Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Saadaolevad puhkused - kuidas saada õigeks?

RSS

Kui Persona ei näita isikule tuleviku saadaolevate puhkuste ridu:
  1. Veenduge, et isikul ei ole teenistustähtaeg täis saanud (Töö > Muuda). Persona ei näita saadaolevaid puhkusi teenistustähtajale järgneva aja eest.
  2. Veenduge, et isik on ühelt ametikohalt teisele üle viidud lingi "Üleviimine teisele ametikohale" abil. Kui üleviimine selle lingi abil teostada, siis ei teki isiku eelneva ametikoha juurde märget "Töötaja lahkub asutusest" ja puhkusearvestus jätkub. Kui isik on vabastatud teisiti, siis on tõenäoline, et aruanne "Töölt lahkunud isikud" toob selle isiku välja ja aruandes "Tööl olevad isikud" on näha selle isiku uus asutusse asumise kuupäev. Sellisel juhul puhkusearvestus ei jätku. Soovitav on uus ametikoht Töö lehelt nupu "Kustuta" abil kustutada, seejärel eemaldada eelneva ametikoha juures nähtavaks tulnud linnuke "Töötaja lahkub asutusest" ja lisada isik uuesti ametikohale.


  • Kui isik on teie asutusest lahkunud ja asunud tagasi tööle varem kui 3 kuu möödudes, siis Persona sellel isikule 3 kuud saadaolevaid puhkusi ei näita.


Kui pärast isiku üleviimist ühelt ametikohalt teisele on puhkuseperiood kaheks osaks jagatud:
  • Veenduge, et isiku varasemal ametikohal ja uuel ametikohal on täpselt sama profiil. Kui profiili nimi on muutunud, siis jagab Persona puhkuseperioodi kaheks. Puhkuste korda saamiseks tuleb ka väljavõetud puhkuste perioodid ära muuta (osad puhkused on saadud aasta algusesse jääva perioodi eest ja osad puhkused on saadud aasta lõppu jääva perioodi eest).


Kui saadaolevate puhkuste arv ei tundu õige


On oluline teada, et Persona arvestab puhkuseid päevapõhiselt, mitte kuu põhiselt 2,33 süsteemis.
Valem, mille järgi Persona puhkuse õigust arvestab on järgmine:
Töötatud päevad/365*täis aasta puhkuse õigusega (N: 28).
332/365*28=25,46849315≈25


Abistav Excel saadaolevate puhkuste kontrollimiseks


Kahte esimesse kollasega märgitud veergu tuleks sisestada periood, mille jooksul väljateenitud puhkused teid huvitavad. Kolmandasse kollasega märgitud veergu tuleks panna päevade arv, mille isik täisperioodi eest saaks. Rohelisega märgitud veerg näitab ära, palju isikul põhipuhkust saada on.


Aegumine ei ole korrektselt edasi lükkunud
Persona lükkab puhkuste aegumist lapsehoolduspuhkusel oleku aja võrra edasi ainult mustade ridade puhul ehk Persona enda poolt arvutatud ridade puhul. See on ka põhjus, miks roheliseks fikseerimist tuleks kasutada nii vähe kui võimalik. Persona eeldab, et kasutaja poolt sisestatud rohelised andmed on kõige õigemad ja need ei tohi mitte mingil juhul muuta.


Saadaolevate puhkuste aruanne ei näita isikule aasta keskel korrektset saadaolevate puhkuste seisu
Kui te olete mõne saadaolevate puhkuste rea käsitsi korrektseks muutnud ja seejärel küsite aruande abil saadaolevate puhkuste seisu selle sama perioodi keskel, siis Persona seda proportsiooni arvutada ei oska, kuna see on teie enda poolt käsitsi paika pandud. Persona näitab tulemuses teie poolt käsitsi sisestatud summat. Kui saadaolevate puhkuste read on musta värvi, siis oskab Persona aruande abil saadaolevate puhkuste jääki näidata korrektselt ka selle perioodi sisse jäävate kuupäevade seisuga.


Tuleviku saadaolevate puhkuste ridu ei tohiks fikseerida. Kui tuleviku saadaolevate puhkuste real on päevade arv või aegumine teie arvates vale, siis pöörduge selle murega persona kasutajatoe poole . Eelmiste aastate saadaolevate puhkuste ridu võite vajadusel muuta.


Tagasi / Personali sisukorda