude arvutuse lehel koondamise lisatasu?
  Koondamise lisatasu tuleb lisada lehel "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised". Loe lisaks.

 • Kui töötaja jätkab vanemapuhkuse ajal osakoormusega tööd, siis kuidas seda Personas kajastada?
  Üks võimalus on sisestada see töötaja Personasse uue isikuna (st üks ja seesama isik on Personas lehel "Töötajad" kahe reaga), et sest vanemapuhkuse kestel arvestab Persona töötaja puhkusel olevaks. Teine võimlaus on lisada talle töötamise eest lisatasu.

 • Ametikohal on vale profiil. Kuidas on võimalik muuta töötaja profiili?
  Ametikoha profiili muudatuse saab teha lehel "Struktuur".
  • Kui antud ametikohaga ei ole olnud varasemalt teisi isikuid seotud, siis vajutage lehel "Struktuur" ametikoha nimetusel, nupul "Muuda", valige menüüst "Ametikoha profiil" sobilik profiil ja salvestage muudatused.
  • Kui selle ametikohaga on ka teisi töötajaid seotud (sh aastate eest sellel ametikohal töötanud inimesed), kelle puhul kehtiv profiil on õige, tuleks luua lehel "Struktuur" uus sobiva profiiliga ametikoht. Seejärel, kui töötajal on algusest peale pidanud olema teine profiil, siis saate vahetada töötaja Töö lehel tema ametikoha juures praeguse ametikoha uue loodud ametikohta vastu (vajutage lehel "Töö" nupule "Muuda" abil, vajutage ametikoha nimetuse juures lingile "Vali", märgistage ära see ametikoht, millel on sobilik profiil, vajutage nupule "Vali" ja nupule "Salvesta").
  • Kui profiil on muutunud mingist hetkest alates, tuleks teha ametikohalt üleviimine vastava kuupäeva seisuga.
  • Kas konkreetsel ametikohal on kunagi mõni töötaja töötanud või mitte saab teha kindlaks aruande "Tööl olevad isikud" abil, kui võtta aruanne perioodi kohta 01.01.1900-täna. Kui sama nimetusega ametikohti on osakonnas mitu, siis võib TÖR-i korraks välja lülitada ja lehel "Struktuur" ajutiselt muuta ametikoha nimetust (N: panna nimetusele punkt lõppu) ja seejärel võtta välja aruande tulemus. Seejärel võib lehel "Struktuur" ametikoha nimetuse tagasi muuta ja TÖR-i sisse lülitada.

 • Andmete edastamisel TÖR-i tekkis tõrge. Palun lisage andmed töötajate registrisse. TÖR viga: Kandes puudub ameti kood.
  See tähendab, et lehel "Struktuur" on tema ametikoha andmete juurde jäänud märkimata AK nimetus. Selleks, et andmed liiguksid Persona ja TÖR-i vahel tõrgeteta, peavad olema täidetud struktuuris registrikood, AK nimetus ja aadressi andmed. Pikemalt saate sellest kõigest lugeda siin: TÖR liidese seadistamine. Hetkel tuleb Teil kanne sisestada Töri käsitsi.

 • Persona annab ametikohale lõppkuupäeva sisestamisel veateate: Fujitsu.Persona.Entries.MainData.TgToograafik 02.01.2023 08:00 -> 02.01.2023 07:00....
  Antud veateade viitab töötaja töögraafikule, mis on ette täidetud. Persona ei saa ametikohta ära lõpetada, kuna töögraafikus on tööposte, mis jäävad pärast lõppkuupäeva. Üks variant on need käsitsi ära kustutada. Teine variant on teha ametikoha juurde märge "Töötaja lahkub asutusest", siis kustutab Persona töötaja lahkumiskuupäevast järgnevatele päevadele jäävad tööpostid ise ära. Märge "Töötaja lahkub asutusest" tegemine ei sulge antud töötaja Persona kasutajakontot.

 • Töötajale on etteruttavalt ära sisestatud koormusemuudatus. Selgus, et koormus muutub aga varasema kuupäeva seisuga. Kuidas tegutseda?
  Vajutage lehel "Töö" lingile "Muuda ametikoha alguskupäeva" ja sisestage alguskuupäeva lahtrisse see kuupäev, mil uus koormus kehtima hakkab.

 • Miks ei näita töötajale katseaja lõppu? Tegemist on tööle naasnud töötajaga.
  Uuesti asutusse tagasi tulnud isikute puhul Persona automaatselt katseaja lõppu ei määra. Katseaja lõpu kuupäeva saate talle soovi korral ise sisestada. Katseaja pikendamine toimub automaatselt, seda ei pea ise arvutama. Uuesti asutusse tulnud töötajatele ei kohaldata alati katseaega, või on see lühem kui 4 kuud, seetõttu on katseaja lõpu kuupäev käsitsi sisestatav.

 • Isik on tööl samaaegselt kahes erinevas ettevõttes ja mõlemas on tal puhkuseõigus. Kuidas oleks antud isikut mõistlik Personasse sisestada?
  Üks variant oleks lehel "Töötajad" vajutada nupule "Lisa uus" ja selliselt lisada isik teist korda Personasse. Isiku nime võiks sisestada läbivalt suurte tähtedega. Kui Persona ei luba teil isikut teist korda Personasse lisada, siis on võimalik töötaja isikukood sisestada lahtrisse "Muude riikide koodid" või paluda Persona kasutajatoel võtta üleüldiselt teie Personast maha isikukoodi kontroll. Kui see kontroll on eemaldatud, siis Persona ei ütle teile enam ühelgi juhul, et sama isik on juba Personas olemas.Seotud teemad

Projektid

Töötaja valik

Teavitused

Meeldetuletused

Koondamishüvitis - tuleb lisatasude alla lisada.
Tagasi / Personali sisukorda