Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Perioodi töötundide ja normtundide jälgimine

RSS
Image

Perioodi töötundide ja normtundide arvu näidatakse isiku taga alumisel real.
  • Perioodi pikkus on seadistatav. Perioodi pikkuseks võib olla näiteks 3 kuud või 4 kuud. Periood võib alata ükskõik millise kuu esimesest kuupäevast (see on seadistatav kogu asutuse lõikes, kuid ei ole seadistatav üksuste lõikes).
  • Persona kasutuselevõtul seadistab kasutajatugi teie jaoks Personas ära summeerimise perioodi pikkuse ja alguskuu. See tähendab, et töötaja andmetes (Töötajad > Isik > Töö > Muuda) võib jätta täitmata väljad "Summeeritud arvestus" ja "Summeerimise algus".
  • On teatud erandjuhud, mil tuleb aga kindlasti töötaja andmetes (Töötajad > Isik > Töö > Muuda) täita ära väljad "Summeeritud arvestus" ja "Summeerimise algus".
    • Kui summeerimise periood on muutunud
    • Kui erinevatel allasutustel on erinev summeerimise periood
  • Perioodi tundide juures arvestatakse kõiki kandeid, mis on tehtud selle konkreetse perioodi jooksul.
  • Kui vaadata ühte konkreetset perioodi, siis igas sellesse perioodi jäävas kuus on need numbrid ühesugused. Näiteks, kui periood jookseb veebruarist maini, siis on perioodi tunnid nii veebruari, märtsi, aprilli kui ka mai vaates ühesugused. Antud perioodile järgneval perioodil, mis jookseb juunist septembrini, algab uus arvestus ja eelmise perioodi tunde sinna kaasa ei võeta.

Kui te loete graafikus tööpostide tunnid kokku ja saate teise numbri, kui Persona töötatud tundideks näitab, siis võib asi olla selles, et isikule on sisestatud lõuna reegel, mis vähendab lõuna võrra töötaja töötunde.Image

Teisendatud tunnid.

Seotud teemad


Tagasi / Sisukorda