Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Töötaja ei ilmu graafikusse - miks?

RSS
Kui kasutusel on Persona Personaliarvestus ja TööajaplaneerijaKui isik on Personas lehel "Töötajad", kuid ei ilmu töögraafiku lehele, siis tuleb lisada „Töö“ lehele ametikoha andmete juurde märge „Planeeri tööaega“ ja sisestada vastavad andmed.

Image


Lisaks sellele on oluline, et isik oleks lisatud lehel „Töö“ paneelil "Projektid" konkreetsesse projekti. Ehk projekt ja algusaeg peab paneelil "Projektid" näha olema.

ImageTagasi / Sisukorda