Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kinnipidamised

RSS
Palgaarvestus > Kinnipidamised


Palgaarvestuse kinnipidamiste lehel näidatakse isikute kinnipidamisi, mis kehtivad aktiivsel perioodil (st vähemalt 1 päev kehtivust jääb aktiivsesse perioodi ehk valitud kuusse).

Kinnipidamised võetakse maha netosummast.

Personal on 2 arvestusmeetodit:
  • Fikseeritud summa - Persona arvestab isikule makstavatelt tasudelt maha kindla summa
  • Arvutatav ehk ametiühingumakse - Persona arvestab isikule makstavatelt tasudelt maha kindla % isikule makstud butotasudest. Kui te soovite isikule lisada %-list kinnipidamist, siis tuleb teil lisada püsiandmetesse uus kinnipidamise liik koodiga AU_tasu. Pärast kinnipidamise liigi salvestamist saate püsiandmetes sellele liigile %-i lisada.

Automaatset kontrolli Personas ei ole, kus arvutatakse välja palju võib isikul kuus kinni pidada. Lehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem on Excel, mis aitab selle välja arvutadaKinnipidamiste import
Persona oskab importida ainult ühekordseid kinnipidamisi.
Kinnipidamiste importimiseks tuleb valida kinnipidamise liik ja osakond või isikud, kellele kinnipidamisi importima hakatakse. Seejärel tuleb vajutada nupule "Impordi" ja lingile "Lae alla". Exceli põhi tuleb ära täita ja Personasse üles laadida samas aknas, kus sai vajutatud lingile "Lae alla".


Punane ristike kinnipidamise andmete rea lõpus
Punane ristike kinnipidamise andmete rea lõpus kustutab kinnipidamise andmed nii antud lehelt kui ka isiku kinnipidamiste alt.

Kui isikul on juba igakuine kinnipidamine ja on vajadus lisada talle ka sama nimeline ühekordne kinnipidamine, siis importi kahjuks kasutada ei saa - see ühekordne kinnipidamine tuleb lisada käsitsi nupu "Lisa uus" abil.


MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

Persona ei too isikut kinnipidamiste impordi faili
  • Persona ei too Excelisse neid isikuid, kellele on Personasse ära sisestatud järgmine ametikoht (st üleviimine on vaadeldava kuu mõttes tulevikus).

Persona ei importinud igakuiseid kinnipidamisi
  • Persona impordib jah ainult ühekordseid kinnipidamisi. Igakuiseid kinnipidamisi ei impordita.

  • Kinnipidamine on iga kuu muutuv, importida ei soovi ja iga kuu uuesti sisestada ka ei soovi. Kuidas veel saaks?
    Te võite sisestada töötajale lehele "Kinnipidamised" igakuise kinnipidamise. Summaks saate panna teile teada oleva numbri, mis tuleb seekord kinni pidada. Kui kinnipeetav summa pole veel teada (alles selgub), siis võite esialgu summaks 0,01€ panna. Palgaarvestuse all kinnipidamiste lehel saate seda summat iga kuu muuta, jättes kuupäeva samaks - nii saate iga kuu väljamaksulehele õige kinnipidamise summa lisada ja ei pea kontot ning teisi andmeid iga kord uuesti sisestama. Oluline seejuures on teada, et kui te muudate kinnipidamise summat, siis kinnipidamise rida lehel "Kinnipidamised" muutub tagasi ulatuvalt nii isiku andmete all kui palgaarvestuse all - seda summat, mille sisestate käesolevas kuus kinnipidamiste lehele, näidatakse ka eelmiste ja järgnevate kuude kinnipidamiste lehele, kuniks seda summat taas muudetakse. Küll aga on lehel "Kinnipidamised" veerus "Makstud" näha summa, mis tegelikult väljamaksulehele läks. Kuna sellise toimetamisviisi korral on kinnipidamiste lehel kõikides kuudes kuvatud viimati sisestatud summa, siis näitab ka aruanne "Kinnipidamised" kõikide kuude kohta ühte ja seda sama summat. Taolise sisestusviisi korral saab aga tugineda aruandele "Tasud ja kinnipidamised", mis toob välja kinnipidamised täpselt selle järgi, kuidas need väljamaksulehel on.Seotud teemad:
Tagasi / Palga sisukorda