Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Töösuhte tüüp

RSS

 • Kui töötaja töötab teie asutuses töölepingu alusel, siis valige töösuhte tüübiks alati "Põhiametikoht".
 • Kui töötaja töötab teie asutuses juhatuse liikme lepingu alusel, siis valige töösuhte tüübiks alati "Juhatuse liikme leping"
 • Kui töötaja töötab teie asutuses töövõtulepingu alusel, siis valige töösuhte tüübiks alati "Töövõtuleping"
 • Kui töötaja töötab teie asutuses käsunduslepingu alusel, siis valige töösuhte tüübiks alati "Käsundusleping"
 • Valige töösuhte tüübiks "Täiendav ametikoht" ainult siis, kui isik töötab samaaegselt mitmel erineval ametikohal.
  Kui soovite täiendava ametikoha alt välja anda ka erinevaid puhkuseid, siis peaksite valima teistsuguse töösuhte tüübi, näiteks põhiametikoht, ja vajadusel looma Töötaja baasi eraldi isikuna.
 • Me ei soovita töösuhte tüüpi "Asendamine" ja teisi teie enda poolt loodud töösuhte tüüpe kasutada, kuna sellisel juhul ei oska Persona mõningaid puhkused arvestada.

Kui teil on kasutusel Persona palgaarvestuse moodul, siis Persona teeb töösuhte tüübi järgi kindlaks mõningad maksuerisused ja TSD koodi.

Töösuhte tüüp on peamiselt oluline puhkusearvestuse, palgaarvestuse maksuarvestuse ja aruannete seisukohast
 • põhiametikohal arvestatakse põhipuhkust, lisapuhkust, õppepuhkust, töövõimetuspensioni ja lapsepäevi
 • mitmetes päringutes (N: isikuandmed, haridus, jt) tuuakse ametikohana välja ainult isiku põhiametikoht
 • täiendaval ametikohal arvestatakse põhipuhkust, kuid lisapuhkust, õppepuhkust, töövõimetuspensioni ja lapsepäevi ei arvestata
 • Kui täiendav ametikoht on põhiametikohaga ühe isiku küljes, peaks täiendav ametikoht olema ilma puhkuseõiguse profiilita.
 • töösuhte tüübi järgi teeb Persona kindlaks mõningad maksuerisused ja TSD koodiTagasi / Personali sisukorda