Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkuse liigid

RSS

Puhkuseperiood: "Andmed puuduvad" teate korral:
(Töötajad > vajutage töötaja nimel > Puhkused > väljavõetud puhkuse paneel: Lisa uus)

 • Põhipuhkus - veendu, et isiku ametikohal on põhipuhkust andev profiil

 • Lisapuhkus - veendu, et isiku ametikohal on lisapuhkust andev profiil


 • Isapuhkus 30 - veendu, et lehele "Isikuandmed" on sisestatud lapse andmed, sünnipäevaks võib olla ka eeldatav sünnikuupäev. Persona kontrollib lapse ridade olemasolu.

 • Õppepuhkus - veendu, et isikule on lehel lehel "Haridus ja oskused" sisestatud hariduskäik, millel on märkeruut "Õpilane" täidetud.

 • Õppepuhkus kooli lõpetamiseks - veendu, et isikule on lehel lehel "Haridus ja oskused" sisestatud hariduskäik, millel on märkeruut "Õpilane" täidetud ning lahter "Lõpetamise aasta" on täidetud.


 • Puudega lapse puhkus - isikule peab olema lehele "Isikuandmed" paneelile "Perekond" sisestatud lapse sünnikuupäev, tehtud märge "Puudega laps" ja sisestatud puude alguskuupäev lahtrisse "Alates".

 • Ajateenistus ja õppekogunemine - kui valida püsiandmetes vastavale puhkuse liigile koodiks "Ajateenistus", siis Persona ei arvesta ajateenistuses või õppekogunemisel oldud aja eest puhkust ja lükkab puhkuste aegumist edasi ajateenistuses/reservõppusel olemise aja võrra. Küll aga TÖR kasutamise korral on oluline õppekogunemise (kordusõppuse) osas teada, et enne isikule peatumise sisestamist tuleb TÖR linnuke lehelt "Isikuandmed" eemaldada, sisestada peatumine ja see järel tuleb TÖR linnuke tagasi lisada, et Persona ei saadaks peatumist TÖR-i.

Erinevat liiki puhkusepäevade arvestamise viis

 • Põhipuhkus - kalendripäevad (pühad arvestatakse välja)
 • Lisapuhkus - kalendripäevad (pühad arvestatakse välja)


 • Rasedus- ja sünnituspuhkus (140 p) - kalendripäevad
 • Lapsehoolduspuhkus (kuni 3a) - kalendripäevad


 • Isapuhkus 30 (30 p) - kalendripäevad
 • Täiendav lapsepuhkus (3/6p ) - tööpäevad
 • Puudega lapsepuhkus (1p) - tööpäevad
 • Tasustamata puudega lapsepuhkus (kuni 10p) - tööpäevad


 • Õppepuhkus - kalendripäevad
 • Töövõimetuspuhkus - kalendripäevad (pühad arvestatakse välja)
 • Tasustamata puhkus- kalendripäevad
 • Haigus/hooldusleht- kalendripäevad

Tasustamata puhkuse liigid

 • Tasustamata puhkus (puhkeõiguslik) - puhkust ei tasustata, kuid isik teenib sellel ajal puhkust nagu tavalise tööpäeva puhul.

 • Tasustamata puhkus - puhkust ei tasustata ja isik sellel ajal puhkust ei teeni

Teised liigid

 • Vaba päev - kui töögraafikus sisestada puhkusele koodiga "Vabapaev" tühja lahtrisse tunnid (lahtrisse, kuhu tavaliselt sisestatakse normivähendus), siis Persona näitab neid tunde töötatud tundidena.
Seotud teemadTagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda