Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Struktuur- kuidas toimida veaolukorras?

RSS
1. Mida teha, kui Persona annab veateate "asutus.yksus.update-yksus.yksus.kehtib-range-must-be-within-ylemyksus-kehtib-range"


Tavaliselt tekib selline veateade siis, kui Persona avastab, et üksus (N: Personaliosakond) on loodud kuupäevaliselt varem, kui see üksus mille alla ta loodud on (N: Tore Firma Estonia). Antud näite puhul eksisteeris asutuses kõige esimesena Personaliosakond ning siis alles loodi Tore Firma AS ja Tore Firma Estonia. See tekitabki Personas segadust.

Näide:
Struktuur, kus on kuupäeva viga
Tore Firma AS (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Finland (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Estonia (loodud 05.05.2005)
Personaliosakond (loodud 04.05.2005)

Struktuur, kus kuupäeva viga on parandatud
Tore Firma AS (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Finland (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Estonia (loodud 05.05.2005)
Personaliosakond (loodud 07.05.2005)

Palun vaadake, millised kuupäevad teil struktuuris on.
2. Mida teha, kui Persona annab veateate "tookohad.create-tookoht.dates.starts-before-yksus?

Tavaliselt tekib selline veateade siis, kui Persona avastab, et ametikoht (N: spetsialist) on loodud kuupäevaliselt varem, kui see üksus mille alla ta loodud on (N: Tore Firma Estonia). Antud näite puhul eksisteeris asutuses kõige esimesena ametikoht spetsialist ning alles siis loodi Tore Firma AS, Tore Firma Estonia ja Personaliosakond. See tekitabki Personas segadust.

Näide:
Struktuur, kus on kuupäeva viga
Tore Firma AS (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Finland (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Estonia (loodud 05.05.2005)
Personaliosakond (loodud 05.05.2005)
Spetsialist (loodud 04.05.2005)

Struktuur, kus kuupäeva viga on parandatud
Tore Firma AS (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Finland (loodud 05.05.2005)
Tore Firma Estonia (loodud 05.05.2005)
Personaliosakond (loodud 05.05.2005)
Spetsialist (loodud 05.05.2005)

Palun vaadake, millised kuupäevad teil struktuuris on.3. Veateade erinev ülaltoodutest


Palun saatke veateate pilt või veateate detailide tekst aadressile persona@ee.fujitsu.com

Seotud teemad

Struktuur - osakondade ja asutuste lisamine

Struktuur - ametikohtade lisamine

Struktuurimuudatuse teostamine

Personaga töö alustamine

Töö
Tagasi / Personali sisukorda