Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kinnipidamised

RSS
Palgaarvestus > Kinnipidamised


Palgaarvestuse kinnipidamiste lehel näidatakse isikute kinnipidamisi, mis kehtivad aktiivsel perioodil (st vähemalt 1 päev kehtivust jääb aktiivsesse perioodi ehk valitud kuusse).

Kinnipidamised võetakse maha netosummast.

Personal on 2 arvestusmeetodit:
  • Fikseeritud summa - Persona arvestab isikule makstavatelt tasudelt maha kindla summa
  • Arvutatav ehk ametiühingumakse - Persona arvestab isikule makstavatelt tasudelt maha kindla % isikule makstud butotasudest. Kui te soovite isikule lisada %-list kinnipidamist, siis tuleb teil lisada püsiandmetesse uus kinnipidamise liik koodiga AU_tasu. Pärast kinnipidamise liigi salvestamist saate püsiandmetes sellele liigile %-i lisada.

Automaatset kontrolli Personas ei ole, kus arvutatakse välja palju võib isikul kuus kinni pidada. Lehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem on Excel, mis aitab selle välja arvutadaKinnipidamiste import
Persona oskab importida ainult ühekordseid kinnipidamisi.
Kinnipidamiste importimiseks tuleb valida kinnipidamise liik ja osakond või isikud, kellele kinnipidamisi importima hakatakse. Seejärel tuleb vajutada nupule "Impordi" ja lingile "Lae alla". Exceli põhi tuleb ära täita ja Personasse üles laadida samas aknas, kus sai vajutatud lingile "Lae alla".


Punane ristike kinnipidamise andmete rea lõpus
Punane ristike kinnipidamise andmete rea lõpus kustutab kinnipidamise andmed nii antud lehelt kui ka isiku kinnipidamiste alt.

Kui isikul on juba igakuine kinnipidamine ja on vajadus lisada talle ka sama nimeline ühekordne kinnipidamine, siis importi kahjuks kasutada ei saa - see ühekordne kinnipidamine tuleb lisada käsitsi nupu "Lisa uus" abil.


MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

Persona ei too isikut kinnipidamiste impordi faili
  • Persona ei too Excelisse neid isikuid, kellele on Personasse ära sisestatud järgmine ametikoht (st üleviimine on vaadeldava kuu mõttes tulevikus).

Persona ei importinud igakuiseid kinnipidamisi
  • Persona impordib jah ainult ühekordseid kinnipidamisi. Igakuiseid kinnipidamisi ei impordita.

Seotud teemad:
Tagasi / Palga sisukorda