Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Väljavõetud ja/või kinnitatud puhkuse sisestamine

RSS

  1. Paneelil "Puhkused ja töökatkestused" vajutage nupule "Lisa uus"
  2. Juhul kui isik viidi puhkuse ajal ühelt ametikohalt teisele, siis tuleb puhkus sisestada kahes osas. Puhkus ühel ametikohal ja puhkus teisel ametikohal.
  3. Valige puhkuse liik, mida isik puhkas (puhkuse liikide kohta saate lisainfot SIIT)
  4. Märgistage ära puhkuse periood, mille raames väljateenitud puhkust isik puhkas (puhkuse perioodide kohta saate lisainfot SIIT). Alates 2016 aastast ei pea puhkuste sisestamisel Personasse puhkuseperioodi valima. Kui periood jäetakse valimata arvestab Persona puhkuse maha kõigepealt varem aeguvast saadaolevast puhkusest ning seejärel hiljem aeguvast.
  5. Sisestage puhkuse alguskuupäev
  6. Sisestage puhkuse lõppkuupäev
  7. Vajutage nupule "Salvesta"Image
Nipp: Kui te sisestate alguskuupäeva ja kestuse, siis arvutab Persona puhkuse lõppkuupäeva ise.


Palgaarvestuse mooduli kasutajatel on oluline teada, et puhkuse ja haiguslehe andmete sisestamisel on oluline sisestada korrektne maksmise kuupäev. Vaikimisi pakub Persona maksmise kuupäevaks puhkusele eelneva eelviimase tööpäeva. Kui on tehtud märge "Makstakse järgmise palgaga", siis pakub Persona maksmise kuupäevaks palgapäeva.
  • Lehel "Puhkusetasud" otsitakse kõik väljamaksmisele minevad puhkused välja puhkuse juurde sisestatud maksmise kuupäeva alusel.
  • Persona paneb lehel "Väljamaksed" väljamaksulehele vaid need puhkused, mille maksmise kuupäev kattub väljamakselehe kuupäevaga.ImageTagasi / Personali sisukorda