Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»
Image


Graafiku täitmise eeldused


Graafiku täitmine

Normtunnid


Graafikust üldiseltImage

Täiendavad kasutatoe poolt teostatavad seadistusvõimalused:


 • Öötundide ja erakorraliste tundide lisaveerg


  Image
  Erakorraliste tundide tööpostid tuleb sisestada eraldi ja neid ei arvestata ületundide hulka.
  Öötundide ja erakorraliste tundide lisaveeru saab teie jaoks sisse lülitada kasutajatugi. Kood: DisplayExtraField


 • Lehel "Töögraafik" saab korraga kuvada ka rohkem töötajaid kui 100. See muudab aga töögraafiku lehe aeglasemaks. Antud seadistuse saab teie jaoks ära teha kasutajatugi. Kood: GraafikMaxWorkersDisplayed
 • Lehel "Töögraafik" on võimalik seadistada puhkust toimima nii nagu toimib haigusleht - kui puhkus sõidab üle tööpostist, siis Persona jätab normivähenduse meelde. Kood: OnNormGraafikutArvestavalMoel
 • Õige vaikimisi ehk asutuse põhise summeerimisperioodi pikkuse ja summeerimisperioodi alguskuu saab seadistada teie jaoks kasutajatugi (see seadistus on selleks, et ei peaks iga töötaja ametikoha juures seda valikut tegema). Koodid: GraafikPeriodCount ja GraafikPeriodStart
 • Persona võimaldab märkeruudu "Näita tähestikulises jrk-s" abil valida, kas te soovite lehel "Töögraafikud" järjestada isikuid ühe projekti raames tähestikulises järjekorras (esmalt perekonnanime järgi ja seejärel eesnime järgi järjestatuna) või soovite näha töötajaid vastavalt sellele, kuidas te töötajad varasemalt järjekorda pannud olete (lehel Töögraafik lohistamise läbi või lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" isikute noolekeste abil järjestamise teel). Kui te soovite, et märkeruut "Näita tähestikulises jrk-s" oleks ka teil lehel "Töögraafik" näha, siis palun pöörduge kasutajatoe poole. Kood: TgJarjestaIsikudTahestikJrk
 • Kuu vahetusse jääva tööposti tunnid arvestadakse täies ulatuses järgmise kuu töötundide hulka. Kood: KuuVahetuseTunnidJargmiseleKuule
 • Kuu vahetusse jääva tööposti tunnid arvestatakse sellesse kuusse, kus tööpost algab. Öötöö, töötamine riigipühal, öötöö riigipühal ja nädalavahetuse tunnid arvestatakse sellesse kuusse, kus tegelikult töötati. Kood: TgTunnidKuuAlguseJargi
 • Isiku nimel vajutades avaneb aruanne, mitte töötaja andmed. Kood: MdIseteenindusTooaeg või OnTgTunnidLubatud 1.
 • Graafiku automaatne kinnitamine. Kood: TgLukustaGraafik
 • Tööposti juurde saab märkida, kui palju antud tööpostil töötamine vägendab normtunde. Kood: OnToopostVahendabNormi
 • Persona saab seadistada selliselt, et lõuna lahutatakse öötöö tundidest maha (vaikimisi annab Persona maksimaalsed öötöö tunnid). Kood: OoTooTundeLounani
 • Kui isikul on mitu kehtivat ametikohta, siis Persona valib tööposti töögraafikusse sisestamisel vastavalt projekti valikule ise õige ametikoha. Kood: TgProjektiAmetikohagaSeostamine
 • Õhtuaja algust ja õhtuaja lõppu on võimalik seadistada.


Seotud teemad


Tagasi / Sisukorda