TÖR liidese seadistamine

Modified on 22/09/2023 12:57 by Administrator — Categorized as: Uncategorized

TÖR liidese kasutamise eelduseks on Persona V3 leping, kus on ära märgitud, et Fujitsu tohib saata Personast teie asutuse töötajate andmeid TÖR-i.


Selleks, et Persona saaks saata TöRi andmeid on vaja täita punktid:

1. Maksu- ja Tolliamet’i kasutaja (juriidiline isik) peab andma e-maksuametis volituse Fujitsu Estonia AS’ile (reg.nr: 10239452) TöR masin-masin liidestuse kaudu andmete saatmiseks. Tööd võimaldava isiku esindaja saab volitusi anda e-maksuametis/e-tollis, sisenedes ärikliendina ning valides „Leping ja seaded“ rubriigis „Volituste administreerimine“. Juhendid volituse andmiseks leiate EMTA veebilehelt: https://www.emta.ee/ariklient/e-teenused-koolitused/e-teenuste-kasutamine/paasuoiguste-andmine Kui volituse andmise juures tekib küsimusi, siis palun pöörduge Maksu-ja Tolliameti poole.

2. Personas tööga seotud muudatusi tegeval kasutajal peavad olema samuti EMTA keskkonnas andmete muutmise ja lisamise õigused, et Persona saaks tema tehtud muudatused TÖR-i saata. Seadistamisel saate abi EMTA kasutajatoelt.

3. EMTA TÖR kasutajatoe telefonilt 8800815 saate soovi korral abi punkti 1 ja 2 teostamiseks. Samalt telefonilt saate soovi korral üle küsida, kas olete kõik õigesti seadistanud.

4. Persona struktuuris peab olema sisestatud oma asutuse registrikood

Image

5. Lehel "Struktuur" peab olema ametikohtadele sisestatud AK nimetus ja aadressi andmed. Selleks liikuge Personas järgmiselt:
Image

6. Persona kasutaja, kes saadab andmeid (ehk sisseloginud kasutaja, kes registreerib töötajaid), peab olema EMTA’s kirjas kas raamatupidajana või TöRi õigusega isikuna.

7. Persona saadab andmeid Maksu- ja Tolliametisse juhul, kui programmis on TöR liides aktiveeritud. (Aktiveerimine: Seaded> Asutuse seaded > Tör liidestus aktiveeritud JAH/EI). Kui seadete all puudub võimalus TöR’i aktiveerida, siis tuleb pöörduda Persona kasutajatoe poole.
Image

Kui TÖR on sisse lülitatud, tuleb vajutada lingile "Seo töötajate andmed töötajate registriga". Persona seob kõik hetkel kehtivad ametikohad TöR-iga (hetkel kehtiva ametikoha juurde lehel "Töö" peab tekkima „TÖR id“).
Image

Kui TöR on sisselülitatud, siis kuvatakse töötaja isikuandmete vormile väli „Andmed saadetakse TöR’i“.
Image

Töö vormile kuvatakse uus väli „TöR Id“ ja uus valik „TöR liik“. „TöR Id“ väli täidetakse automaatselt.
Image

NB! Töösuhte peatamine ja lõpetamine tuleb TÖRi kanda 10 päeva jooksul.
Töötajate registrisse saadetakse andmeid järgmistel juhtudel:
 1. Töötaja tööle asumisel. Isiku ametikohale lisamisel saadab Persona andmed TÖRi ja saab sealt vastu TÖR ID ning lisab selle ametikoha andmete juurde.
 2. Töösuhte kustutamisel, millel on küljes TöR Id saadetakse teade töösuhte tühistamise kohta.
 3. Lõpetamise puhul, kui TöR Id on töösuhtel küljes, siis saadetakse lõpetamise kohta ka teavitus TöRi.
 4. Muutmine - kui ei ole TöR id-d küljes ning kõik vajalikud väljad TöRi saatmiseks on küljes.
 5. Peatumiste korral (ajateenistus, tasustamata puhkus, lapsehoolduspuhkus).
 6. NB! Kui VÕS leping muutub töölepinguliseks, siis tuleb VÕS lepingule lisada lepingu lõppedes märge "Töötaja lahkub asutusest". Kui teha üleviimisega, siis jätab TÖR kehtima vana tööseose. Lepingu tüüpi sellega TÖRis ei muudeta ja jääb vana TÖR ID. Üleviimise puhul muudetakse TÖRis vaid kuupäeva ja ametikohta, muud asjad jäävad samaks.

Koormuse andmed saadetakse TÖR-i.


Kui õiguste või apsaka tõttu tekkis tõrge andmete TÖR-i saatmisega, siis hiljem on võimalik andmed TÖR-i saata Persona seadete all asutuse seadete lehel TÖR seadistuste juures vajutada lingile „Seo töötajate andmed töötajate registriga“ (rida tuleb nupu "Muuda abil lahti võtta").Kui andmeid ei lähe TÖR-i kontrollige järgmist:
 1. Kas Personas isikut ametikohale paneval isikul on EMTA-s antud õigus töötajate andmeid TÖR-i saata? Õiguste olemasolu kohta saate küsida infot TÖR kasutajatoest telefonil 8800815
 2. Kas teie asutuse registrikoodiga ettevõtte EMTA lehel on antud volitus Fujitsu Estonia AS’ile (reg.nr: 10239452) TöR masin-masin liidestuse kaudu andmete saatmiseksTÖR-i? Õiguste olemasolu kohta saate küsida infot TÖR kasutajatoest telefonil 8800815
 3. Kas lisasite tööd alustavale isikule kohe nii töö alguse- kui lõpukuupäeva? Sellisel juhul ei jõua Persona alustamise andmeid TÖRi saata ning TÖRi töösuhte kirjet ei teki. Alguskuupäeva ja lõpukuupäeva lisamise vahele peab tekkima üks Salvestamise hetk, kus Persona saab TÖRist vastuseks TÖR ID ning siis on võimalik Ametikohalt vabastamise lingiga lisada ka töösuhte lõpetamise detailid.
 4. Kas Personas töötaja Töö andmete juures on TÖR-ID?
  • Kui ei ole ühel isikul, siis sisestage käsitsi. Kui ei ole enamikul, siis vajutage lehel Seaded > Asutuse seaded > TÖR liidestus aktiveeritud > Muuda > Seo töötajate andmed töötajate registriga.
  • Kui te olete töötaja tööle võtmisel andmed TÖR-i käsitsi lisanud, siis need andmed Personasse automaatselt ei jõua. Selleks, et Persona oskaks töötaja lahkumisel andmeid TÖR-i saata, tuleb EMTAs olev TÖR ID Personasse ametikoha andmete juurde käsitsi sisestada.
 5. Kas Personas lehel "Isikuandmed" on märge "Andmeid saadetakse TÖR-i?
  • Kui märget ei ole, siis andmeid TÖR-i ei saadeta.
 6. Kas Personas lehel "Struktuur" on töökoha andmete juurde märgitud AK nimetus?
  • Kui ei ole, siis sisestage.
 7. Kas Personas lehel "Struktuur" on asutuse andmete juurde märgitud "Aadressi andmed" või on kuvatud aadress struktuurist?
  • Kui kõikidel ettevõtte töötajatel on sama aadress, siis piisab sellest, kui te lehel "Struktuur" sisestate aadressi ettevõtte andmete juurde lahtrisse "Aadressi andmed".
  • Kui osakondadel on aadressid erinevad, siis piisab sellest, kui te lehel "Struktuur" iga osakonna andmete juures ära täidate lahtri "Aadressi andmed".
  • Kui mõnel töötajal on ettevõtte või osakonna aadressist erinev aadress, siis tuleb lehel "Struktuur" ametikoha andmete juures ära täita lahter "Aadressi andmed".
 8. Kas isikul on Personas lehel "Töö" ametikohal töösuhte tüübiks "Põhiametikoht"?`
  • Kui teil on sealt valitud asendamine, siis andmed TÖR-i ei lähe.

Kui andmed läksid TÖR-i teisiti:
Kui te soovite, et Persona isiku andmeid TÖR-i ei saadaks, siis

Saadab TÖR-i aga ei tohiks saata

Kui tegemist on kontserniga, siisTÖR veateated ja lahendused:


MIDA VEEL TÄHELE PANNA?


Tagasi / Avaleht