Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik

RSS
Seaded > Asutuse seaded

Puhkusetasu arvutusviiside valik on:

  • Püsiandmete alusel - Persona valib puhkusetasu arvutusviisiks alati selle, mis püsiandmetes vastava puhkusetasu juurde märgitud on (Seaded > Püsiandmed > Puhkuste ja töökatkestuste liigid > Muuda).
  • Lähtuvalt seadusest - lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamise järel kontrollib Persona, kas 6 kuu jooksul on töötaja tasu muutunud või mitte. Kui tasu on muutunud, siis valib Persona arvutusviisiks "Keskmise tasu alusel" ja kui tasu ei ole muutunud, siis "Säilita muutumatu tasu". Automaatne valik toimib põhi-, lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu korral.

NB! Kui puhkusetasu võtta nupuga "Muuda" lahti ja vajutada lingile "Arvuta", siis on vaikimisi puhkusel alati arvustusviis, mis on vastavale puhkuse liigile püsiandmetes valitud ja selle järgi toimub ka tasu arvestus.

Kui töötajale on lisatud lisatasu, millel puuduvad püsiandmetes märked "Säilita muutumatu tasu" ja "Arvesta 6 kuu tasude hulka" ning töötaja teised tasud muutunud ei ole, siis arvestab Persona puhkusetasu välja arvutusviisi "Säilita muutumatu tasu" alusel. "Säilita muutumatu tasu" alusel arvestatakse puhkusetasu ka siis, kui töötasu suurust on mõjutanud puhkused, peatumised või haigestumine. Üldjuhul kontrollib Persona tasu muutumist lehelt "Palk ja lisatasud" paneelidelt "Palk" ja "Lisatasud ja hüvitised" (lõppkuupäeva, alguskuupäeva ja summat). Erandiks on lisatasud, mille korral on paneelil "Lisatasud ja hüvitised" oleva lisatasu juurde jäetud summa sisestamata või on lisatasu lisatud lehel "Tasude arvutus" kaudu selliselt, et see ei kajastu paneelil "Lisatasud ja hüvitised" (N: protsendiline lisatasu). Taolistel juhtudel kontrollib Persona tasu summat erandkorras lehelt "Tasude arvutus".

  • Töötajale soodsama arvestusviisi alusel - lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamise järel kontrollib Persona, kumma arvestusviisi järgi arvestatud puhkusetasu on töötajale kasulikum ja arvutab puhkusetasu välja selle arvestusviisi järgi, mis on töötajale kasulikum (keskmise tasu alusel või muutumatu tasu alusel). Automaatne valik toimib põhi-, lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu korral (ja koodita puhkuse korral, kui lisaID=1).

NB! kui puhkusetasu võtta nupuga "Muuda" lahti ja vajutada lingile "Arvuta", siis Persona ei arvuta töötajale kasulikumalt - taoliselt on vaikimisi puhkusel alati arvustusviis, mis on vastavale puhkuse liigile püsiandmetes valitud ja selle järgi toimub ka tasu arvestus.Võtmesõnad: töötajale soodsam ; seadusest tulenev; lähtuvalt seadusest


Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda