Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Riigipühale eelnev tööpäev

RSS
Lühendatud tööaeg (3h) määrab ära, kuidas arvestatakse normtunde riigipühale eelneval tööpäeval
  • Märkeruut täidetud – kui isik on tööl riigipühale eelneval päeval, siis väheneb normtundide arv 3h võrra
  • Märkeruut tühi – kui isik on tööl riigipühale eelneval päeval, siis normtundide arv ei vähene 3h võrra

Image
Näide (Annabel Keskküla): Isiku kuu normtundide arv on 160. Kui isik aga pannakse tööle pühade eelsetele päevadele, siis näitab Persona normtundide arvuks 154.

Image


Kui töötaja planeeritakse tööle pühade eelsele päevale ja planeeritakse, et isiku tööpäev on 3h lühendatud, siis tuleb see Personasse sisestada järgmiselt:
  1. Valida tööpostide seast lühendatud tööpäeva jaoks loodud tööpost või
  2. Valida tavapärane tööpost ja muuta kellaaegu käsitsi

Tagasi / Sisukorda