Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkuse liigid

RSS

Puhkuseperiood: "Andmed puuduvad" teate korral:
(Töötajad > vajutage töötaja nimel > Puhkused > väljavõetud puhkuse paneel: Lisa uus)

 • Põhipuhkus - veendu, et isiku ametikohal on põhipuhkust andev profiil

 • Lisapuhkus - veendu, et isiku ametikohal on lisapuhkust andev profiil


 • Isapuhkus 30 - veendu, et lehele "Isikuandmed" on sisestatud lapse andmed, sünnipäevaks võib olla ka lapse eeldatav sünnikuupäev, mis peaks olema vähemalt eilse kuupäevaga. Persona kontrollib lapse ridade olemasolu. Isapuhkuse liik tekib vaid meessoost isikutele. Kui töötaja on sisestatud ilma isikukoodita, on vajalik välja "SUGU" mummu valik.

 • Õppepuhkus - veendu, et isikule on lehel lehel "Haridus ja oskused" sisestatud hariduskäik, millel on märkeruut "Õpilane" täidetud.

 • Õppepuhkus kooli lõpetamiseks - veendu, et isikule on lehel lehel "Haridus ja oskused" sisestatud hariduskäik, millel on märkeruut "Õpilane" täidetud ning lahter "Lõpetamise aasta" on täidetud.


 • Puudega lapse puhkus - isikule peab olema lehele "Isikuandmed" paneelile "Perekond" sisestatud lapse sünnikuupäev, tehtud märge "Puudega laps" ja sisestatud puude alguskuupäev lahtrisse "Alates".

 • Puhkus täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks (hoolduspuhkus) - Puhkuseõiguse saab aktiveerida, sisestades töötaja "Isikuandmed" lehele "Perekond" paneelile isiku, kelle eest puhkust taotletakse ning täites lisatava isiku andmete juures ära märkeruudu "Sügav puue".

 • Ajateenistus - kui valida püsiandmetes vastavale puhkuse liigile koodiks "Ajateenistus", siis Persona
  • ei arvesta ajateenistuses oldud aja eest puhkust
  • lükkab puhkuste aegumist edasi ajateenistuses olemise aja võrra
  • saadab peatumise andmed TÖR-i.

 • Reservõppekogunemine - kui valida püsiandmetes vastavale puhkuse liigile koodiks "ReservOppeKogunemine", siis Persona
  • ei arvesta ajateenistuses oldud aja eest puhkust
  • ei lükka puhkuse aegumist reservõppekogunemisel oldud aja võrra edasi
  • ei saada peatumise andmeid TÖR-i.
Erinevat liiki puhkusepäevade arvestamise viisid

Kalendripäevad (pühad arvestatakse välja)
 • Põhipuhkus
 • Lisapuhkus
 • Töövõimetuspuhkus
 • Alaealise lisapuhkus

Kalendripäevad
 • Õppepuhkus
 • Tasustamata puhkus
 • Haigus/hooldusleht
 • Emapuhkus
 • Isapuhkus 30 (30 p)
 • Vanema puhkus
 • Rasedus- ja sünnituspuhkus (140 p)
 • Lapsehoolduspuhkus (kuni 3a)

Tööpäevad
 • Lapsepuhkus10 (10 p 14 aasta jooksul)
 • Puudega lapsepuhkus (1p)
 • Tasustamata puudega lapsepuhkus (kuni 10p)
 • Hoolduspuhkus (täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks) (5 p)

Tasustamata puhkuse liigid

 • Tasustamata puhkus (puhkeõiguslik) - puhkust ei tasustata, kuid isik teenib sellel ajal puhkust nagu tavalise tööpäeva puhul.

 • Tasustamata puhkus - puhkust ei tasustata ja isik sellel ajal puhkust ei teeni


Teised liigid

 • Vaba päev - kui töögraafikus sisestada puhkusele koodiga "Vabapaev" tühja lahtrisse tunnid (lahtrisse, kuhu tavaliselt sisestatakse normivähendus), siis Persona näitab neid tunde töötatud tundidena.

 • Tööluus / põhjuseta puudumine - Kui soovitakse lisada Töötaja kaardile põhjuseta puudumist, siis vastava liigi loomisel on mitu varianti ja koodi valikul võiks lähtuda järgnevatest asjaoludest:

ImageSeotud teemadVõtmesõnad reserv reservõpe õppekogunemine kordusõpe kordusõppe

Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda