Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Töötaja grupp

RSS
  • Kui te kasutate Persona palgaarvestuse moodulit ja teil konteeritakse ühe ja sama nimetusega lisatasu erinevatele isikutele (N: juhid, töötajad) erinevatele kontodele, siis tuleks teil kindlasti iga isiku Töö lehel ametikoha andmete juures "Töötaja grupp" ära märkida. Eelnevalt tuleb teie asutuse poolt kasutatavad töötajate grupid ära seadistada Seadete all lehel "Püsiandmed" ning vastava grupi juures kirjeldada ära selles grupis saadavad tasuliigid ning nende täpsem konteerimine. Selleks on tarvis vajadusel dubleerida ka kontosid kontoplaanis, näiteks Töötasu kulu Admin, Töötasu kulu Tootmine, Töötasu kulu Teenindus. Loe lähemalt

  • Riigiasutustel tuleb kindlasti valida lehel "Töö" töötaja grupp, et Persona oskaks Riigikantselei aruannetes inimesi õigesti grupeerida.

Tagasi / Personali sisukorda