Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkusetasude arvutamine ja muutmine

RSS
Persona arvestab välja järgmiste puhkuste ja tööpeatumiste tasud:

 • Põhipuhkus (keskmise tasu alusel või muutumatu tasu)
 • Lisapuhkus (keskmise tasu alusel või muutumatu tasu)
 • Lapsepuhkus (alates 1.4.2022 "ei tasustata", makstakse otse SKA poolt, varem fikseeritud päevatasu)
 • Õppepuhkus (keskmise tasu alusel)
 • Haigusleht (Keskmise tasu alusel)
 • Töövõimetuspuhkus (pikendatud puhkus) (keskmise tasu alusel)
 • Isapuhkus 30 kalendripäeva (ei tasustata, makstakse otse SKA poolt)
 • Puudega lapse puhkus (ei tasustata alates 1.4.2022 tööandja poolt)

Kui isikule ei ole põhipuhkuse tasu välja arvutatud ja lehel "Puhkusetasud" vajutatakse nupule "Arvuta", siis käitub Persona ASUTUSE SEADETE all tehtud valiku järgi. Valikuteks on kas: Püsiandmete juures märgitud arvutusviis; Seadusest lähtuv arvutusviis (muutumatu tasu säilitamine, kui 6 kuu jooksul ei ole saadud lisatasusid) või Töötajale soodsama arvutusviisi alusel. Viimase valiku puhul kontrollib Persona, kumb arvutusviis (keskmine või töötasu säilitamine) on töötajale soodsam ning valib Töötajale soodsama.


Erinevatele puhkuseliikidele vaikimisi pakutavat tasustamise liiki on võimalik muuta püsiandmete kaudu. Selleks tuleb liikuda Personas järgmiselt:
Seaded > Püsiandmed > Töö > Puhkuste ja töökatkestuste liigid > vajutage konkreetse liigi taga olevale nupule Muuda

Tasustatavaid päevi arvestatakse erinevate puhkuse liikide korral erinevalt (kalendripäevad või tööpäevad, pühad kaasa arvatud või mitte). Selle kohta on võimalik täpsemalt lugeda lehelt Puhkuse liigid.

Puhkusetasu arvestamisel ei võeta arvesse järgmisi tasusid:
 • Autokompensatsioon
 • Isikliku sõiduautokompensatsioon (päevikuta)
 • Isikliku sõiduautokompensatsioon (päevikuga)
 • Tööõnnetuse- või kutsehaigushüvitis
 • Toetus lapse sünni puhul
 • Koondamistasu
 • Matusetoetus


Puhkusetasude arvestamise aknast täpsemalt

Image
Töötajad > vajuta isiku nimel > Puhkus > Lisa uus > Arvuta


Exceli nupu abil saate välja trükkida puhkusetasu ja töövõimetushüvitise arvestamise alused.


Kui 6 kuu tasude read on musta värvi, siis on need Persona poolt arvutatud.

Image

 1. Konkreetse kuu rida läheb roheliseks ja link Arvuta ilmub, kui te olete sellel real andmeid muutnud st numbrid sellel real erinevad Persona poolt arvutatud tulemusest.
 2. Lingile Arvuta vajutamise järel kustutab Persona teie sisestatud andmed sellel real ning arvutab brutosumma ja töötatud kalendripäevad ise välja.

Kui te muudate kuude brutosummasid või töötatud kalendripäevi, siis muutub ka keskmine päevatasu ja puhkusetasu.

Image

Kui te muudate keskmise päevatasu lahtris olevat summat, siis muutub vastavalt sellele ka puhkusetasu lahtris olev summa. Keskmise päevatasu ja puhkusetasu lahtritest paremale poole näidatakse arvutatud päevatasu ja arvutatud puhkusetasu – need on summad, mille Persona leiab ülaltoodud 6 kuu andmete põhjal. Arvutatud päevatasu ja arvutatud puhkusetasu näidatakse ainult juhul, kui teie poolt sisestatud tasu erineb Persona arvutatud tasust.

Sarnaselt toimib Persona ka puhkusetasu lahtri muutmise korral. Kui te muudate puhkusetasu lahtris olevat summat, siis muutub vastavalt sellele ka keskmise päevatasu lahtris olev summa. Puhkusetasu lahtri muutmisel näidatakse keskmise päevatasu ja puhkusetasu lahtritest paremale poole arvutatud päevatasu ja arvutatud puhkusetasu – need on summad, mille Persona leiab ülal toodud 6 kuu andmete põhjal.

Kui te võtate Persona kasutusele ja te ei soovi 6 kuu tasusid importida, siis on teil antud aknas 6 kuu brutosummade ja töötatud päevade lahtrid tühjad. Kui te sellises olukorras sisestate isikule puhkuse ja täidate antud aknas 6 kuu brutosummade ja töötatud kalendripäevade lahtrid ära, siis järgmise puhkuse sisestamisel te 6 kuu tasusid enam sisestama ei pea. Need on teil juba olemas, kuna sisestasite need andmed eelmist puhkust sisestades.

6 kuu tasusid ja töötatud kalendripäevi on võimalik Excelist Personasse importida. Selleks tuleb pöörduda Persona hoolduse poole aadressil persona@ee.fujitsu.com.

Palgaarvestuse vaates lehel „puhkusetasud“ kuvatakse punaselt need read, mille puhul puhkusetasu summa ei kattu Persona poolt arvutatava summaga st on käsitsi sisestatud. Punaselt kuvatakse sellisel juhul ainult neid ridu, kus arvutusviis on "Fikseeritud päevatasu", "Säilitada muutmatu" või "Keskmise tasu alusel".Haigushüvitise arvutamise selgitus (NB! toimingute järjekord)

Image


Image


3000/92=32,60869565217391≈32,61
32,61*0,7=22,827≈22,83
22,83*4=91,32


Image


Toimingud teises järjekorras:


Image


Image


Keskmine päevatasu arvestatakse välja kasutaja sisestatud summa järgi. Lahtrist paremale poole näidatakse Persona arvutatud tulemust. Lingil klikates asendab Persona kasutaja sisestatud summa Persona arvutatud summaga.
100/4=25
25/0,7=35,71


Image


Kui arvutusmeetod on "Säilitada muutumatu tasu", siis kasutab Persona järgmist valemit:
 • Kuupalk / (kuu tööpäevad-pühad) * puhkuse tööpäevad
 • Tunnitasu * puhkusepäevi (kalendripäevad) * 8h * koormus
 • Tunnitasu * puhkusepäevi (tööpäevad) * 8h * koormus
  Arvesse võetakse selle kuu palk, kuhu puhkus jääb.

Puhkusekompensatsiooni arvestus, kui töötaja pole palka saanud.
tunnipalk x tunnid x kasutamata puhkus x koormus x töötatud tööpäevad / kalendripäevad.

Kuidas Persona leiab 6 kuud, mida arvesse võtta:
Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud. Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.


Teisisõnu arvesse tuleb võtta eelviimase tööpäeva kuule eelnevad 6 kuud. Kui isik läheb puhkusele 1. september, siis tuleb aluseks võtta eelviimase tööpäeva kuule (august) eelnevad 6 kuud (veebruar-juuli). Seejärel vaatab Persona, kas eelviimase tööpäeva kuule eelneva kuu tasu on välja makstud enne eelviimast tööpäeva. Kui ei ole, siis hakatakse kuid tagasi lugema mitte eelviimase tööpäeva kuule eelnevast kuust, vaid sellele eelnevast kuust, mis on eelviimaseks tööpäevaks välja makstud.Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda